👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)

ارتباط با ما

دانلود


دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)
فهرست مطالب
مقدمه
علائم شناسی چیست
نشانه های دفینه ها را بشناسیم
بدیهیات علم آثار و علادم شناسی
رمزگشایی نشانه ها
قواعد و مباحث نشانه ها
ادله های قوی وجود گنج
عادات و آداب پنهان کردن دفینه
تکنیز و فرهنگ ترمیز
روشهای دفن در بین ملل
تفاوت بین کنز و دفینه
نشانه ها و علائم !از توهم تا واقعیت
امور بدیهی در علم نشانه ها
معانی علامت های مختلف
نشانه چرا در سخره و سنگ ها
انواع محل های قرار دادن نشانه ها
علامت های برجسته
نشانه های کنده کاری شده
انواع اشاره و نشانه ها
اندازه ها در دفینه یابی
جهت های مورد استفاده باستان
بخش نخست رمز گشایی انواع علامت و نشانه ها:
چگونه نشانه ها را تحلیل کنیمراه های استخراج و بیرون آوردن دفینه هاراه های شرعی استخراجنشانه های خزندگاننشانه های پرندگان و جماداتنشانه های عثمانی و ترکیحیوانات انسان و اجزای انهاعلامت خورشید در دفینه یابیعلامت مستطیلمستطیل روی سنگ هاسنگ های حفره و اسکنه دارسنگ چهل تکهعلامت میمونعلامت الت مرد و زنعلامت 7 در علوم باستانعلامت انگورملک یا فرشته بالدارعلامت بز کوهیعلامت و نشان سگنشان شمشیر و سنگ زرهدرخت در دفینه یابیبحث کامل صلیب هاعلامت فیلنشان افتاب پرسترمز گشایی کامل انواع سنگ های کاسه و جوغن هافنجان نما هاکاسه هفت تاییعلامت سنگ 6 کاسهقواعد عمومی دفینه یابیعلامت ماه و ستارهسنگ ایینهعلامت تخم مرغرمز گشایی شیر های سنگیعلامت عقابعلائم کامل و رائج علوم باستانیعلامت نعل اسبعلامت جای دو زانوعلامت قفلعلامت ، پستان ، آلت زن و نعلعلامت تاجسنگ صندلیدفینه یهودیانمبحث رمز گشایی کامل علائم های در حین حفاری و کاوشعلامت خر گوشعلامت میخعلامت سنگ نشانسنگ فلش دارعلامت تیر و پیکانعلامت کبوترعلامت سم اسبعلامت عقربعلامت ماهیدفینه های نا معلومنماد ها و سمبل هاعلامت اژدهاعلامت قیچیعلامت خنجرعلامت گرگمبحث کامل شتر و سم شترگل حکمت (ساروج)انواع ساروج وراههای شکستنباز کردن جوغن های پلمپگشودن اتاق های صخره ایسنگ دفینهعلامت های مرد و گرگعلامت های مسافت هانشانه های جهت هانشانه های توجیهینشانه های توضیحینشانه های تفنگ و قدم هانشانه های متنوعنشانه های سلاح هاعلامت های مقیاس و جهت هاعلامت علامت چاه وتلهعلامت شمشیر و خنجرعلامت مژدگانیعلامت تله تومولوس هاعلامت اشاره سایهنشانه شتر سارباننشانه مزغ و جوجهنشانه های صلیب و علات پنجنشانه های مسافت ، تله اتاقک ، نهانگاهنشانه های مقیاسینشانه های تمویهی و صلیب، توضیحی ، دفینه تنورمدفن تومولوسی، علامت دست و تپانچهعلامت های قبر هاعلامت کشتی و قبرنشانه های مسافت و جهت ها
روشهای شناخت ، شکستن و خنثی سازی انواع تله ها و طلسمات دفینه ها:تله گذاریقلب یا دلتله فلشتله شن و ماسهتله زمینیتله رعد و برقتله ترقوه ایتله یا طلسم مارتله یا طلسم جابجاییتله فشاریتله تیغ و شمشیرتله الاکلنگیتله مکانیکیتله له کنندهتله شن و شمشیرتله نیزه و چاهتله گیوتینی ، شیمیایی و سمیتله سنگتله فلش ، گودالتله صلیب ، علامت های تله هاتله یا طلسم آبتله سردابعلم حروفات
طلسمات در دفینه یابی :
مباحث کلی طلسماتعلامت های منطقه طلسم شدهتپه پستانی شکل یا سینه مرغیتپه جوغن دارتصویر کامل تل و تپه هاتپه دستی کوره ای ، تپه تنوریساختارقبرهای هخامنشیتدفین دوره اشکانیتدفین دوره ساسانیتدفین دوره زرتشتیانساختار قبرهای عیلامیساختار قبر اسلامینکات ایمنی و کامل قبرها بصورت مصورعلامت و نشانه های قبرهامبحث کامل تومولوسها همراه با کروکی و پلان های کامل مصورعلائم و نشانه های قبرهابخش دایره المعارف مکان های دفن دفینه ها و گنج ها:دفینه چاه هاورودی تونل و دهلیزهادفینه کلیساهادفینه پنجره هادفینه پل هادفینه معابددفینه پله هاقبرهاسردابه هاتابئت ها ، سنگ بنای تاریخیآتشکده هاقلعه هامحراب هاچشمه ها ، آب و قنات هاسفید خانه هاغارهادخمه هاانواع گورهامقبره های داخل زمین
راه های کشف ، تشخیص اصالت اشیاء و کارشناسی اجناس باستان بصورت کامل و جامع:قانون اساسی میراث فرهنگینحوه کشف و کارشناسی سکه های تاریخینحوه کشف و کارشناسی تشخیص مجسمه های باستانسینحوه کشف تشخیص سفال هااکسیر هامعیار ارزش گذاری اشیاء و اجناسروش های کشف تکنیک های خواندن نسخه و سند های گنجمبحث کارشناسی سفال هاروش کشف و تشخیص جیوه قرمزراه های شناخت طلا

👇 تصادفی👇

پروژه ارتقای تمکین مالیات و راهکارهای جلوگیری از فرار مالیاتیکتاب آموزش زبان انگلیسی به کودکان (Children learning English)استفاده از روشهای درونیابی برای داده های نادقیق wordاقدام پژوهی : راهکارهاي کاهش اختلالات و مشکلات يادگيري در درس املاي دانش آموزان پایه ی دومسورس وِیژه اطلاعات مکانی 2015ردیاب پیشرفتهامتحان نهایی ادبیات و زبان فارسی چهارم دبیرستان رشته تجربی به همراه پاسخنامه خرداد 91 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)

دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)

دانلود دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)

خرید اینترنتی دانلود کتاب میراث زرین(شناخت نمادهای گنج و دفینه،کاملا رنگی و نفیس)

👇🏞 تصاویر 🏞