👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

ارتباط با ما

دانلود


بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
عنوان مقاله: بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 22
شرح مختصر:
این پژوهش به بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش تعداد 73 شرکت در دوره زمانی 1390-1387 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی و آزمون تفاوت استفاده شد، و تاثیر متغیرها به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که نتایج یکسانی هم برای داده های سالانه و هم برای داده های میان دوره ای بدست آمده است. این نتایج نشانگر این است که تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود تاثیر منفی دارد و همچنین امکان مدیریت سود در شرکت هایی که به وسیله حسابرسان متخصص در صنعت و با دوره تصدی بالای چهار سال، حسابرسی می شوند متفاوت(کمتر) است از شرکت هایی که به وسیله این حسابرسان، حسابرسی نمی شوند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
چارچوب نظری پژوهش
بررسی پیشینه پژوهش
فرضیه های پژوهش
روش پژوهش
جامعه و نمونه آماری
مدل های مرتبط با آزمون فرضیه ها
مدل مدیریت سود
تخصص در صنعت حسابرسی
دوره تصدی حسابرسی
متغیرهای کنترلی
یافته های تحقیق
نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها
خلاصه و نتیجه گیری
پیشنهادهای ناشی از یافته های پژوهش
پیشنهاد برای پژوهش های آتی
منابع و ماخذ

👇 تصادفی👇

علت خستگی در ورزشمطالعه تئوری خواص مغناطیسی نیمرسانای ZnS:TMطرح توجیهی توليد MDFطرح توجیهی تولید و نصب ایزوگاممقاله اعتیادپازل ساز اندرویددانلود مقاله انگلیسی Exploring the role of customer relationship management (CRM) systems in customer knowledge creationهیدرولیک و پنوماتیکسمینار مقايسه تطبيقي آيين نامه طراحي و دستورالعمل مقاوم سازيداستان اصحاب كهف از نظر قرآن و تاريخ (۴۴صword) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

دانلود بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

خرید اینترنتی بررسی تاثیر تخصص در صنعت و دوره تصدی حسابرسی بر مدیریت سود (با تاکید بر صورت های مالی میان دوره ای) در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

👇🏞 تصاویر 🏞