👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي
عنوان پایان نامه: بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 87
شرح مختصر:
حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است كه با فراهم كردن اطلاعات لازم كمك مي كند تا سرمايه گذارها، اعتبار دهندگان، مديران و دولت در مورد مسائل اقتصادي بهتر بتوانند تصميم بگيرند.
برای آنکه صورت های مالی یک واحد تجاری با صورت های سال های قبل آن و همچنین با صورت های مالی سایر واحدهای تجاری مشابه قابل مقایسه باشد، لازم است در تهیه صورت های مزبور اصل یکنواختی یا ثبات رویه رعایت شود.
مفهوم «ثبات رویه » شخصیت حسابداری را ملزوم می کند تا هنگامی که روشی را برای انجام یک رویداد مالی انتخاب میکند ، برای کلیه رویداد های مشابه و دوره های مالی بعد نیز آن روش را بکار برد. امروزه مدیریت بدلایل مختلفی ممکن است که دست به انجام تغییرات حسابداری بزند که بعضی از آنها بدین قرارند :1- پیروی از الزامات قانونی ( مثلاً هنگامی که درخواست وام از موسسات تامین مالی میدهد ) 2- تمایل مدیریت به هموار سازی سود 3- حفظ روند سودهی موسسه از سقوط در دوره های که شرکت با مشکلات روبروست 4- کاهش هزینه های نمایندگی5- اشتباهی که سود خالص دوره های گذشته را به میزان قابل توجهی تغییر دهد وروند سود واحد تجاری را مخدوش کند.
هدف این تحقیق بررسی رابطهتغییر در حسابداری و اصلاح اشتباهات با پیشرفت شرکت های خصوصی است.
یافته های حاصل از آزمونهای تجربی دراین تحقیق نشان داد که تغییرات حسابداری(تغییر در رویه حسابداری،تغییر در برآورد و تغییر درشخصیت حسابداری واحد گزارشگر) با پیشرفت شرکتهای خصوصی رابطه معنی داری دارد و بالارفتن این تغییرات می تواند باعث پیشرفت شرکت های خصوصی گردد.
فهرست مطالب
چكيده:1
مقدمه:2
فصل اول:كليات تحقیق
1-1مقدمه5
2-1- تاریخچه مطالعاتی. 5
3-1- بیان مسأله7
4-1چارچوب نظری تحقیق :9
5-1- اهداف تحقیق. 10
6-1- فرضیات تحقیق. 11
7-1 حدود مطالعاتی. 11
8-1- تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی تحقیق. 11
فصل دوم:مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه14
2-2- انواع حسابداری. 14
3-2- حسابداري در ايران. 16
4-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان برون سازماني. 16
5-2- ويژگي هاي كيفي اطلاعات حسابداري براي استفاده كنندگان درون سازماني. 17
6-2- اهمیت حسابداری در اقتصاد ایران. 18
7-2- تغییر در حسابداری:20
1-7-2- تغییر در اصول و روشهای حسابداری(تغییر در رویه حسابداری)20
2-7-2- تغییر در برآوردهای حسابداری. 22
3-7-2- تغییر در شخصیت حسابداری واحد گزارشگر. 23
8-2- اجزای عملکرد مالی. 23
9-2- صورت های گزارش عملکرد مالی. 24
1-9-2- صورت حساب سود و زیان. 24
2-9-2- صورت سود و زيان جامع. 25
10-2- جايگاه گردش حساب سود (زيان) انباشته در صورت هاي مالي. 26
1-10-2- جايگاه گردش حساب سود (زيان) انباشته26
2-10-2- نحوه ارائه گردش حساب سود (زيان) انباشته28
11-2- اصلاح اشتباهات دوره های قبل. 29
12-2- آثار تغييرات حسابداري و اصلاح اشتباهات دوره هاي قبل. 30
13-2- انواع گزارش های مالی. 31
14-2- واحدهای اقتصادی و واحدهای گزارشگر. 31
15-2- استفاده کنندگان صورتهای مالی. 32
1-15-2- سرمایه گذاران. 32
2-15-2- سرمایه گذاران بالقوه33
3-15-2- استفاده کنندگان وام،اعتبار و سایر تسهیلات مالی. 33
4-15-2- فروشندگان کالا و خدمات.. 33
5-15-2- مشتریان. 34
6-15-2- مدیریت.. 34
7-15-2- کارکنان. 34
8-15-2- دولت.. 34
9-15-2-جامعه35
10-15-2- سایر استفاده کنندگان. 35
16-2- هدفهای گزارشگری مالی. 35
17-2- مطالعات پیشین. 36
1-17-2- تحقیقات داخلی. 36
2-17-2- تحقیقات خارجی. 37
فصل سوم:روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه40
2-3- روش تحقیق. 41
3-3 مدل تحلیلی تحقیق. 42
3-3- جامعه آماری. 43
4-3- نمونه آماری و روش نمونه گیری. 43
5-3- حجم نمونه وروش برآورد حجم نمونه43
6-3- روش گردآوری داده ها و ابزار گردآوری اطلاعات.. 44
7-3- ابزار اندازه گیری اطلاعات.. 44
8-3- روایی و پایایی(اعتبار) ابزار اندازه گیری داده ها45
1-8-3- روایی. 45
2-8-3-پایایی(اعتبار)46
9-3- روشهای تجزیه وتحلیل آماری. 47
10-3- آزمون z. 48
11-3- ميزان خطا و نحوه قضاوت.. 48
12-3- ناحيه بحراني. 48
1-12-3- ناحیه بحرانی. 49
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‌ها
1-4مقدمه‏51
2-4-یافته های توصیفی. 51
3-4-تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 55
1-3-4-نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 57
فصل پنجم:نتيجه‌گيري و پيشنهادات
1-5مقدمه63
2-5- خلاصه نتایج. 63
3-5- بحث و نتیجه گیری. 64
1-3-5-نتیجه گیری. 66
4-5- پیشنهادات.. 67
5-5- محدودیت های تحقیق. 67
6-5- زمینه تحقیقات آتی. 68
پیوستها
منابع و ماخذ
منابع فارسي:75
منابع لاتین:76
چکیده لاتین. 78
جدول1-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق. 45
جدول2-3 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق. 47
جدول 1-4تعداد ودرصد جنسیت پاسخ دهنده گان. 52
جدول 2-4-تعداد ودرصدوضعیت سنی پاسخ دهنده گان. 53
جدول 3-4تعداد ودرصدتجربه پاسخ دهنده گان. 54
جدول 4-4 آزمون کلموگروف –اسمیر نوف (Ks)56
جدول 5-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 57
جدول 6-4نتایج آماری سنجش فرضیه اول. 57
جدول 7- 4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 58
جدول 8-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه دوم58
جدول 9-4نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 59
جدول 10-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه سوم59
جدول 11-4 نتایج شاخص های گرایش به مرکز و انحراف از مرکز. 60
جدول 12-4 نتایج آماری سنجش میانگین فرضیه چهارم60
 نمدار 1-4- هیستوگرام فراوانی جنسیت پاسخ دهندگان. 52
نمودار 2-4- هیستوگرام فراوانی سن پاسخ دهندگان. 53
نمودار 3-4-هیستوگرام فراوانی تجربه پاسخ دهندگان. 54

👇 تصادفی👇

نرم افزار اندرويد تراكتورتعرفه خدمات (فهرست بها) ژئوتکنیک سال 93 تحت فرمت اکسل (کاملاً قابل ویرایش) به همراه تمامی آیتم های ستاره دارردیابی هوشمند افرادکسب درآمد از اینترنت به زبان سادهماجرای من در سرزمين وارونهپایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری (مطالعه موردی)آموزش متفاوت تعمیر لامپ کم مصرف (اختصاصی سایت)نمونه سوالات تخصصی کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی- مدیریت تحول- تحلیل آماری کد درس: 1117075-1218193 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي

بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي

دانلود بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي

خرید اینترنتی بررسي رابطه تغيير در حسابداري و اصلاح اشتباهات با پيشرفت شركت هاي خصوصي

👇🏞 تصاویر 🏞