👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره
نحوه پاشش سوخت به درون انژكتور تاثير بسزايي بر پايداري و اختلاط مناسب سوخت و اكسيد كننده دارد.انژكتورهاي پيچشي دو پايه به دليل ايجاد چتر پاشش يكنواخت و توزيع مناسب سوخت و اكسيد كننده امروزه كاربرد زيادي در صنايع هوا فضا دارد و در موتور هاي موشك و ماهواره به كار مي رود. موتور ماهواره‌ها تراست كم ايجاد مي‌كنند، به همين دليل انژكتورهاي پيچشي ميكرو در اين ماهواره‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پديده ايجاد و توسعه حفره هوا در جريان داخلي انژكتورهاي پيچشي و شبيه‌سازي آن، به دليل وجود دو جريان پيچشي آشفته در دو فاز مختلف كه داراي سطح آزاد مشترك مي‌باشند، پيچيده است. جريان داخلي، و پس فشارها اثر مهمي روي خصوصيات اسپري خروجي انژكتور پيچشي دارد. در اين مقاله اثر پس فشارها و نسبت طول به قطر اريفيس انژكتور را بروي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش براي دو مدل انژكتور به منظور بهبود عملكرد سوخت و احتراق در انژكتورهاي پيچشي در موتور ماهواره بررسي شده است. نتايج حاصل از شبيه سازي جريان داخلي براي طراحي و بهينه سازي اسپري خروجي از انژكتور در كابردهاي مختلف صنعتي به خصوص در صنايع موتورهاي ماهواره‌ها به كار مي‌رود. براي حل جريان دو فازي، شبيه‌سازي جريان سطح آزاد بين دو فاز و تشكيل حفره هوا، روشVOF در نظر گرفته شده است و آشفتگي جريان با مدل k-ԑ، RNG شبيه سازي شده است. استفاده از روش عددي مي‌تواند به عنوان ابزاري كم هزينه در روند طراحي و بهينه‌سازي انژكتور در كاربردهاي صنعتي مختلف با هدف كاهش هزينه‌هاي به كار برده شود
 

👇 تصادفی👇

فایل تری دی اشپزخانه 3بازی حدس اهنگ 2 نفرهپست و انواع آن در برقنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت دولتی- مدیریت تطبیقی کد درس: 1218044گزارش کارآموزی در شرکت کامپیوتری ارشیا رایانهشعر و موسیقی در ایرانگزارش کارآموزی کاردانی عمرانمزایای روانی یک رابطه زناشویی صحیح ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره

بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره

دانلود بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره

خرید اینترنتی بررسي عددي اثر پس فشار و نسبت طول به قطر اريفيس بر روي ضخامت فيلم مايع و زاويه پاشش انژكتور پيچشي سوخت مايع در موتور ماهواره

👇🏞 تصاویر 🏞