👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودزنجیره ارزش مایکل پورتر- هزینه یابی براساس فعالیت- استراتژی تنوع- حوزه های کسب وکار- ارزش افزوده محاسبه ارزش افزوده تولید تابلوهای برق شرکت خزر برق براساس مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر
 
 از معیارهای ارزیابی عملکرد واحدهای اقتصادی ارزش افزوده است مفهوم ارزش افزوده، برای بهره وری عوامل تولید تولید ثروت و ارزش مازاد در اقتصاد بکار گرفته می شود این مفهوم با درآمد بنگاههای اقتصادی فرق دارد و ارزش افزوده در واقع مازاد ارزشی است که بنگاهها بر روی مواد وخدمات مصرفی خود ایجاد می کنند. بنابراین از اساسی ترین نیاز هر اقتصاد شناسایی عوامل موثر بر ارزش افزوده و تعیین مهمترین این عوامل است،و زنجیره ارزش بنگاهها باید بازتاب کامل استراتژی کسب وکار باشد. زمانی که یک شرکت تصمیم گرفت به آماده سازی زنجیره ارزش باید این مطلب را روشن کند که آیا قصد دارند خودشان را از رقبا جدا کنند ویا اینکه واقعا هزینه آنها کمترین هست. واینکه، مدل زنجیره ارزش پورتر یک ابزار مدیریت استراتژی و کلیدی است.
 
بنگاهها بدنبال راهی هستند تا با ایجاد مزیت رقابتی و کاهش هزینه های تولید ،در بازار های هدف نسبت به رقبا سهم بیشتری داشته باشند.مدل زنجیره ارزش مایکل پورتر ابزار مناسبی بودکه درسال 1985 برای ارزیابی وتعیین حوزه های کسب و کارمعرفی شد.این مدل کمک می کند تا تحلیل دقیق تری از سازمانها و شرکتهایی که توان ایجاد ارزش و مزیت رقابتی را دارند داشت.
زنجیره ارزش مجموعه‌ای از عملیاتهایی است که در یک صنعت به صورت زنجیرگونه انجام می پذیرد تا به خلق ارزش منجر شود.محصولات از میان حلقه های این زنجیره عبور می کنند و در هر حلقه ارزشی به محصول نهایی افزوده می گردد.
معمولاً، هر حوزه کسب و کاری می بایست یک زنجیره ارزش داشته باشد، به این معنی که شرکت های متنوع (از لحاظ نوع کسب و کار)، چندین زنجیره ارزش دارند، که به طور افقی یا عمودی با هم ارتباط دارند یا اگر استراتژی تنوع، خطوط کسب و کاری مستقل از هم را ایجاد نماید،
از این مدل می‌توان برای دسته‌بندی وشناسایی فعالیتها و محاسبه میزان افزایش ارزش افزوده هرفعالیت استفاده کرد.اگر شرکتی بتواند درشناسایی وتحلیل فعالیتهای ارزش زای تولیدی بدرستی عمل کند و آن را مدیریت کند،در این صورت می تواند میزان تاثیرهر فعالیت در فازهای تولید را محاسبه و جهت حذف یا توسعه فعالیتی خاص با آگاهی کامل از وضعیت موجود و نتیجه آتی اقدام نمود..
در این تحقیق بر مبنای مدل پورتر فعالیتهای ارزش زای شرکت خزر برق در دو بخش اصلی وفرعی شناسایی و هزینه های فعالیتها در هر فاز ومجموع آنها وهمچنین میزان ارزش افزایی هر فعالیت و هر فاز و در نهایت در انواع محصولات این شرکت به طور جداگانه دقیق محاسبه میگردد.شرکت خزر برق می تواند از نتایج بدست آمده در اصلاح فرآیند تولید و تغییر در میزان تولید انواع محصولات و همچنین بازنگری در بخشهای فروش وخدمات پس از آن ،استفاده نماید.
 
 

👇 تصادفی👇

نقشه اتوکد منطقه 2 تهران بصورت قطعه بندی ***گزارش کارآموزی مهندسی برق- شرکت تولید تابلوهای صنعتیبررسی سیستم عامل ها71-بررسی تحلیلی خصوصیات انتشار امواج در محیط های متخلخل اشباعمدل سه بعدی انتقال رسوبات چسبنده در آبهای ساحلینمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته پژوهش هنر- زبان تخصصی 1 کد درس: 1712002دانلود گزارش کارآموزی تعمیر و نگهداری در مخابراتمبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزه، انگیزش و انگیزه پیشرفت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞