👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پایان نامه مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

ارتباط با ما

دانلود


پایان نامه مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)
مقدمه:
جامعه عشايري كشور سابقه اي طولاني در تاريخ و فرهنگ ايران زمين دارد. از زمانهاي گذشته تاكنون بخشي از مردم در پهنه جغرافيايي ايران نوعي از زندگي را برگزيده اند كه با استفاده از چراگاه هاي طبيعي، به پرورش دام مي پردازند و فعاليت عمده آنها دامداري است. جامعه عشايري كشور در كنار جامعه شهري و روستايي جامعه سومي را به وجود آورده است. اين جامعه با گذشت قرون، در اثر عوامل گوناگون اهميت خود را از دست داده است. قبل از رژيم پهلوي ايلات و عشاير كشور در نقاط پرجمعيت سهم مهمي در اداره مملكت به عهده داشته اند. به طوري كه ازدوره صفويه به بعد اكثر خاندانهاي شاهي ايران از ايلات برخاسته اند. صفويه، زنديه افشاريه و قاجاريه از جمله سلسله هاي حكومتي ايران هستند كه يكي بعد از ديگري در اثر تفوق بر ساير ايلها و جوامع يكجانشيني اداره كشور را به عهده گرفته اند. بسط و توسعه شهرنشيني و دگرگوني هاي عمده در ساختار اقتصادي و شيوه هاي توليد سبب بر هم خوردن تعادل جامع عشايري شده است. اين تغييرات در اوايل قرن حاضر و آغاز زمامداري سلسله پهلوي در ايران كه بعد از گذشت چند قرن اولين حكومت غير ايلي و عشايري را در كشور به وجود آورده است، بيشتر از هميشه در ايجاد تحول در جامعه عشايري موثر بوده است. عدم دسترسي دولت مركزي و فقدان نظارت آن بر جامعه عشايري در آغاز زمامداري رضاخان و نيز ناتواني دولت در اعمال قدرت در اين جامعه سبب اعمال روش هايي براي دگرگوني در اين جامعه شده است. بدين منظور اعمال يكجانشيني اجباري (تخته قاپو) بين سال هاي 1314 تا 1320 به دستور رضاخان و به منظور استقرار سيطره حكومت مركزي در اقصي نقاط كشور از جمله اهداف دولت مركزي در مورد جامعه عشايري كشور بوده است. در اثر اعمال اين سياست‌ها جامعه عشايري كشور روبه از هم پاشيدگي نهاده. نبود برنامه‌اي صحيح و از پيش آماده براي تغيير الگوي زيستي عشاير از نظام كوچ نشيني به يكجانشيني سبب بروز اختلالاتي چند در اين جامعه شد. بنابراين طبيعي به نظر مي رسد كه جامعه عشايري كشور كه نتوانسته بود خود را با نظام يكجانشيني وفق دهد پس از آغاز جنگ جهاني دوم و آزادي بالنسبه اي كه در اثر سقوط رضاشاه به دست آورده بود مجددا به كوچ ادامه دهد.
 
تعداد صفحات 165 word
 
 
شماره صفحه
مقدمه:
2
تعاريف ازمردم شناسي
4
روش تحقيق
6
9
تعريف كوچ نشيني
10
انواع كوچ نشيني- علل كوچ- زمان كوچ
12
چرا قوم بختياري ولي را به اين نام را مي خواندند
21
منطقه بختياري
29
تشكيلات سازماني
37
سلسله مراتب ايلي
39
تقسيمات ايلي
41
جمعيت و ويژگي هاي آن
44
56
فعاليت ها و مباني تقسيم كار
57
سال- واحد، بهره برداري دامي در ايل بختياري
68
69
تعداد دام
69
نگهداري- تعليف و تغذيه دام
70
نگهداري طيور
76
77
چگونگي بهره برداري از زمين
80
مالكيت اراضي كشاروزي
86
1-تكنيك بافت منسوجات
بافت پوشش چادر
چوقا بافي
 
 
92
2-تكنيك بافت قالي
92
3-تكنيك بافت گليم
93
93
نتيجه گيري در مورد صنايع دستي
94
1-ساخت فيزيكي چادر
99
2- نحوه اتصال بندهاي چادر به زمين
102
105
ب: خورش
109
115
ب: پوشاك زنان
117
فصل نهم:
132
123
127
131
136
140
143
144
144
148
156
161
162
162
163
164
 
 

👇 تصادفی👇

پروژه بررسی رابطه بین سن اسب و علوفه مصرفی آنآموزش ویندوز7 به صورت کاملنمونه سوال عملی کاربر رایانه (1) windows XPدانلود لایه shapefile حوضه آبخیزکویرمرکزیپردازش تحلیلی پایگاه داده و کاربرد های آنفایل اتوکد مسکونی سه طبقه (درس طراحی فنی)454- تحلیل پارامترهای موثربرمیزان توجه رانندگان به تابلوهای راهنمایی و رانندگی درمناطق شهری ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پایان نامه مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

پایان نامه مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

دانلود پایان نامه مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

خرید اینترنتی پایان نامه مونوگرافي ايل بختيار (بررسي ساختار فرهنگي- اجتماعي)

👇🏞 تصاویر 🏞