👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ

ارتباط با ما

دانلود


تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ
باز كردن پنجرهها باعث تغيير الگوي خطوط جريان هوا و افزايش مقدار نيروي درگ وارد بر خودرو ميشود. در تحقيق حاضر، ميزان افزايش درگ در حالتهاي مختلف باز بودن پنجرههاي خودرو مورد مطالعه قرار گرفته است. براي اين كار مدل هندسي خودرو در نرم افزار ساليدورك 1 ايجاد شده و سپس به كمك نرم افزار كاسموس فلوورك 2 تحليل بر روي آن صورت گرفته است. نتايج حاصل از تحقيق نشان ميدهد كه با باز شدن يك پنجره، هوا از قسمت انتها و پائين پنجره وارد اتاق شده و از قسمت ابتدا و بالاي پنجره خارج ميشود. همچنين باز شدن پنجرههاي جلو تاثير بيشتري در افزايش ضريب درگ نسبت به پنجرههاي عقب خودرو دارد. در واقع هر چه ميزان جريان هواي ورودي به اتاق خودرو و آشفتگي اين جريان افزايش يابد، نيروي درگ افزايشبيشتري خواهد داشت.
 

👇 تصادفی👇

پکیج یادگیری لغات انگلیسی از طریق تصویرسازی و کدبندیشخصیت؛ Personalityقرارداد برنامه ریزی، برنامه زمان بندی، کنترل و ... برای یک پروژهاموزش جلوگیری از هک رایانهآبهاي زيرزميني حوزه بلغورآرم لوگو و تبلیغاتجریان شناسی معارضان کربلا - هدایت پناهتعیین ویژگی های فیزیکی چهار رقم لوبیا (Phaseolus Vulgaris L.) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ

تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ

دانلود تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ

خرید اینترنتی تاثير باز بودن پنجره هاي خودرو بر نيروي درگ

👇🏞 تصاویر 🏞