👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

ارتباط با ما

دانلود


شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن
در اين تحقيق با استفاده از روش شبكه بولتزمن جريان سيال غير نيوتني با مدل تواني شبيه سازي شده است. در اين راستا ضمن معرفي روش شبكه بولتزمن در سيالات نيوتني و غيرنيوتني، نحوه بكارگيري اين روش بر روي مرز منحني توضيح داده شده است. دراين شبيه سازي، بيضي در دو حالت افقي و قائم مورد بررسي قرار گرفته شده است. براي شبيه سازي مرز منحني استوانه بيضوي از روش ميانيابي توابع توزيع در نزديك مرز استفاده شده است. در ورودي كانال از پروفيل سرعت توسعه يافته، در خروجي از شرط توسعه يافتگي، روي ديواره كانال و استوانه شرط مرزي كمانه استفاده شده است. در اين شبيه سازي ضريب درگ روي استوانه بيضوي براي انديس هاي تواني 6/0، 8/0، 0/1، 2/1 و 4/1 محاسبه شده و ميدان سرعت در كانال نشان داده شده است. نتايج نشان مي دهد كه با افزايش انديس تواني براي يك رينولدز مشخص ضريب درگ روي استوانه در هر دو حالت افزايش مي يابد
 

👇 تصادفی👇

دانلود ربات کلشتاسیسات انرژی هسته ایپرورش و نگهداري زنبور عسل با ظرفيت هفتـصد كندودانلود سطوح تفسیر 5 گانه وکسلردانلود اقدام پژوهی ایجاد تحول در درس انشاءتولید کامیون قطارپرورش كرم ابريشـم با ظرفيت 600 جعبه در يك دورهطرح توجيهي جمع آوري شير به ظرفيت 8500 كيلوگرم در روزدانلود پروژه بررسی بانکداری الکترونیکی در ایران و جهان با فرمت Word ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

دانلود شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

خرید اینترنتی شبيه سازي جريان سيال غير نيوتني عبوري از استوانه بيضوي با روش شبكه بولتزمن

👇🏞 تصاویر 🏞