👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

ارتباط با ما

دانلود


آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما
در اين مقاله با كمك نرم افزار ANSYS تاثير ترك هاي لبه اي و سوراخ مياني بر اناليز مودال يك ورق مستطيل شكل ساخته شده از مواد تابعي وابسته به درجه حرارت براي شرايط مرزي مختلف بررسي شده است.حالت اول صفحه داراي ترك در لبه ميباشد.حالت دوم ورق سوراخ دار است و در حالت سوم ورق سوراخ دار داراي ترك در لبه ورق نيز ميباشد.فرض شده است خواص مكانيكي صفحه در طول ضخامت صفحه از روابط Reddy تبعيت كنندكه وابسته به درجه حرارت محيط نيز هستند. صفحه در معرض افزايش دما در جهت ضخامت قرار دارد.نتايج تحليل حاضر تاثير تغييرات دما بر روي فركانس طبيعي و شكل مود هاي ورق تابعي ترك دار ٬ سوراخ دار و يا ترك همراه با سوراخ نشان ميدهد .با توجه به نتايج افزايش دماي محيط باعث كاهش فركانس طبيعي ورق ميشود
 

👇 تصادفی👇

مبانی نظری و پیشینه تحقیق سلامت رواندانلود تحقیق اعتيادبه دنبال مادرمنرم افزار حل معادلات ریاضی (اصلی)طرح تولیدی گلاب و انواع عرقیات معطرSyngas production from methan with various catalysts and obtain An equation for CO and H2 yield as a fanction of specific surface ,Temperature and %Mgفضای مجازی کامپیوترنمونه سوالات PLC به همراه حل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

دانلود آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

خرید اینترنتی آناليز مودال صفحه تركدار همراه با سوراخ ساخته شده ازمواد تابعي وابسته به دما

👇🏞 تصاویر 🏞