👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی
فهرستفصل اول.........................۲ویژگی های کلی استان.........................۲مشخصات کلی شهرستان یزد...................................۲ویژگی های تاریخی شهر یزد.....................۳وجه تسمیه..............................۳پیدایش شهر............................۳گسترش شهر.........................۳ویژگی های جغرافیایی شهر یزد....................۴زمین شناسی و تکتونیک.............................۵زمین شناسی.................................۵تکتونیک و لرزه خیزی...............۵بررسی آب و هوای شهر یزد و تعیین محدوده های آسایش زیستی....................۶معیارهای تعیین آسایش..........................۶معیار اول:درجه حرارت..................۶معیار دوم: رطوبت نسبی..................۶معیار سوم:باد.....................۷سنجش آسایش زیست اقلیمی...................۹تعیین محدوده آسایش حرارتی انسان با روش اولگی.........................۹تعیین آسایش حرارتی ساختمانی با روش گیونی...........................۱۱طراحی ساختمان بر اساس معیارهای ماهانی....................۱۴فهرست منابع.....................................۲۰فصل دوم..................................................۲۱مقدمه................................۲۱تعریف موضوع..............................۲۱طرح مسأله.........................................۲۱ضرورت و اهمیت...................................۲۱سوابق مجتمع های خدماتی – رفاهی.......۲۲سوابق تاریخی...........................۲۲سوابق جهانی................۲۲ بررسی نقش های مجتمع های خدماتی – رفاهی بین راهی..................۲۵نقش اقتصادی.....................۲۵نقش بازرگانی......................۲۵نقش اجتماعی....................۲۶نقش سیاسی و اداری......................۲۶نقش فرهنگی..........................۲۶نقش دفاعی............................۲۶نقش بصری....................۲۷نقش زیست محیطی..............۲۷تجزیه و تحلیل.............................۲۷پیشنهاد..........................۲۹ارائه معیارهای مکانیابی و طراحی مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی............۲۹در نظر گرفتن عناصر ویژه خدماتی در مجتمع ها.................۳۲واحدهای خدماتی حافظ محیط زیست...............۳۲واحدهای خدماتی اقتصادی...........۳۳واحدهای خدماتی اجتماعی فرهنگی....................۳۳واحدهای خدماتی رفاهی..............۳۳واحدهای خدماتی تفریحی...............۳۳واحدهای خدماتی تأمینی، انتظامی، نظارتی و امدادی............۳۴جمع بندی...............................۳۸دست آوردهای رفت و آمدی..............۳۸دست آوردهای اقتصادی.......................۳۸دست آوردهای اجتماعی، تامینی و سیاسی...................۳۹دست آوردهای زیست محیطی......................۳۹فهرست منابع..........................۴۰فصل سوم........................۴۱تقاطع ها...........................۴۱گذرگاهها و سنگ فرشها............۴۳فروشگاهها........................۴۵محوطه فروش مواد غذایی و غذا خوری........................۴۷فروشگاههای زنجیره ای و سوپر مارکتها..........۴۹نمایشگاهها و تعمیر گاههای اتومبیل...............۵۲تعمیر گاههای اتومبیل......................۵۴تعمیر گاههای اتومبیل.......................۵۶ابعاد وسایل نقلیه..........................۵۸ابعاد وسیله نقلیه و دایره گردش کامیونها و اتوبوسها. .............۶۰دور زدن و پارک کردن۱٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۲دور زدن و پارک کردن۲٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۵دور زدن و پارک کردن۳٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫٫۶۷پمپ بنزینها.................................۶۹ایستگاههای آتش نشانی..............۷۵رستورانها : مقدار فضای مورد نیاز ...................۷۸رستورانها: نحوه چیدمان وسایل.....................۸۰رستورانها و آشپزخانه های رستورانی..............۸۲متلها......................۸۴دپارتمان بیماران سر پایی و A/E (تصادفی و اورژانسی) ..............۸۷مساجد........................۸۸ضوابط و مقررات طراحی ایستگاههای تیپ آتش نشانی...........۹۱اتاق اطلاعات و مخابرات..............۹۱آشیانه........................۹۱آسایشگاه..................۹۳اتاق سخنرانی و کلاس درس..................۹۳پارکینگ ها............................۹۳فهرست منابع......................۹۴فصل چهارم....................۹۵برنامه فیزیکی.................۹۵تحلیل سایت.........................۱۰۴فصل پنجم...................۱۰۷نقشه ها................۱۰۷

👇 تصادفی👇

اموزش تصویری حذف اکانت تلگرامپرسشنامه عدالت سازمانی (نیهوف و مورمن،3991)راههای افزایش میل جنسی و کسب رضایت از زندگی زناشوییفلوچارت دانه بندی خاکمبانی نظری و پیشینه تحقیق عدالت سازمانیپروژه دانشجویی طراحی سایت آژانس هواپیمایی با php و پایگاه داده mysql454-خواص مكانیكی بتن های توانمند سه جزئی حاوی پوزولان های متاكائولن و زئولیتمقاله: طراحی مجتمع های آپارتمانی با رویکرد سرمایه اجتماعی (مطالعه موردی مجتمع های آپارتمانی شهر اردبیل) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

دانلود دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

خرید اینترنتی دانلود رساله مجتمع خدماتی و رفاهی بین راهی

👇🏞 تصاویر 🏞