👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود

ارتباط با ما

دانلود


آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود
در مقاله حاضر، با استفاده از آناليز مودال به بررسي فركانس‏هاي طبيعي بلوكه موتور GM16-645E3 پرداخته شده است. ابتدا بلوكه موتور مدل‌سازي شده، سپس فركانس‏هاي احتراق و بارهاي مكانيكي موجود در بلوكه با استفاده از روابط تحليلي موجود مورد محاسبه قرار گرفت. همچنين، سرعت سطح ارتعاش بلوكه با استفاده از روش المان محدود بدست آورده شد. در ادامه، بلوكه با استفاده از سه روش lonczos، subaspace و AMS مورد آناليز مودال قرار گرفت. جهت صحت سنجي نتايج آزمايش شتاب انجام شده است و با استفاده از تبديل فوريه فركانس‌هاي احتراق و هارمونيك‌هاي اصلي بلوكه محاسبه شده‌اند. فركانس‏ها بدست آمده از آزمايش مطابقت زيادي با نتايج المان محدود داشتند. و در نهايت قسمت‏هاي ضعيف بلوكه كه تحت نيروهاي سيكلي خارجي هستند از منظر استحكام مرتبط با شكل مودها و دامنه فركانس آن‌ها مورد بحث قرار گرفته‌اند
 

👇 تصادفی👇

مقاله: بررسی عوامل کالبدی موثر بر ناامني وجرم‌خیزی فضا با تاكيد بر رويكردCPTED (مطالعه موردی: محله گودال مصلی در شهر یزد)شبیه سازی عددی مشخصه های هیدرو دینامیکی و انتقال حرارتی یک دستگاه اجکتور مافوق صوت WORDتحقیق درباره جنگ گُجستانپاورپوینت کتاب فراز و نشیب مدیریت در فورد و کرایسلر نویسنده: لی یاکوکا مترجم: محمدابراهیم محجوبPower Electronicsنمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی- مدیریت رویدادها و اردوهای ورزشی کد درس: 1215136گزارش گزارش کارآموزی در مورد ASP ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود

آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود

دانلود آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود

خرید اینترنتی آناليز پاسخ هارمونيك بلوكه موتور GM 16-645E3به روش المان محدود

👇🏞 تصاویر 🏞