👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور شهرداري

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور شهرداري
مقدمه
علم حقوق چون ساير علوم اجتماعي آوردگاه انديشه‎هاي متنوع در مسائل يكسان مي‎باشد و در اين ميان شايد به يقين بتوان گفت كه فصل مشترك همه انديشه‎هاي حقوقي پذيرش نظم و عدالت به عنوان هدف و مبناي حقوق مي‎باشد، كه البته بين عدالت و نظم آنچنان كه در بادي امر به نظر مي‎رسد. در خصوص نيل به عدالت و به تعبيري نظم عادلانه را ناديده انگاشت چه، برقراري نظم، بيشتر در قالب مقررات موضوعه كه توسط حاكميت وضع و اجرا مي‎شود، متجلي است. در حوزه حقوقي عمومي معمولاً به نظم بيشتر توجه شده، نظريه‎هاي ارائه شده بيشتر حامي آن مي‎باشد و بالعكس در حوزه حقوق خصوصي، غالب دكترين سعي در تامين و تحقق عدالت دارد و هر چند كه اين مرزبندي دقيق نبوده در هر يك از شاخه‎هاي علم حقوق اهداف مشترك ملحوظ انگاشته مي‎شود.
يكي از پرسش‎هايي كه مي‎توان به بحث مذكور مرتبط دانست. اين است كه چگونه مي‎توان بين مصالح حاكميت در جهت برقراري نظم و مصالح افراد جهت تحقق عدالت جمع نمود؟ بديهي است كه پاسخ به پرسش فوق نياز به مطالعات گسترده در حوزه‎هاي مختلف علوم اجتماعي دارد. آنچه به عنوان يكي از مصاديق اين مطالعه مطمح نظر ماست آ»جاست كه دذر جامعه‎اي چون جامعه ايران كه هنوز بسياري مردم تمتع خويش نسبت به حقوق خود را ندانسته يا باور ندارند اگر به واسطه اعمال منسوب به نهادي عمومي چون هشداري خسارتي به افراد وارد شود چه دستاوزي براي زان ديده متصور است؟ در پاسخ به پرسش فوق مسلماً بايد به مقررات مربوطه مراجعه نمود. اين توضيح كه وظايف نخبگان حقوق يك جامعه تبيين وضعيت موجود، به نقد كشيدن آنچه شايسته تغيير است و ترسيم چشم‎انداز بهتر با ارائه پيشنهادهاي منطقي است. مقررات مربوط به بحث مسئوليت مدني شهرداري چندان گسترده نيستند و به طور خاصي در ماده 11 قانون مسئوليت مدني تجلي مي‎گردد. آنجا كه با تحقق شرايط مسئوليت شهرداري محقق انگاشته مي‎شود- در نحوه تقنين اين مقرره به شرحي كه در نوشتار جاري بدان اشاره خواهد شد، گرايش به جانب موسسات عمومي ملحوظ افتاده و لذا مشاهده مي‎شود كه در مقررات ما نيز بدان گونه كه در بين مردم رواج دارد، تعيين مسئوليت قطعي براي موسسات عمومي با دشواري‎هايي همراه الست.
 
تعداد صفحات 96 word
 
فهرست مطالب
مقدمه........................................................................................................................... 1
فصل اول: كليات........................................................................................................ 4
گفتار اول: نگاهي اجتماعي به تشكيلات اداري و سازمان شهرداري............. 5
الف) تعريف شهرداري............................................................................................... 5
ب) سازمان و تشكيلات شهرداري......................................................................... 7
گفتار دوم: پاره‎اي وظايف و اختيارات شهرداري ها........................................... 13
الف) وظايف و اختيارات كلي شهرداري................................................................ 15
ب) وظايف و اختيارات خاص شهرداري مطابق مقررات خاص........................ 18
گفتار سوم: تعريف مسئوليت................................................................................... 20
فصل دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري........................................... 22
مبحث اول: بررسي رابطه بين مسئوليت مدني شهرداري و دولت................ 22
مبحث دوم: مباني نظري مسئوليت مدني شهرداري........................................ 25
نظريه مسئوليت غير مستقيم و توجيه مسئوليت مدني شهرداري بر اساس آن 25
الف) قواعد عمومي..................................................................................................... 25
ب) لزوم تشخيص خطاي اداري از خطاي شخصي........................................... 27
ج) مفهوم خطاي اداري و منابطه تشخيص آن از خطاي شخصي................ 29
فصل سوم: بررسي فعل زيانها و نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني اژداري 50
گفتار اول: خصوصيت فعل زيانبار منسوب به شهرداري و شرايط لازم براي تحقق اين خصوصيت 51
مبحث اول: ارتباط عامل ورود زيان شهرداري.................................................... 59
الف) كاركنان مشمول حكم ماده 11 قانون مسئوليت مدني............................................. 60
ب) كاركنان مشمول ماده 12 قانون كار.............................................................. 61
گفتار دوم: نقش تقصير در تحقق مسئوليت مدني شهرداري...................................................... 63
مبحث اول: بررسي اقسام تقصير در مسئوليت شهرداري.................................... 65
الف) خطاهاي اداري و نقش آ» در تحقق مسئوليت مدني شهرداري........... 65
ب) خطاي شخصي و مسئوليت كارمند............................................................... 67
فصل چهارم: صلاحيت.............................................................................................. 70
مبحث اول: مراجعه اختصاصي................................................................................ 71
الف) ديوان عدالت اداري صلاحيت و حدود اختيارات...................................... 72
ب) نقش ديوان عدالت اداري در مسئوليت مدنيشهرداري............................... 75
مبحث دوم: مراجع عمومي...................................................................................... 80
گفتار اول: رسيدگي در محاكم پس از صدور راي از ديوان عدالت اداري... 80
گفتار دوم: موارد رسيدگي در محاكم ابتدا و بدون تمسك واستناء به راي ديوان 82
الف) مواردي كه تقصير شهرداري مفروض است............................................... 82
ب) مداركي كه زيان ديده از بين عاملين زيان(كارمند و شهرداري) كارمند را بر مي‎گزيند 83
ج) فرض مسئوليت بدون تقصير........................................................................... 83
د) موردي كه زيان صرفاً از تقصير شخصي كارمند ايجاد شده است............ 84
نتيجه گيري................................................................ 88
منابع و ماخذ.................................................................... 96

👇 تصادفی👇

گجت ها، از زیرساخت های سخت افزاری، تا غول های نرم افزاریدانلود مقاله و پروژه سازه های پیش ساختهافزایش تعداد بازدید کنندگان سایت و وبلاگ به همراه آموزش فارسیسیستم ذخیره ساز انرژی 34 صفحهدانلود مقاله بررسی عملكرد مدیران بر رفتار کارکنان‎کتاب ترمودینامیکتعیین مکان، ظرفیت و زمان راه اندازی بهینه مولد های گاز سوز به منظور حفظ قابلیت اطمینان شبکه با در نظر گرفتن مسئله ترانزیت برقدانلود گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر در اداره برق (تعداد صفحات 21 ) با قابلیت ویرایش و فرمت Wordووردتحقیق در مورد شبکه های کامپیوتری (فرمت Wordورد و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات 24 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور شهرداري

پایان نامه نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور شهرداري

دانلود پایان نامه نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور شهرداري

خرید اینترنتی پایان نامه نحوه رسيدگي داور و اعتراض به راي داور شهرداري

👇🏞 تصاویر 🏞