👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه بررسی تاریخ ساسانیان

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه بررسی تاریخ ساسانیان
چكيده
پايان نامه حاضر مي کوشد شکل گيري و گسترش نظام حکومتي ايران دوره اي ساساني را از سال 226تا 420 ميلادي روشن سازد.محور اين تحقيق توصيفي است پيرامون بخش هاي قضايي و اداري ديوانسالاري ساساني. در اين ميان ، مقام هاي مربوط به اين نظام مورد توجه قرار گرفته اند .فصل اول تحقيق که حکم مدخل را دارد ،روند قدرت يابي و استقرار حکومت ساساني را در دوره اي اردشير بابکان مورد بررسي قرارمي دهد ؛ سال هاي کوشش او در برقراري پيوندهاي نزديک ميان دين و حکومت و به عبارت بهتر ، اتخاذ شکلي يگانه از دين به عنوان دين رسمي ، در جريان اين روند مورد بحث قرار گرفته است . فصل دوم ،جزئيات مربوط به طبقات اجتماعي در اين دوره گردآوري و تحليل شده اند ، درفصل سوم تصويري کلي از نظام ديواني ساسانيان ارائه مي کند. فصل چهارم مشاغل ديواني و درباري ديوانسالاري ساساني را مورد بررسي قرار مي دهد . بالاخره ،در فصل پاياني ،شخصيت هاي برجسته اي که در ديوانسالاري ساساني ايفاي نقش کردهاند ، مورد شناساي و تحقيق قرار گرفته اند .
روش تحقيق به کار رفته در اين بررسي بيش از هر چيز روش کتابخانه اي است .داده هاي اين بررسي از متن هاي نوشتاري گردآوري شده اند . در ارائه اي اين داده ها از شيوه ي توصيفي – تحليلي استفاده شده است و در مواقع لزوم ،کوشش شده است مباحث متناقض مورد تحليل نيز قرار گيرند.
 
تعداد صفحات 250 word
 
فهرست مطالب
مقدمه 1
 
فصل اول: تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت و اتحاد دين و دولت 19
1-1ساسانيان ادامه دهنده را هخامنشيان 20
2-1 تلاش اردشير در جهت تشكيل حكومت 24
3-1 اتحاد دين و دولت در عصر ساسانيان 27
فصل دوم: مروري بر طبقات اجتماعي در عصر ساسانيان 32
1-2 تعريف طبقه اجتماعي 33
2-2 طبقات اجتماعي 34
3-2 طبقه روحانيون 37
1-3-2 موبد 45
2-3-2 موبدان موبد 48
3-3-2 هيربد 51
4-3-2 زوت و راسپي 53
5-3-2 دستور 54
4-2 طبقه جنگجويان 54
1-4-2 وظيفه جنگجويان 57
2-4-2 تقسيم طبقات جنگجويان 57
1-2-4-2 سواره نظام 57
2-2-4-2- جايگاه سواره نظام 58
2-2-4-2 پياده نظام 60
5-2 طبقه كشاورزان و صنعتگران 61
1-5-2- طبقه كشاورزان 65
2-5-2-طبقه صنعتگران 67
فصل سوم: نظام ديواني در عصر ساسانيان 68
1-3 شناخت سازمان‌هاي داخلي دوره ساسانيان 69
2-3- ديوان 73
1-2-3 پيدايش ديوان‌ها 75
3-3 ديوان رياست طبقات جامعه 77
1-3-3 وزرگ فرمذار يا بزرگ فرمذار 78
2-3-3وظايف و اختيارات وزير 83
4-3 ديوان سپاه 84
1-4-3 ايران سپاهيد 86
2-4-3 ارتشياران سالار 89
3-4-3 ارگبذ 90
5-3 ديوان دادرسي (داد) 93
1-5-3 ارزش داد و دادگستري 96
2-5-3 منشاء قوانين در عصر ساسانيان 98
3-5-3 حوزه قضات 99
4-5-3 ادّله اثبات دعوي 100
5-5-3 پادشاه در منصب قضاوت 102
6-5-3 روحانيون در منصب قضاوت 103
6-3 ديوان رسايل (ديوان دبيران) 105
7-3 طبقه‌ي متستخدمين ادارات (دبيران) 106
1-7-3 دبير 109
2-7-3 ايران دبيربد(دبير بد) 110
3-7-3 اهميت دبيران و ديدگاه شاهان به دبيران 111
4-7-3 چگونگي برگزيدن دبيران 114
5-7-3 وظايف دبيران 116
6-7-3 اصناف دبيران 119
1-8-3 دين دبير 119
8-2--3 دبيران ديوان خراج 120
3-8-3 گذك آمار دبير 121
4-8-3 واسپوهرگان آمازكار 121
5-8-3 روانيگان دبير 121
6-8-3 آذربادگان دبير 121
7-8-3 گنج آمار دبير 122
9-3 ديوان سراي شمره يا ديوان استيفا (اداره ماليه) 122
10-3 ديوان خراج 123
1-10-3 خسرو انوشيروان و اصلاح نظام مالياتي 125
2-10-3 واستر پوشان سالار 126
3-10-3 آمار كار(آمارگر ) 128
4-10-3 دهقانان 129
1-4-10-3 جايگاه دهقانان 132
11-3 ديوان درآمدهاي كل كشور 133
12-3 ديوان خزائن 134
13-3 گهبذ و ضرب مسكوكات 135
14-3 ديوان آتشكده‌ها 136
15-3 ديوان بريد 137
16-3 ديوان اشراف 141
17-3 ديوان ايران دربد 142
18-3 ديوان مهرشاهي (ديوان خاتم ) 143
19-3 ديوان احشام 144
1-19-3 آخور آمار دبير – آخورسالار 145
20-3 ديوان ويژگان 146
21-3 ديوان نوروز 147
22-3 ديوان كستبزود (ديوان آب) 148
1-22-3 وظيفه‌ي ديوان آب 149
23-3 ديوان جامه خانه 150
24- 3 ايران درستبد 150
فصل چهارم :مشاغل ديواني و درباري 152
1-4مشاغل ديواني 153
2-4 پادشاه 154
1-2-4شاه 155
1-2-4 وظيفه متقابل شاهان و پادشاهان 156
3-4 شهرب 157
4-4 مرزبان 159
5-4 اسپهبد 161
6-4 پادگوسپانان 162
7-4 بيدخش 164
8-4 اندرزبد 165
9-4 آموزگاران اسواران 166
10-4 دريوشان جادگ گو و دادور (مدافع درويشان و دادور) 167
11-4 خرم باش 167
12-4 پشتيگبان سالار 169
13-4 مهماندار 170
14-4 خوانسالار 171
15-4 پذشخوار 172
16-4 مردبذ 173
17-4 ديده‌بان سلطنتي 174
18-4 بازدار 174
19-4 گنجور 175
20-4 دواتدار 175
21-4 كاروانسالار 176
22-4 تغاربد 176
23-4 آيين بد 176
24-4 بازاربد 177
25-4 كيروگ بد ( هنربد ) 177
1-5 تنسر در منابع 180
1-1-5-تنسر 182
2-1-5 تنسر شخصيتي تاريخي 184
2-5 ابرسام 186
1-2-5 تنسر و ابرسام 188
3-5 كرتير و تقويت روحانيت زرتشتي 192
1-3-5 كرتير 193
2-3- 5 كرتير و شاپور يكم و ترقي مقام وي در شاهان بعدي 195
3-3-5 كريتر و كتيبه‌هاي وي 199
4-5 آذرپاد مهراسپندان 206
5-5 مهرنرسي 210
نتيجه 215
تصاوير
كتاب شناسي ( فهرست منابع و ماخذ) 219
 
 

👇 تصادفی👇

دور زدن بلاک در تلگرامدانلود پروژه مالی شركت ماشين سازي و سيم و كابل سازي حسامدانلود کتاب مهارت های فکر کردن (Thinking Skills)دانلود نقشه توپوگرافی و نقشه زمین‌شناسی کوه دق به همراه گزارش کامل پشت نقشه (مقیاس: 1:100000)نحوه حفاری تونلپاورپوینت حسابداری دولتیآموزش برنامه نویسی اندروید با نرم افزار Basic4Androidطرح توجیهی تولید پارچه ابریشمی خاممقاله پیرامون شبکه خصوصی مجازی VPN ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه بررسی تاریخ ساسانیان

پایان نامه بررسی تاریخ ساسانیان

دانلود پایان نامه بررسی تاریخ ساسانیان

خرید اینترنتی پایان نامه بررسی تاریخ ساسانیان

👇🏞 تصاویر 🏞