👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

ارتباط با ما

دانلود


پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 5
شرح مختصر:
توضیحات ابزاری
مقیاس کمال گرایی[1] چند بعدی تهران (بشارت،1386) یک آزمون 30 سوالی است که سه بعد کمال گرایی خودمدار[2]، کمال گرایی دیگر مدار[3] و کمال گرایی جامعه مدار[4] را در مقیاس 5 درجه ای لیکرت (از نمره 1 تا 5) می سنجد. حداقل و حداکثر نمره آزمودنی در زیر مقیاس های سه گانه آزمون به ترتیب 10 و 50 خواهد بود. مقیاس هایی که از آنها برای ساخت مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران استفاده شد عبارت بودند از «مقیاس کمال گرایی چند بعدی فراست[5] و همکاران»، «مقیاس کمال گرایی چند بعدی هویت[6] و فلت[7]»، «مقیاس کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت[8] و همکاران» و مواردی از زیر مقیاس های پرسشنامه های دیگر، مخصوصاً پرسشنامه های سنجش اختلال های خوردن. از مجموعه 67 سوال اولیه که برای سنجش ابعاد کمال گرایی مناسب تشخیص داده شدند، ابتدا یک مجموعه 45 سوالی بر حسب ضرایب توافق بیشتر بین نظر سه متخصص در این زمینه، تهیه، و برای اجرای مقدماتی آماده شد. سپس مطابق نتایج ضرایب توافق کندال که بر اساس نظر ده متخصص روانشناس محاسبه شد و نیز نتایج مقدماتی تحلیل عوامل، 30 سوال که ارزش ویژه آنها بیشتر از 1 بود، برای سه عامل کمال گرایی خودمدار، کمال گرایی دیگر مدار و کمال گرایی جامعه مدار انتخاب شدند و روی نمونه پژوهش اجرا شدند.

👇 تصادفی👇

نمونه قراردادپاورپوینت معماری همساز با اقلیم - بام سبزبررسي رابطه بين شاخص هاي هزينه نمايندگي با حق الزحمه حسابرسی وارائه الگوي برآورد حق الزحمه حسابرسی مستقل در ايرانمقاله 22- طراحی هتل چهار ستارهنقد داستان کوتاه I Stand Here Ironing by Tillie Olsenتحليل غير خطي ديناميکي و ارتعاشي نانولوله کربني در سيستم نانوالکترومکانيک‌سوييچ با استفاده از تئوري غير‌محلي الاستيسيتهپروژه شبیه سازی بسته بندی کاشی با نرم افزار Arena (به همراه فایلهای Arena)The critical success factors of business process managementمتن کامل مقالات:"تعهد سازمانی"-11مقالهPDFعلوم زمین-چهارم تجربی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

دانلود پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

خرید اینترنتی پرسشنامه کمال گرایی چند بعدی تهران (TMPS)

👇🏞 تصاویر 🏞