👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

ارتباط با ما

دانلود


بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه
عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 72
شرح مختصر:
هنگامی که سهامداران قدرت تصمیم گیری را به مدیران محول می کنند، رابطه نمایندگی بوجود می آید. مشکلات نمایندگی زمانی که اهداف نماینده و کارگزار با یکدیگر متضاد باشند، پدیدار می شود. اگر کنترل و نظارت بر فعالیت های نماینده توسط کارگزار پرهزینه و به سختی صورت گیرد، این تضاد منافع برجسته تر نیز می شود. بخشی از مسائل نمایندگی از طریق فقدان اطلاعات مالی در دسترس سرمایه گذاران حاصل می شود و بنابراین شرکت هایی که افشای اطلاعات اضافی و اختیاری را درباره فعالیت های خویش فراهم می کنند، حسن روابط مشترک نماینده و کارگزار را بهبود می بخشند. حاکمیت شرکتی نیز شامل فعالیت های مختلفی است که می تواند هزینه های نمایندگی را کاهش دهد.
این تحقیق درصدد است به بررسی تجربی حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. مکانیزم های حاکمیت شرکتی بررسی شده شامل؛ ساختار مالکیت و ترکیب هیات مدیره می باشد. ساختار مالکیت توسط مالکیت مدیریتی، مالکیت سهامداران عمده و مالکیت دولتی مشخص شده است و ترکیب هیات مدیره توسط نسبت مدیران غیرموظف (مستقل) اندازه گیری شده است. افشای داوطلبانه نیز از نرخهای افشای اطلاعات استراتژیک شرکت، اطلاعات طرح ریزی شده و اطلاعات بخشها، نسبتهای مالی، بحث و تحلیل مدیریت، اطلاعات مالی و غیرمالی کلیدی جمع بندی شده است.
نتایج نشان می دهد که کاهش در سطح مالکیت مدیریتی و افزایش درصد مالکیت سهامداران عمده با افزایش در سطح افشای داوطلبانه اطلاعات رابطه دارد. اگرچه مالکیت دولتی و نسبت اعضای غیرموظف (مستقل) هیات مدیره با افشای اختیاری اطلاعات رابطه ای ندارند.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
بیان مسئله
سابقه موضوع تحقیق
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
اهداف تحقیق
چارچوب نظری تحقیق
فرضیات تحقیق
حدود مطالعاتی تحقیق
دامنه پژوهش
مدل تحقیق
سنجش متغیرهای تحقیق
متغیر وابسته
پیشینه اطلاعاتی
خلاصه ای از نتایج تاریخی
اطلاعات بخش ها
آماره های کلیدی غیرمالی
اطلاعات طرح ریزی شده
بحث وتحلیل مدیریت
متغیرهای مستقل
متغیرهای کنترلی
جامعه آماری
روش گردآوری اطلاعات
روش نمونه گیری و تعیین اندازه نمونه
مدل آماری مورد استفاده در تحقیق
مدل رگرسیون
معادله رگرسیون چند متغیره
روش های ورود متغیرها در رگرسیون
تحلیل همبستگی
تجزیه و تحلیل داده ها
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق
آزمون رگرسیون چند متغیره به روش وارد کردن
آزمون رگرسیون چند متغیره به روش انتخاب رو به جلوی متغیرهای مستقل
آزمون رگرسیون چند متغیره به روش حذف رو به عقب متغیرهای مستقل
نتیجه گیری
منابع

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile نقاط روستایی استان کرمانافزایش بازدید پست تلگرام 100 درصد تضمینینمونه سوالات عمومی رشته انسانی - اخلاق اسلامی کد درس: 1233033نمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد الهیات علوم قرآن و حدیث - مکاتب و روشهای تفسیر قرآن کریم 1 یک کد درس: 1220175-1220487رمزنگاري در بالابردن امنيت شناسايي هويت بر اساس چهرهکتاب فیزیک برای علوم پایه و مهندسی همراه با فیزیک مدرن Serway and Jewettصنعت نوردقرآن صوتی نسیم همراه با ترجمه گویا ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

دانلود بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

خرید اینترنتی بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و افشای داوطلبانه

👇🏞 تصاویر 🏞