👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps)

ارتباط با ما

دانلود


پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps)
مسئله فروشنده دوره گرد به این صورت است که نقشه شهر به صورت یک گراف وزن دار به عنوان ورودی داده میشود که وزن یال ها فاصله شهر ها از همدیگر استفرض کنید یک فروشنده بخواهد از هر شهر تنها یک بار عبور کند که نقطه شروع و پایان یک شهر باشد. کمترین مسافتی که فروشنده می تواند همه مسیر را بپیماید، کدام است؟ در واقع ما به دنبال یک دور همیلتونی بهینه هستیم .این مساله را می توان با نوشتن همه دورهای همیلتونی ممکن با نقطه شروع و پایان از راس و محاسبه کل مسافت پیموده شده برای هر دور حل کرد. اما این کار در عمل برای حتی تعداد کم شهرها بسیار زمان بر است به همین دلیل از روش پویا رای حل این مسئله استفاده می شود

👇 تصادفی👇

دانلود پروژه ارشد علوم گیاهی تغييرات محتواي آمينواسيدهاي آزاد، تركيبات فنلي و تركيبات ايميدازولي در دانه هاي در حال-UOHZIOFNمدل سشوار طراحی شده در محیط طراحی سطوح در کتیا4 اثر از فلورانس اسکاول شینکمدی خدایانارائه مدلی برای تعیین ارزش مسافران در بستر الکترونیکی در صنعت حمل ونقل هوایی wordشیشه چیست ؟مقاله تجربیاتی کاربردی در سنجش و ارزشیابی دانش آموزاننرم افزار تبدیل تاریخ میلادی به شمسی و بلعکس آفلایندرس‌نامه اصول ارتباطات و مخاطب شناسیپیدایش شبکه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps)

پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps)

دانلود پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps)

خرید اینترنتی پروژه مسئله فروشنده دوره گرد (tps)

👇🏞 تصاویر 🏞