👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

ارتباط با ما

دانلود


اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي
در اين تحقيق، تأثير ابعاد شكل هندسي نمونه ساخته شده از لايه هاي مختلف كربن اپوكسي و تحت زواياي مختلف فقط جهت شكست نمونه و تسليم آن در حالت لهيدگي سطح داخلي حفره ايجاد شده، در اتصال مفصلي بررسي مي شود. در تجزيه و تحليل اين مسئله ابعاد نمونه، طبق استاندارد ASTM براي نرم افزار تعريف شده است[1]. در اين تحقيق تحليل عددي با استفاده از نرم افزار Ansys انجام شده است. نمونه هاي طراحي شده بصورت لايه هاي رشته اي تحت لايه هاي در نظر گرفته شده اند در اين نمونه ها، طبق استاندارد ASTM نسبت فاصله لبه نمونه تا مركز حفره ايجاد شده در مفصل با و نسبت عرض يا پهناي نمونه به قطر سوراخ يا حفره با نشان داده شده و نتايج براي اثر نسبت هاي مختلف اين دو پارامتر روي مقاومت تسليم نمونه طي نمودارهايي رسم شده است. ضمنا نشان داده شده است لايه هاي كربن اپوكسي تحت زاويه در مقايسه با جهت از لحاظ مقاومت لهيدگي مقاوم تر است و حدود 12 الي 20 درصد مقاومت لهيدگي بيشتري دارد. همچنين نشان داده شده است كه براي نسبت هاي و بزرگتر از 4 براي هر دو حالت فوق، مقاومت لهيدگي به حد ماكزيمم خود مي رسد. در پايان نتايج بدست آمده از نرم افزار با مقادير بدست آمده از روش آزمايشگاهي با هم مقايسه شده كه تطابق نسبتا خوبي را نشان مي دهد
 

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهدشناسایی و الویت بندی بسته های (تور) مسافرتی در دفاتر خدمات مسافرتینمونه سوال ریاضی چهارم فصل اول عدد نویسی وضربشرایط بكارگیری نیوجرسیهای پلاستیكی (حفاظهای پر شده با آب)آسیب شناسی کاهش سن گرایش به بزهکاری بین زندانیان با ارائه راهکارهای پیشگیرانهپاورپوینت بهای تمام شده یک محصول - یک کیلو شیرتصاویرزمینه دسکتاپهندبوک مهندسی فراساحلی جلد 1 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

دانلود اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

خرید اینترنتی اثر لايه هاي كربن اپوكسي روي مقاومت لهيدگي اتصال مفصلي به روش هاي عددي و مقايسه با حل تجربي

👇🏞 تصاویر 🏞