👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز
 
نبرد سلطان سنجر با ترکان غز
 
(مطالعه ای در روند تسلط قبايل غز بر خراسان و پيامدهای آن)
 
چکيده
اغوزها از زمان ورود سلجوقیان به ایران عنصری پایدار در ترکیب جمعیتی جامعه خراسان شدند. و از نیمه دوم حکومت سنجر بر شمار قبایل غز به واسطه فشار ناشی ازجابجایی اقوام در دشت قبچاق و قدرت رو به رشد قراختاییان افزوده شد. از این رو برقراری نظارت بر اغوزها وتسلط بر آنان یکی از مهمترین مسائلی بود که سنجر با آن درگیر بود.
دستگاه اداری سلجوقیان و سنجر همواره می کوشید تا با گرفتن مالیات از احشام و یا چادرهای منفرد بر صحراگردانی که در درون امپراتوری به سر می بردند نظارت کرده وآنها را مطیع و فرمانبردار نگه دارد. با این وجود اغوزها در سال 548 ه.ق شورش نمودند و موجب سقوط حکومت سنجر شدند. شورش اغوزها به اسارت و حبس سلطان سنجر، استیلای صحراگردان بر شهرهای عمده خراسان و زوال قدرت سلجوقیان در شمال شرقی ایران انجامید.
محور پژوهش حاضر بررسی مناسبات و روابط قبایل ترک با حکومت سلجوقیان و به ویژه سلطان سنجر است که در نهایت به نبرد سنجر با غزان انجامید. این واقعه یکی از مهم ترین رویدادهای مربوط به حضور قبایل ترک در دوره سلجوقیان است که در اینجا به طور کامل به آن پرداخته می شود. مسأله اصلي پزوهش عبارت از اين است كه چرا با وجودي كه سلجوقيان خود از قبايل غز بودند و با اتکا بر آنان به قدرت رسيدند و در دوره طولاني حكومت سلاجقه بزرگ قبایل غز با ساختار سياسي- اجتماعي سلجوقيان همكاري داشتند، بين تركان غز و حكومت مركزي مشكلات و بحران تازه بروز كرد و موجب بحران بين تركان غز و حكومت مركزي شد و این بحران از نظر سیاسی و اجتماعی چه پیامدهایی در خراسان بوجود آورد.
براي بررسي اين مسأله سؤالات پژوهش به صورت زير مطرح مي شود:
1- وضعيت قبايل غز در دوره سلجوقيان و روابط آنها با سلجوقيان بزرگ چگونه بود؟
2- علل بروز و استمرار ستيز بين تركان غز و حكومت سنجر در خراسان چه بود؟
3- عملكرد غزان در دوره بروز بحران معطوف به چه اهداف و عواملي بود؟
4- نتايج سياسي- اجتماعي ناشي از تسلط غزان بر خراسان و بحران به وجود آمده چه بود؟
براي سؤالات پژوهش، فرضياتي در نظر گرفته شده كه عبارتند از:
1- شمار اندکی از قبايل ترك كوچ رو در دوره سلجوقيان در ساختار اجتماعي ايران ادغام مي شدند، در حالی که به دليل ورود مستمر آنان به ايران شمار کثیری از آنان پيوسته در شرايط ناسازگاري و عدم انطباق با ساختاري متمركز اجتماعي ایران قرار داشتند.
2- در دوره حکومت سنجر ورود قبايل ترك به قلمرو سلجوقيان مشكلات دائمي اداره آنان توسط حكومت سنجر را آشكار ساخته و مسائل ادغام آنان در ساختارهاي اجتماعي موجب بروز مشكلات مي شود از سوي ديگر غزها يكی از منابع تامين درآمد حكومت سنجر محسوب مي شدند كه افزايش پرداخت مالي به نارضايتي و عدم تحمل آنان انجاميد.
3- بحران پس از شكست سنجر در خراسان بنا به فقدان رهبري واحد در نزد غزان، مبدل به بحراني فراگير در خراسان گرديد زیرا تركان غز بنا به تمايلات زندگي صحراگردي خود رفتارهاي در جهت تخريب ساختار سياسي اجتماعي خراسان در پبش گرفتند.
4- از نظر سياسي حذف حكومت سنجر با جايگزيني ساختار سياسي کارآمدی توسط غزان همراه نبود، از نظر اجتماعي نیز بيشتر شهرهای خراسان ويران شد و مردم زيادي به قتل رسيدند، که در نتیجه آن تسلط مناسبات کوچ روي بر روابط و مناسبات يكجانشيني شدت گرفت.
 
تعداد صفحات 205 word
 
فهرست مطالب
عنوان صفحه
کلیات ۱-۲۵
مقدمه ۱
طرح موضوع ۴
طرح مسئله ۵
طرح مفروضات ۵
روش تحقیق ۶
ضرورت انجام تحقیق ۷
قلمرو تحقیق ۷
کلمات کلیدی و مفاهیم ۸
نقد و بررسی منابع ۱۰
بخش اول: ترکان غزتا دوره سلجوقی ۲۶-۷۱
۱- اوضاع جغرافیایی آسیای مرکزی و ساکنان آن ۲۶
۱-۱- جغرافیای آسیای مرکزی ۲۶
۲-۱-ساکنین آسیای مرکزی ۲۸
۲ -اصل و منشا اولیه ترکان غز ۳۱
۱-۲-منشا نام غز ۳۱
۲-۲-نژاد غزان ۳۲
۳-۲-مساکن غزان ۳۳
۴-۲-مهاجرت غزان ۳۶
۳-ویژگی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی غزان ۴۰
۱-۳-اوضاع سیاسی غزان ۴۰
۲-۳-اعتقادات دینی غزان ۴۱
۳-۳-آداب و رسوم غزان ۴۴
۴-۳-زندگی اقتصادی ۴۰
۴-گذشته تاریخی غزان ۴۶
۱-۴- غزان در دوره گوک ترکها ۴۶
۲-۴- غزان در دوره اویغورها ۵۲
۳-۴- ترکان غز و جهان اسلام ۵۴
۴-۴- غزها در دوره سامانیان ۵۶
۵-۴- غزها در دوره غزنویان ۵۹
۱-۵-۴-سلطان محمود غزنوی ۶۱
۲-۵-۴-سلطان مسعود غزنوی ۶۷
بخش دوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلجوقیان ۷۲-۱۱۲
۱- نقش غزان در تشکیل دولت سلجوقیان ۷۲
۲-روابط غزان با سلاطین بزرگ سلجوقی ۸۷
۱ -۲- اوضاع سیاسی حکومت سلاجقه بزرگ ۸۷
۲-۲- سلاجقه بزرگ و غزان ۹۴
بخش سوم: وضعیت ترکان غز در دوره سلطان سنجر ۱۱۳-۱۵۳
۱- اوضاع سیاسی حکومت سنجر ۱۱۳
۲-روابط غزان با سنجر ۱۱۹
۳-درگیری غزان با سنجر ۱۲۹
بخش چهارم: اوضاع خراسان پس از اسارت سنجر ۱۵۲-۱۷۵
۱-غزها در خراسان ۱۵۲
۱-۱-سلطان سلیمان سلجوقی ۱۵۶
۲-۱-سلطان محمود ۱۶۲
۳-۱-فرار سنجر از اسارت و مرگ او ۱۶۷
۴-۱-خراسان پس از مرگ سنجر ۱۷۱
بخش پنجم: نتایج و پیامدهای حمله غزان ۱۷۶
۱-نتایج سیاسی ۱۷۶
۱-۱-تشکیل حکومت خوارزمشاهیان ۱۷۶
۲-۱-زوال حکومت سلجوقیان در خراسان ۱۷۷
۳-۱-بروز هرج و مرج در خراسان ۱۸۰
۲-نتایج اجتماعی ۱۸۲
۱-۲-قتل و غارت مردم ۱۸۲
۲-۲-از بین رفتن امنیت ۱۸۴
۳-نتایج اقتصادی ۱۸۷
۴-نتایج فرهنگی ۱۸۹
۱-۴-کشته شدن علما و بزرگان ۱۸۹
۲-۴-ویرانی مراکز و اماکن فرهنگی ۱۹۷
نتیجه گیری ۱۹۸
منابع و ماخذ ۲۰۲
 

👇 تصادفی👇

خودکشی و رابطه ی آن با سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور (فایل Word)تعداد صفحات 881500 واژه ي كاربردي در زبان انگليسيترجمه مقاله isi مدیریت زنجیره تامین با استفاده از تولید ناب و کاربرد RFIDآزمون کمک های اولیهدانلود جزوه ابزار دقیق دانشگاه فردوسی مشهدرفتار مواد در دماي زياد مكانيك95-مديريت بحران شريانهاي حياتي آب و فاضلابپروژه j d paint ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

دانلود پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

خرید اینترنتی پایان نامه نبرد سلطان سنجر با ترکان غز

👇🏞 تصاویر 🏞