👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور

ارتباط با ما

دانلود


معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور
عنوان مقاله: معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 60
شرح مختصر:
در اين مقاله ضمن معرفي سيستم‌هاي عمليات از راه دور و خصوصيات آنها، پارامترهايي كه بمنظور بررسي و ارزيابي اين سيستم‌ها مي‌بايست مورد توجه قرار گيرند معرفي شده اند. در سال 1985، "ورتوت" و "کویفت" ، شاخصي را شامل 32 ويژگي براي ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه‌دور مكانيكي يا ماشيني ارائه نموده ‌اند. در شاخص های مزبور به پارامترهایی نظیر کنش پذیری، پایداری، ردیابی و فاکتورهای امنیتی توجه نشده است و یا بصورت ناچیز در نظر گرفته شده است. در اينجا ضمن تعميم و تصحيح اين دسته‌بندي، و با استفاده از پيشرفت‌هاي جديد حاصل در زمينة سيستم‌هاي عمليات راه‌دور، پارامترهاي مختلف بمنظور ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور در قالب پنج دستة مختلف پيشنهاد شده است.
فهرست مطالب
v معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور 7
v چكيده 7
v واژه های کليدی: 7
v ‌عمليات از راه دور،كنترل از راه دور،روبونت، اینترنت 7
v مقدمه 7
v سيستم‌هاي عمليات از راه دور 7
v 2-1- مفهوم كنترل از راه دور 7
v فاكتورهاي مكانيكي 10
v 3-1- فضاي قابل دسترسي توسط سيستم فرمانبر 10
v 3-2- بار مؤثر و نيروي قابل دسترس 10
v 3-3- نيروي گرفتن 10
v 3-4- نسبت بارمؤثر به جرم بازو( نسبت جرم) 10
v 3-5- تعداد درجات آزادي 10
v 3-6- كوپل بين مفاصل 10
v 3-7- فشردگي 10
v 3-8- گشتاور روي بازو 10
v 3-9- اينرسي 11
v 3-10- واكنش 11
v 3-11- اصطكاك 11
v 3-12- قابليت انعطاف 11
v 3-13-تقابل بين حركات ممكن و حركات لازم براي انجام كار 11
v فاكتورهاي كنترلي 11
v 4-1- معيار پايداري 11
v 4-2- معيار رديابي 11
v 4-3- معيار پايبندي 12
v 4-4- معيار كارايي 12
v 4-5- سرعت و شتاب 12
v 4-6- دقت مكاني 12
v 4-7- رزولوشن مكاني 12
v 4-8-انحراف 12
v فاكتورهاي انساني 13
v 5-1- حساسيت 13
v 5-2- كيفيت فيدبك سيگنال‌هاي كنترل به اپراتور 13
v 5-3- طراحي ايستگاه كنترل 13
v 5-4- عملكردهاي كامپيوتر 13
v 5-5- ملزومات اپراتور 13
v فاكتورهاي امنيتي 13
v 6-1- مقاومت 13
v 6-2- مقاومت در برابر فاكتورهاي محيطي 13
v 6-3- اعتبار 14
v 6-4- قابليت نگهداري يا قابليت تعميرپذيري 14
v 6-5- قابليت خودتعميري 14
v 6-6- قابليت حفظ ايمني 14
v 6-7- قابليت محافظت از خود 14
v 6-8- دسترسي‌پذيري 14
v فاكتورهاي ديگر 14
v 7-1-هزينه 14
v 7-2- توان مجتمع و كارايي انرژي 14
v 7-3- زيبايي 15
v ارزیابی پارامترهای موثر در عملیات از راه دور 15
v نتيجه گيری 15
v تله مديسين و سلامت الكترونيك 15
v زمينه هاي فعاليت تله مديسين 16
v مقدمه 16
v خلاصه مقاله:17. انجمن تله مديسين بريتانيا، تله مديسين را چنين تعريف مي‌كند: 17
v . پزشكي از راه دور Telemedicine17
v تاریخچه تله مدیسن 18
v تعریف تله مدیسن 18
v دستاوردهای تله مدیسن 18
v اهداف 18
v کاربرد تله مدیسن در ایران 19
v راهکارها یی جهت استفاده پزشکی از راه دور در ایران 19
v پزشکی از راه دورچیست 20
v اهداف پزشکی از راهدور 20
v کاربرد اصلی پزشکی از راهدور 20
v انواع پزشکی از راهدور 21
v ۴-۲- مشاوره از راهدور 21
v ۵-۲- آموزش از راهدور 21
v ۶-۲- تصویربرداری از راهدور 21
v ۷-۲- آسیب شناسی ازراهدور 22
v ۸-۲- پاتولوژی از راهدور 22
v ۹-۲- درمان امراضپوستی 22
v ۱۰-۲- مراقبت‌های خانگی از راهدور 22
v جراحی از راهدور 22
v جراحی از راهدور(telesurgery) 22
v ۱-۳- اولین جراحی از راهدورفرااقیانوسی در جهان 23
v ۲-۳- روشRobotic23
v ۳-۳- مزایایروش Robotic23
v ۴-۳- معایبروش Robotic23
v اولین بیمارستان مجازی درجهان 23
v نقش پیشرفت تکنولوژی دراین زمینه:24
v سیستمجراحیZEUS :24
v کمک های کامپیوتر ها درجراحی: 24
v نیاز های ضروری دیگری کهبرای جراحی از راه دور لازم است:25
v جراحی کنترل شونده از طریقصدا:25
v جراحی رباتیکمغز:25
v مزایای تله‌مدیسین 28
v ابزارهای 28
v تله‌مدیسین در سطح گسترده 28
v موانع موجود در تله مديسيم 28
v كاربردهاي تله مديسين 29
v تله مديسين را مي توان در سه حوزه مختلف بررسي کرد: 29
v 1)کمک به تصميم گيري 29
v 2) انتقال حس 29
v 3) همکاري در مديريت بيمار به صورت RealTime29
v امکان بهره برداری از طرح پزشکی از راه دور در همه مناطق نفتی کشور 30
v زير ساختهاي فني و مخابراتي كشور 32
v مزاياي استفاده از اين فناوري در پزشكي 32
v جراحي الكتريكي در خدمتجراحي 33
v واحد جراحي الكتريكي 33
v انواع جراحي الكتريكي 34
v جراحي الكتريكي تك قطبي (‏Monopolar Electrosurgery‏) 34
v جراحي الكتريكي دو قطبي (‏Bipolar Electrosurgery34
v نحوه اتصالالكترود مرجع (‏Plate‏)34
v تست هاي حفاظت الكتريكي35
v کاربردهاي باليني پزشكي از راه دور 36
v مراقبت در منزل 36
v مانيتورينگ بيمار 37
v جراحي 37
v پزشكي از راه دور اورژانس 38
v سیستمهای تله رادیولوژی (Tele RadiologySystems) 38
v سیستم های ویدئو کنفرانس VideoConferencing Systems 38
v آموزش از راه دور 39
v مسائل تكنولوژيك پزشكي از راه دور 39
v انتخاب بستر ارتباطی راه دور : 39
v تکنولوژي صدا و تصوير 39
v شبکه : 40
v اهداف Telemedicine : 40
v گروه خبرگان عصر نوینپزشكي ازراه دور Telemedicine40
v تعريف و ضرورتوجود 41
v Telepathology41
v ارتباطات در سيستم پزشكي از راهدور 41
v مثال هاي كاربردي پزشكي از راهدور 42
v تصويرگيري التراسوند از راهدور(Tele-ultrasound) 42
v دستگاه التراسوند پرتاب 43
v مانيتور ضربان قلب جنين از راه دور 43
v فنوکارديوگرافیطولانی مدت 44
v اتو کروليشن 44
v متدها 45
v سيستم پزشکی از راه دور از 2بخش تشکيل شده است: 47
v پاسخ ها 48
v نتيجه گيری:48
v الگوريتم حافظه دار براي ارسال اطلاعاتپزشكي از راه دور 49
v عرفي الگوريتم 49
v حال اين سوال مطرح مي شود كه اگر خود كدهايتست دچار خطا در ارسال شود چه اتفاقيمي افتد ؟ 50
v نحوه اجراي الگوريتم 50
v ساخت كد هاي تست 50
v بازخوانی 53
v پيشنهاد 53
منابع

👇 تصادفی👇

بررسی جاذبه های توريستی و موانع جذب جهانگردان به منطقه كليبرکتاب حل المسائل ارتعاشات رائو (Rao) ویرایش پنجمثبت دامنه (دامین) 100% رایگانبرنامه نویسی اندروید تحت وب با استفاده از:MoSync Frameworkجیگ و فیکسچردانلود مقاله ماشینکاری مدرن قطعات به روش فراصوتیجامعه مصرفی اسطوره ها و ساختارها - ژان بودریار133- تصحیح ركوردهای زلزله­ های مهم ایران با روش مرسوم و تئوری موجك و مقایسه این دو روشپـــایان نامه تاثیر تلویزیون بر مهارت گفتاری کودکان و نوجوانان403- بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی المان­های تسلیح در مقاوم سازی ژئوتكنیكی پروژه­های عمرانی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور

معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور

دانلود معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور

خرید اینترنتی معرفی پارامترهای مؤثر در ارزيابي سيستم‌هاي عمليات از راه دور

👇🏞 تصاویر 🏞