👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین
عنوان پایان نامه: تحلیل و اندازه ­گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 108
شرح مختصر:
چکیده:
پروِزه حاضر به بررسی نیروها و گشتاورهای وارد بر پره­های توربین بادی پرداخته است.
در ابتدا نحوه­ی عملکرد توربین بادی و انواع آن مورد بررسی قرار گرفته است. سپس روابط نیرو و گشتاور از چندین منظر مورد توجه قرار گرفته است.در نهایت از بحث مورد نظر نتیجه­گیری به عمل آمده است.
مقدمه:
انواع توربين هاي بادي
1- 1.توربين هاي بادي با محور چرخش عمودي
- داراي مدل هاي گوناگوني است:ساوينوس، داريوس،صفحه اي، كاسه اي و.... - از دو بخش اصلي تشكيل شده اند:يك ميله اصلي كه رو به باد قرار مي گيرند و ميله هاي عمودي ديگري كه عمود بر جهت باد كار گذاشته مي شوند.
- ساختار بسيار ساده اي دارند.
- اين سيستم به جهت وزش باد وابسته نيست.
فهرست مطالب
چکیده
مقدمه
انواع توربين هاي بادي
توربين هاي بادي با محور چرخش عمودي
توربين هاي بادي با محور چرخش افقي
توربین های بادی با محور چرخشی عمودی
توربین های بادی با محور چرخشی افقی
این توربین‌ها چگونه کار می‌کنند؟
نحوه كاركرد توربين هاي بادي
اجزاي اصلي توربين
فصل اول
 انواع توربین­های بادی
1-1انواع كاربرد توربينهاي بادي
الف- كاربردهاي غيرنيروگاهي
ب - كاربردهاي نيروگاهي
1-2انرژي باد و محيط زيست
شکل 1 روتور سيکلوژيرو
شکل 2 روتور داريوس
شکل 3 روتور ساونيوس
شکل 4 روتور ساونيوس نيم‏ دايره
1-3تعاریف اولیه
گشتاور پیچشی
1-4بررسي روش تحليل بازو
1-5نيروهای وارده
1-6بحث تعدد مجهولات و راه حل آن
1-7تحليل استاتيكي
1-8مسألة طراحي اجزاء بازو
انتخاب ماده
فصل دوم:
 محاسبات توان و نیرو در پره
2-1محاسبه توان نيروي باد
شکل 5 منحنی پره روتورهای مورد آزماي
2-2معرفی نمونه‏ های ساخته شده
2-3آزمايش انواع پره هاي ساونيوس در تونل باد
2-4حل عددی
2-5مدل اغتشاشات
2-6نحوه حل معادلات حاکم بر جريان هوا
2-7نتايج
شکل 6 مقايسه ضريب توان روتورهای I تا III
شکل 7 مقايسه ضريب توان روتورهای IV تا VI
شکل 8 مقايسه ضريب توان کل، در روتورهای I تا VI
شکل 9 ضريب توان روتور I در اعداد رينولدز مختلف
شکل10 ضريب توان روتورIV در اعداد رينولدز مختلف جريان
شکل 11 مقايسه ضريب توان متوسط روتورهای مختلف بر حسب عدد رينولدز جريان
شکل 12 بردارهای سرعت اطراف روتور
شکل 13بردارهای سرعت اطراف روتور V
شکل 14 گشتاور روتور ساونيوس نوع I برای سرعتهای مختلف باد
شکل 15 گشتاور روتور ساونيوس نوع II برای سرعت های مختلف باد
شکل 16 گشتاور روتور ساونيوس نوع IV برای سرعت های مختلف باد
شکل 17 گشتاور روتور ساونيوس نوع Vبرای سرعت های مختلف باد
شکل 18 مقايسه گشتاور خروجی روتور های مختلف در سرعت باد 12 متر بر ثانیه
شکل 19 مقايسه نسبت گشتاور به مجذور سرعت در روتور I
فصل سوم:
 پیش بینی عملکرد و بررسی تلفات کمپرسور محوری توربین گاز بر مبنای مدلسازی یک بعدی و مقایسه آن با نتایج تجربی
3-1مدلسازی یک بعدی
3-2روش مدلسازی
3-3تشریح الگوریتم حل و محاسبه پارامترهای نسبی و مطلق جریان
شکل1- شماتیک فرآیند مدلسازی
شكل2-شکل شماتیک مقاطع مختلف کمپرسور محوری
3-4تلفات انرژی
3-5افت های مختلف کمپرسور جریان محوری
3-5-1افت های گروه 1
3-5-2افت های گروه 2
3-5-3افت های گروه 3
شکل 3- نمایش افت ها در دیاگرام انتالپی-انتروپی
3-6بازده آیزنتروپیک
3-7افت پروفیل پره
3-8افت جریان ثانویه
3-9تحلیل لایه مرزی دیواره
3-10افت انتهای دیواره
3-11افت نشتی نوک پره
3-12پيش بيني سرج و استال در کمپرسور
3-13نتایج حاصل از مدلسازی
شكل 4-نمودار نسبت فشار کمپرسور بر حسب دبی جرمی در دور rpm 11230 و مقایسه با داده های تجربی ناسا در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
جدول (1) :مقایسه مقادیر تجربی و مدلسازی
شكل 5- نمودارنسبت فشار کمپرسور برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف کمپرسور جریان محوری دو طبقه
شكل 6- نمودار راندمان برحسب دبی جرمی در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
شكل 7- نمودار راندمان برحسب نسبت فشار در دورهای مختلف در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
شكل 8- نمودار توزیع افت های مختلف در دور rpm11230 در کمپرسور جریان محوری دو طبقه
فصل چهارم:
 جمع بندی و نتيجه‌گيري
مراجع

👇 تصادفی👇

پایان نامه تمام متن PDF کارشناسی ارشد - ارائه مدلی برای تحلیل ساختار بانک (مطالعه موردی)آشپزخانهدانلود پروژه پایانی سیستم فرمانپکیج ویژه کسب در آمدمقاله تعليم و تربيت از ديدگاه اسلامماشین های ساده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

دانلود تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

خرید اینترنتی تحلیل و اندازه گیری نیروها و گشتاورهای آیرودینامیکی وارد بر پره توربین

👇🏞 تصاویر 🏞