👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

ارتباط با ما

دانلود


دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )
راه رفتن، يكي از ويژگيهاي فيزيكي بدن افراد است، كه امروزه به عنوان يك بيومتريك در سيستم هاي تشخيص هويت استفاده مي شود . در اين مقاله يك رهيافت جديد براي شناسايي افراد از روي راه رفتن مبتني بر خوشه بندي مبتني ب ر الگوريتم ژنتيكي ارائه شده اس ت. .در استخراج ويژگي يك تغيير اساسي نسبت به الگوريتم هاي قبلي انجام شدده است . ابتدا با سه روش مختلف بردار ويژگي اوليه استخراج شده است . از خوشه بندي بر مبناي الگوريتم هاي ژنتيكي براي دسته بندي بردارهاي ويژگي اوليه متشابه استفاد ه شده است و سپس با ميانگين گيري از خوشه ها بردار ويژگي اصلي استخراج شده است . .در فاز تشخيص يك الگوريتم جديد مبتني برDTWارائه شده است. نتايج آزمايشات كارايي رهيافت پيشنهادي را تاييد مي كنند.
فهرست مطالب
مقدمه
پیش پردازش ‘ بهبود زمینه و آشکارسازی شی ‘
استخراج ویژگیها
چگونگی محاسبه پریود راه رفتن
پیش پردازش بر روی تصاویر باینری
محاسبه میانگین تصاویر
مرحله شناسایی ( تشخیص )
بردار ویژگی اولیه
استخراج سیکل راه رفتن
الگوریتم خوشه بندی ژنتیکی
استخراج بردار ویژگی اولیه
استفاده از الگوریتم DTW
نتایج آزمایش
نتیجه گیری
مراجع

👇 تصادفی👇

دانلود مجموعه مقاله و اسلاید پاورپوینت با موضوع مدیریت بهره وریجزوه کاشت،داشت،بردااشت زعفران به روش اصولیآموزش تخصصی و تضمینی مباحث 14 و 16 نظام مهندسی ساختمانتاریخچه و قوانین کشتی آزاد و فرنگی ***377-بررسی تحلیلی و آئین نامه ای فرآیند وقوع تخیب های برشی و محوری درستونهای سازه های بتن مسلح موجودمشتری شنبه هادانلود تحقیق در مورد عمليات رواني(فرمت فایل word وباقابلیت ویرایش)تعداد صفحات 45 صبررسی اشتباه در موضوع قرارداد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

دانلود دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

خرید اینترنتی دانلود تحقیق ومقاله کامل در مورد تشخیص هویت از روی نحوه راه رفتن افراد (تعداد صفحات 14 )

👇🏞 تصاویر 🏞