👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

ارتباط با ما

دانلود


آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟
 
كاهش نرخ بيكاري نيروي انساني در كشورهاي مختلف و از جمله در كشورهاي ما از هدف عمده سياست هاي كلان اقتصادي دولت مي باشد. در اين راستا بررسي توان اشتغال زايي بخش هاي مختلف اقتصادي و نيز برنامه ريزي‌هاي لازم همراه با اقدامات عملي در اين زمينه مي تواند موجبات كاهش شدت بحران هاي آتي ناشي از پديده بيكاري را فراهم آورد.
بديهي است كه بخش خدمات به عنواني يكي از بخش هاي عمده اقتصادي كشور و صنعت بيمه به عنوان زير مجموعه بخش مزبور كه به تدريج در اقتصاد خدماتي قرن حاضر نقش بيشتري را ايفا خواهد كرد، مي تواند نقش قابل ملاحظه اي در ايجاد اشتغال براي جمعيت جوان كشور فراهم نمايد. در اين مقاله اشتغال زايي مستقيم و غيرمستقيم صنعت بيمه در لايه‌هاي مختلف اشتغال مورد بررسي قرار گرفته كه اميد است به عنوان گامي اوليه زمينهاي براي مطالعات عميق تر و گسترده تر آتي باشد.برآورد توان با اشتغال زايي صنعت بيمه كشور نشان مي دهد كه شكاف قابل ملاحظه اي بين ظرفيت بالقوه و بالفعل اين صنعت در ارتباط با اشتغال زايي وجود دارد كه به نظر مي رسد با بهره گيري از مجموعه اقدامات و تمهيداتي بتوان زمينه هاي لازم جهت نيل به ظرفيت بالقوه را فراهم نمود.
 
چكيده.............................. 1
مقدمه.............................. 2
ساز و كار فعاليتهاي بيمه ايران..... 4
اهميت خدمات بيمه در اقتصاد ملي..... 6
تقويت ثبات اقتصادي و ايجاد بستر برنامه ريزي 9
الگوي اشتغال در صنعت بيمه.......... 10
نتيجه گيري......................... 19
منابع و مآخذ....................... 21

👇 تصادفی👇

تکنیک‌های نوین برای بهبود حساسیت در استخراج اوج ایستایی کروماتوگرافی گازپاورپوینت "مكتب اكسپرسيونيسم"رام رسمی با قابلیت تماس LENOVO_A3000H    زبان عمومی آزمون دکتری3 گام تا ورود به دنياي گاو ها و خرس هافاوست ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

دانلود آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

خرید اینترنتی آيا صنعت بيمه در افزايش سطح اشتغال كشور توانمند است؟

👇🏞 تصاویر 🏞