👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه برق

ارتباط با ما

دانلود


پروژه برق
فهرست مطالب
عنوان صفحه
تعريف شبكه.............................. 1
شبكه توزيع.............................. 1
شبكه هاي الكتريكي از نظر طبيعت.......... 1
شبكه هاي الكتريكي از نظر تعداد سيم...... 1
شبكه توزيع 20 كيلو وات (فشار متوسط)..... 3
سيك هاي هوائي و كابلهاي زميني و متعلقات مربوطه 4
هاديها.................................. 4
مس...................................... 5
آلومينيوم............................... 6
انواع سيم گير........................... 10
قطعات يك سيم گير........................ 10
پايه ها................................. 11
پايه هاي چوبي........................... 11
انواع پايه هاي چوبي..................... 12
اشباع پايه هاي چوبي..................... 13
طبقه بندي پايه هاي چوبي................. 13
گام پايه هاي چوبي....................... 14
برش..................................... 15
پايه هاي بتني........................... 16
تقسيم بندي تيرهاي بتني.................. 16
پايه هاي فولادي.......................... 18
نصب پايه ها............................. 19
جنس زمين................................ 19
عمق چاله................................ 20
ابعاد گودها............................. 20
طريقه نصب پايه در گودال................. 21
مقره ها................................. 22
انواع مقره از نظر جنس................... 23
علل شكست الكتريكي مقره.................. 25
انواع مقره هاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع 14
مقره چرخي............................... 25
مقره سوزني (ميخي يا ثابت) .............. 28
مقره اتكائي............................. 31
مقره آويزي (بشقابي)..................... 33
مقره كششي............................... 36
انواع پايه مقره......................... 40
يراق آلات................................ 41
بريس با بازوي كراس آرم.................. 46
راك..................................... 47
جلوبر................................... 48
مهار و انواع آن......................... 49
مهار ساده يا معمولي..................... 49
مهار اسپان.............................. 50
مهار پياده روئي يا زانويي............... 51
مهار مركب............................... 52
مهار حائل فشاري (تودلي)................. 53
مهار بادگير............................. 53
مهار سر................................. 54
متعلقات مهارها.......................... 55
ميله مهار............................... 55
صفحه مهار............................... 55
سيم مهار، طول آن و محاسبه نيروي كشش آن.. 55
محاسبه نيروي كشش در مهار و تعيين قطر آن. 58
انواع كابلهاي مورد استفاده در شبكه هاي توزيع و متلقات مربوطه.................................. 60
عايق كابل ها............................ 61
عوامل مؤثر در عيوب به وجود آمده در كابلها 63
خرابي هاي كابل.......................... 63
سر كابل................................. 64
مفصل.................................... 65
خلاصه مطالب ............................. 67
 
 
 
 
 
 

👇 تصادفی👇

نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد پیام نور رشته روانشناسی سلامت- روش تحقیق پیشرفته کد درس: 1217290دانلود لایه shapefile مرز محلات منطقه3 تهرانآموزش روت به تمام روش ها (۱۰۰%تست شده)روش اجرای سد و تونلپایان نامه ارشد شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر تعیین نوع قرارداد برون سپاری پروژه های ساختمانی پروژه مجتمع تجاریقلعه حیواناتDSL Engineering: Designing, Implementing and Using Domain-Specific LanguagesSudoku ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه برق

پروژه برق

دانلود پروژه برق

خرید اینترنتی پروژه برق

👇🏞 تصاویر 🏞