👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقاله روش های نوین تدریس

ارتباط با ما

دانلود


مقاله روش های نوین تدریس
فهرست مطالب
روش هاي نوين تدريس 4
تعريف روش: 4
تقسيم بندي روش تدريس : 4
روش كنفـــــرانس ( گــــرد هم آيي ) 8
روش شاگــــرد ـ استــــادي 8
روش چند حســـي ( مختلط ) 9
روش حل مسئلــــه 9
روش پـــــروژه اي 10
شيــــــوه سخنــــــراني 11
شيوه بازگويـــي 12
شيـــــوه پــــرسش و پاســـــخ 12
شيوه تمــــريني 13
شيـــــوه بحثــــي 13
شيــــوه نمايشــــي 14
شيــــوه گـــــردش علمـــــي 15
استفاده از منابـــــع ديداري و شنيــــداري 16
الگــــوي كاوشگري به شيوه حقوقي 17
الگــــوي آموختن كنترل خود 17
الگــــــــوي ايفاي نقش 18
روش كارگاهـــــــي 19
مرحله درسي كوتاه و فشرده: 21
الگـــــوي دريافت مفهـــــوم 22
مــــراحل تدريس الگوي تفكر استقرايــــي عبارتند از: 23
الگوي يادسپاري 25
الـگــــوي تدريس غيـــــر مستقيم 27
الگــــوي آمــــوزش آزمايشگاهــــي 31
ادغام روش ها، بهترین الگوی آموزش 33
روش های فعال درس ادبیات 39
درسی از پروانه 40
روش تدریس قصه خوانی 42
الگوي ياددهي و يادگيري به روش کارایی تيمي 45
فارسي اول راهنمايي « درس چهارم ، دانش » براساس كارايي تيمي 49
نکاتی در مورد تدریس درس ادبیات فارسی راهنمایی 55
منابع: 59

👇 تصادفی👇

آناليزتاثيردوز معين متيل فنيدیت درکيفيت پاسخهای راکتوگرافی کامپيوتری اعدادطرح توجيهي توليد كنسرو ماهيروستای قورباغستان علیا از توابع استان کرمانشاهپاورپوینت ساختمان های پیش ساخته 3d-panel وپانلهای ساندویچیبررسی الگوی حساسیت آنتی بیوتیکی و حضور همزمان اینتگرون های کلاس I و II در سویه های استینتوباکتر بومانی جداشده از نمونه های بالینینمونه سوالات رشته کارشناسی علوم اقتصادی- اقتصاد مدیریت کد درس: 1221100تأثیر پیش تیمار بذر، نیتروکسین و کود نیتروژنه بر رشد و عملکرد ذرت(Zea mays)نامه تاریخی چارلی چاپین به دخترش ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقاله روش های نوین تدریس

مقاله روش های نوین تدریس

دانلود مقاله روش های نوین تدریس

خرید اینترنتی مقاله روش های نوین تدریس

👇🏞 تصاویر 🏞