👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي
در اين پژوهش كمپرسور سانتريفوژ سه مرحله اي همراه با خنك كن مياني شركت پتروشيمي فجر، مورد مطالعه و به كمك داده هاي تجربي كه لحظه به لحظه در اتاق كنترل مانيتور و ثبت ميگردد و همچنين معادلات ترموديناميكي حاكم و الگوريتم شبكه عصبي(نرم افزار مطلب) مدلسازي شد، جهت بررسي اثر رطوبت نسبي هوا و دبي حجمي هوا، از الگوريتم شبكه عصبي با دقت 99 % استفاده شد كه ملاحظه گرديد رطوبت نسبي هوا اگرچه باعث آسيب به قطعات داخلي كمپرسور ميشود اما بر توان فشرده سازي كمپرسور تاثيري ندارد، افزايش دبي حجمي هوا همواره باعث افزايش توان فشرده سازي ميگردد. بررسي اثر دماي هواي ورودي به هر مرحله از تراكم به كمك معادلات ترموديناميكي حاكم صورت پذيرفت كه مشاهده شد با افزايش دماي هواي ورودي به هر مرحله از تراكم ، توان فشرده سازي ويژه نيز بطور خطي افزايش مي يابد، توان فشرده سازي ويژه در فصل تابستان در مرحله اول تراكم حدود 10 درصد بيشتر از فصل زمستان و در مرحله دوم و سوم نيز به ترتيب حدود 07/6 و 39/4 درصد بيشتر از فصل زمستان است. جهت كاهش توان مصرفي كمپرسور در فصل تابستان،استفاده از سيستم خنك كن تبخيري پيشنهاد گرديده كه به كمك اين روش ميتوان 5 درصد توان مصرفي كمپرسور را كاهش داد.
 

👇 تصادفی👇

داستان خانوادگیدانلود لایه های رقومی استان چهارمحال و بختياري ( با فرمت شیپ فایل shp)105 مقاله دانش آموزی کوتاه ادبیات - تاریخ - سیاست - جغرافیا - اشخاص مهمبررسی رابطه بین متغیرهای اصلی عوامل حیاتی موفقیت دور کاری در سطوح سازمانی/مدیریتي/کارمندی با معیارهای عملکرد سازمانی، سازمان امور مالیاتی کشوررساله ی آثار علویمقاله بررسي بازهای شیف (شیمی)سوالات تخصصی رشته کارشناسی الهیات- فلسفه و کلام اسلامی - فلسفه معاصر کد درس: 1220217مدیریت و ارتباطات ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي

بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي

دانلود بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي

خرید اینترنتی بررسي توان فشرده سازي در كمپرسور سانتريفيوژ سه مرحله اي به كمك مدلسازي ترموديناميكي و مدلسازي الگوريتم شبكه عصبي

👇🏞 تصاویر 🏞