👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلودفهرست مطالب
فصل اول: (تعريف مساله
1-1تعریف کلی مساله.................................. 13
1-2 نیاز به مطا لعه در مورد مساله................... 15
1-3 اثرات مهم مطالعه بر مساله از نظر بهبود آن...... 16
1-4 اهداف و فرضیات.................................. 18
1-5دامنه اثر مساله در جامعه علمی و اجتماع........... 18
1-6 محدودیت هاوچهار چوب پروزه..................... 19
1-7 مقدمه و تاريخچه................................. 21
فصل دوم: (كاووش در متون)
2-1طبقه بندي و مقدمه و اظهار بكر بودن متون.......... 26
2-2 بررسي مقالات..................................... 34
2-3 بررسي تزها و پایان نامه ها...................... 41
2 -4 بررسي كتابها.................................. 140
فصل سوم: (روش تحقيق)
3-1- روش بكار گرفته شده و دلايل آن.................. 141
3-2 دستورالعمل جمع آوري اطلاعات و روشهاي بكار رفته148
3- 3 تعاريف ، اختصارات و نشانه هاي رياضي........... 150
3- 4منطق سيستم تصميم‌گيري........................... 152
3-4-1پنج گام اساسي تا تصميم‌گيري نهايي.............. 152
3- 5 ارائه مباحث ضروري علمي........................ 154
3-6 سابقه و رژيم ترافيكي........................... 154
3- 8 معيارهاي محدود كننده فني...................... 155
3- 9معيارهاي آزمايش و كنترل....................... 155
3-10 مطالعات و تحليل‌هاي تكميلي..................... 156
3- 11تحكيم بستر علمي قضيه و بكارگيري سيستماتيك آن. 156
3- 12 معيارهاي ارزيابي مقايسه و مدل انتخاب نوع سيستم روسازي157
3-12-1معيارهاي ارزيابي و مقايسه.................... 157
3-13انواع خطوط با دال بتني......................... 160
3-14 مدل ارزيابي.................................. 161
3- 15لايه داخلي مدل ، ابزار تحليل هزينه طول عمر روسازي161
3- 16لايه مياني : تاثيرات بالقوه اعمالي از مسير.... 166
فصل چهارم: (گردآوري اطلاعات)
4معرفي خطوط با دال بتني........................... 170
4-1معرفي........................................... 170
4-2خطوط بابالاست دربرابرخط بادال.................... 171
4-1-1خط با بالاست................................... 172
4-1-2خط با دال..................................... 172
4-2طراحي روسازي‌هاي داراي خط بدون بالاست............. 174
4-3بلاكها يا تراورسهايي مدفون در بتن................ 176
4-4طراحي هاي روسازيهاي خطوط با دال................. 179
4-5توسعه كيفيت يكپارچگي سيستم...................... 181
4-6خط زوبلين....................................... 190
4-7خط با بستر بتن آسفالتي.......................... 194
4-8دالهاي پيش ساخته................................ 197
4-9-1خط با دال شينكانسن............................ 198
4-9-2 خط با دال بوگل205
4-10دالهاي يكپارچه و ابنيه فني..................... 207
4-11ريل مدفون...................................... 210
4-11-1خصوصيات ريل مدفون............................ 210
4-11-2ساخت خط ريل مدفون............................ 211
4-11-3تجربيات اجرايي ريل مدفون..................... 215
4-11-4خط عرشه‌اي.................................... 217
4-13سازه هاي ريل با تكيه گاه پيوسته و مهار شده..... 225
4-12-1خط كوكن225

👇 تصادفی👇

مقاله ازدواج و مهریه در اسلام پودمان حقوق خانواده درس حقوق خانوادهمیوه درمانینكات كنكوري و امتحاني زيست چهارمبررسي نوع نگــرش افراد نسبت به كــالاهاي مـــد وارداتـيدانلود مقاله اجرای قوانین کیفری ایران در مکان های مختلفپاورپوینت معرفی بهرام شیردل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞