👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده
 
بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کا نسر معده بستری در بیمارستان رسول اکرم ، طی سالهای 1386_ 1381
 
 
 
چكيده فارسي:
بيان مسئله: علیرغم كاهش چشمگير بروز سرطان معده در كشورهاي پيشرفته اين بيماري هنوز به عنوان يكي از علل شايع مرگ و مير ناشي از بدخيمي در جهان و همچنین ایران مطرح است. از اين رو هدف اين پژوهش ،بررسي ويژگيهاي باليني و دموگرافيك سرطان معده در نمونه ای از بیماران ایرانی به عنوان گامی اولیه برای افزایش آگاهی اپیدمیولوژیک بیماری و کمک به انجام مفیدتر، طرح ها ی بهداشت عمومی است.
روش انجام كار: 176 پرونده داراي گزارش پاتولوژي تاييد كننده سرطان معده در فاصله سالهاي 86-1381 كه به بيمارستان رسول اكرم شهر تهران مراجعه كرده بودند به صورت مقطعي و گذشته نگرو سرشماری مورد بررسي قرار گرفت و اطلاعات مورد نياز بنا بر چك ليست تهيه شده محتوي سن ، جنس ، سابقه خانوادگي سرطان معده، علائم باليني ، محل آناتومي درگيري معده ، نوع پاتولوژي بيماري و stage بيماري بدست آمد ودر نهايت داده ها با استفاده از آناليز توصيفي و تحليلي نرم افزار SPSS گزارش شد.
نتيجه: با توجه به آناليز داده هاي موردنظر، میانگین انحراف معیار سنی بيماران 5/1361/64 سال بود، توزيع جنسي مردان بيشتر از زنان()، درگيري آنتروم و پيلور شايعترين محل آناتوميك سرطان معده (1/49%) بود و فراواني آدنوكارسنيوماي روده اي و منتشر نزديك بهم به ترتيب ازراست به چپ : (9/23%) و (3/23%) بدست آمد، شايعترين تظاهرات باليني به ترتيب شيوع:كاهش وزن و درد شكم (5/54%) استفراغ (42%) و بي اشتهايي (8/35%) و شايعترين مرحله بيماري در هنگام مراجعه stage IV (9/45%) بود ، شايعترين گروه سني درگير در آدنوكارسنيوهاي منتشر گروه سني 54-40 سال (1/34%) بود كه ارتباط آماري معني داري نيز بین آدنوكارسنيوماي منتشر و گروه سني 54-40 سال (0.046=P) و گروه سني بالاي 69 سال (0.03=P) وجود داشت ولي عليرغم فراواني بالاتر آدنوكارسينوماي روده اي در گروه بالاي 69 سال (9/42%) ارتباط آماري معني داري بين نوع پاتولوژيك آدنوكارسنيوماي روده اي وتوزيع گروههاي سني به تفكيك وجود نداشت.
بحث: تشابه نسبي بين نتايج اين پروهش باديگر بررسي هاي مشابه در زمينه، توزيع جنسي مبتلايان ، تظاهرات باليني شايع ، شايعترين مرحله تشخيص بيماري ، ارتباط نوع پاتولوژيك بيماري با توزيع گروههاي سني وفراواني آدنوكارسنيوماي منتشر و روده اي (مشابه كشورهاي بروز پايين) ديده شد. عليرغم وجود اختلافاتي همچون ميانگين پايين تر سني بيماران و شايعترين محل آناتومیک درگير با آمار كشورهاي پيشرفته كه نمايانگر ويژگي هاي دموگرافيك متفاوت در كشور مي باشد.
 
تعداد صفحات 80 word
 
فصل اول ( مقدمه پژوهش )
- مقدمه پژوهش
- اهمیت مسئله پژوهش
- فرضیه ها و یا سئولات پژوهش
- تعریف واژگان
 
فصل دوم (بررسی پیشینه پژوهش)
- جنین شنا سی معده
- بافت شنا سی معده
- آناتومی معده
- فیزیولوژی معده
- نئوپلاسمها ی معده
 
فصل سوم ( روش اجرای پژوهش)
 
فصل چهارم (یافته های پژوهش)
- نتایج
- جداول
- نمودارها
فصل پنجم( بحث پژوهش)
- بحث و تفسیر نتایج
- نتیجه گیری نهایی
- محدودیت ها و پیشنهادها
 
بخش ضما ئم
- منابع - چک لیست
- Abstract

👇 تصادفی👇

پرسشنامه حمایت اجتماعی فیلیپسپروژه نهایی درس تاسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع36- كنترل ساختمان های بلند متكی بر جداسازهای لرزه ای در مقابل زلزله با استفاده از الگوریتم ژنتیك و طبقه مستقلدو طبقه سه بعدی104- آنالیز پایداری سقف تونل به روش تحلیل گوه ایکارت ویزیت لایه بازموبایل فروشی خلاقانهمقاله آسیب‌ شناسی روش تدريس در يادگيری دروس علوم اجتماعیامنیت شبکه های حسگر بی سیمدانلود پاورپوینت معماری پايدار ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

پایان نامه بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

دانلود پایان نامه بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی ویژگیهای دموگرافیک وبالینی بیماران مبتلا به کانسر معده

👇🏞 تصاویر 🏞