👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

وب سایت مدرسه

ارتباط با ما

دانلود


وب سایت مدرسه
عنوان پروژه: وب سایت مدرسه
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 128
شرح مختصر:
ASP.NETنسل بعدی Active Server Pagesيا ASP است که توسط شرکت ميکروسافت ارائه شده است. اين محصول توسط ميکروسافت بعنوان شاخص اصلی فناوری در ساخت سايتهای وب در نظر گرفته شده است. با استفاده از ASP.NET می توان هم اينترانت کوچک يک شرکت را ساخت و هم يک سايت وب تجاری خيلی بزرگ را طراحی و پياده سازی نمود. مهمترين نکاتی که در طراحی اين محصول در نظر گرفته شده است راحتی استفاده و بالا بودن کارائی و قابليت آن می باشد.
فهرست مطالب
مقدمه..................................................... 5
1)فصل اول : آشنایی باASP.NET, VB.NET, SQL SERVER..... 16
1-1) آشنائی با ASP.NET................................ 17
2-1) ويژگيهای ASP.NET................................. 17
3-1) زبانهای برنامه نويسی در ASP.NET.................. 18
4-1) ابزارهای ASP.NET................................. 18
5-1)مقايسه ASP.NETو ASP کلاسيک........................ 19
6-1)چرا به.NETاحتياج داريم؟......................... 19
7-1)معرفی اوليه VB.NET................................. 20
8-1)نصبVB.NET.................................................. 22
9-1)چگونگی نصبIIS ........................................... 25
10-1) جزئیات IIS ............................................ 26
11-1)مدیریتIIS ......................................... 28
2-1) معرفي SQL SERVER.................................... 29
1-2-1)Relation Database..................................... 29
2-2-1)Replication Services..................................... 29
3-2-1) Analysis Services.................................... 29
4-2-1)Reporting Service .................................. 29
5-2-1)Management Tools...................................... 29
6-2-1)بررسي امكانات و كاراييSQL SERVER .................. 30
7-2-1)ADO.NET ............................................. 31
8-2-1) سرويس اعلان (Notification)......................... 32
9-2-1)سرويس گزارش‌ گيري.............................. 33
10-2-1) بهبودهاي ايجاد شده در زبان................... 33
11-2-1) تكنولوژي XML ................................ 34
12-2-1)Isolation Level........................................ 35
13-2-1) باز هم .NET................................ 36
2) فصل دوم ......................................... 38
1-2) تجزيه و تحليل سيستم ( SDLC‌)..................... 39
2-2) فاز اول : Planning............................... 39
1-2-2)Project Initiation.................................... 39
2-2-2)Identifying Business Values.............................. 39
3-2-2)System Requests.................................. 39
4-2-2)Feasibility Analysis................................. 40
5-2-2) Approral Comittlee..................................... 40
6-2-2)Project Management................................ 41
3-2) فاز دوم : Analysis................................ 41
1-3-2) Analysing Strategy................................. 41
2-3-2) System Requriment gathering............................. 41
3-3-2) System Proposal...................................... 41
4-2) فاز سوم :Design ................................ 42
1-4-2 )Design strategy................................... 42
2-4-2 ) Design Architecture................................ 42
3-4-2)Database....................................... 42
4-4-2 )System Specification............................... 48
5-2) فاز چهارم :Emplementation......................... 48
1-5-2)System Contruction and Test ........................... 48
2-5-2) System instakation.................................... 48
3-5-2) Support and maintannce Plan............................ 48
6-2) ارتباطات جداول(Relationship)....................... 49
1-6-2) نمودارهاي Activity Diagram ,Class Diagram , Use case....... 51
2-6-2) Class Diagram مدرسه ................................ 51
3-6-2)Use Case Diagramثبت نام عضو يا دانش آموز........ 52
4-6-2)Use Case Diagram جستجو دانش آموز................. 53
5-6-2) Activity Diagramثبت نام عضو جديد.................. 54
6-6-2)Activity Diagram جستجو عضو جديد.................... 55
7-2) دلايل داشتن وب سايت براي مدرسه.................. 56
1-7-2) معرفي خود به همه جا بدون وجود محدوديت جغرافيايي56
2-7-2) اطلاع رساني 24 ساعته به مخاطبين................ 56
3-7-2)استفاده از وب سايت به عنوان يك راه تبليغاتي.... 57
4-7-2) از قافله عقب نمانيم........................... 57
5-7-2) معرفي خود به عنوان يك سازمان پاسخگو........... 58
6-7-2)آگاهي از نظرات مخاطبان......................... 58
3) فصل سوم پیاده سازی (سورس پروژه)................. 59
1-1-3) کد مربوط به فرم کلاس های مدرسه ( (Class.......... 60
2-1-3) کد مربوط به فرم سطح دسترسی کاربران(composit (.. 66
3-1-3) کد مربوط به فرم ورود( (login................... 69
4-1-3) کد مربوط به فرم اصلی ( (Main.................. 73
5-1-3) کد مربوط به فرم دبیران(Teacher (............ 75
6-1-3) کد مربوط به فرم تماس با مدرسه ((Tamas......... 79
7-1-3) کد مربوط به فرم برنامه کلاسی ( (Programclass...... 80
8-1-3) کد مربوط به فرم اطلاعات دبیران ( (Pictureteacher... 81
9-1-3) کد مربوط به فرم تصاویر سایت ( (Picture.......... 82
10-1-3) کد مربوط به فرم اپراتور سایت ( (Operator........ 83
11-1-3) کد مربوط به فرم نظر سنجی ((Nazarat............. 86
12-1-3) کد مربوط به فرم دانش آموزان ((Student.......... 89
13-1-3) کد مربوط به فرم درباره ما (( Aboutme.......... 92
94.................................................................................................. Stoder Procedure-2-3)
2-2-3)مزیت استفاده از Stored procedureها در برنامه ها... 94
3-2-3)نحوه ایجاد Stored procedureدر بانک اطلا عاتی SQL.. 94
4-2-3)استور پروسیجر تعیین سطح دسترسی به صفحات سایت (accesspage) 96
5-2-3)استور پروسیجر پاک کردن رکوردهای جدول کلاس (deleteclass ) 97
6-2-3)استور پروسیجر پاک کردن سطح دسترسی (deletecomposit)97
7-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن نظرات از جدول نظرات (deletenazarat).................................................... 98
8-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن سخن از جدول سخن (deletesokhan ) 98
9-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دانش آموزان از جدول دانش آموز (deletestydent).............................. 99
10-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات دبیران از جدول دبیر (deleteteacher)........................................ 99
11-2-3)استور پروسیجر برای حذف کردن اطلاعات کاربر سایت از جدول کاربرانUSER))
( deleteusers)........................................ 100
12-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول کلاس ( insertclass)................................................... 101
13-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سطح دسترسی (insertcomposit)........................................ 102
14-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول نظرات (insertnazarat )................................................... 103
15-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات به جدول سخن (insertsokhan)................................................... 103
16-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دانش آموزان به جدول دانش آموز (insertstudent)......................................... 104
17-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات دبیران به جدول دبیر (insertteacher)......................................... 105
18-2-3)استور پروسیجر برای ورود اطلاعات کاربران به جدول کاربران (insertusers )......................................... 106
19-2-3)استور پروسیجر برای چک کردن نام کاربری و کلمه عبور در صفحه لاگین (loginchekh ).................................... 108
20-2-3) استور پروسیجر برای اعمال تغییرات بر روی جدول کلاس (updateclass ).................................................. 109
4) فصل چهارم: اجرای پروژه و آموزش کاربری پروژه... 110
5)نتیجه گیری...................................... 126
1-5) معايب سيستم دستي............................. 126
2-5) مزاياي سيستم مكانيزه........................ 126
منابع و مأ خذ .................................... 128
 
فهرست اشکال
شکل 1-1 (نصب IIS )................................... 26
شکل 2-1 ( جزئیات IIS )............................... 27
شکل 3-1 (مدیریت IIS(................................. 28
شکل 4-2 (لیست جداول بانک اطلاعاتی)................... 43
شکل 5-2 (Relationship 1 )............................... 49
شکل 6-2( Relationship 2)................................ 50
شکل 7-2((Class Diagram................................. 51
شکل 8-2Use Case Diagram)).............................. 52
شکل 9-2 (Use Case Diagram).............................. 53
شکل 10-2Activity Diagram))............................... 54
شکل 11-2Activity Diagram))............................... 55
شکل 12-3 (چگونگی ایجاد (Stored Procedure................. 94
شکل 13-3 (ایجاد Stored Procedure)........................ 95
شکل 14-3 (نوشتن کد در Stored Procedure )................. 95
شکل 15-4 (چگونگی اجرای پروژه)....................... 111
شکل 16-4 (صفحه اجرای پروژه)......................... 112
شکل 17-4 (صفحه ورود به سایت)........................ 113
شکل 18-4 (صفحه اصلی سایت)........................... 114
شکل 19-4 (صفحه مدیریت سایت)......................... 115
شکل 20-4 (صفحه اطلاعات دانش آموزان).................. 116
شکل 21-4 (صفحه اطلاعات دبیران)....................... 117
شکل 22-4 (صفحه اطلاعات کاربران)...................... 118
شکل 23-4 (صفحه سطح دسترسی).......................... 119
شکل 24-4 (صفحه اطلاعات کلاسها)........................ 120
شکل 25-4 (صفحه امکانات دیگر سایت)................... 121
شکل 26-4 (صفحه نظرات و پیشنهادات سایت).............. 122
شکل 27-4 (صفحه ارتباط با مدرسه)..................... 122
شکل 28-4 (صفحه برنامه هفتگی کلاسها).................. 123
شکل 29-4 (صفحه تاریخچه مدرسه)....................... 124
شکل 30-4 (صفحه تصاویر مدرسه)........................ 125
 
فهرست جداول
جدول 1- 2 (تحلیل فاز سوم )........................ 42
جدول 2-2 ( Student)................................. 43
جدول 3- 2 (Teacher)................................. 44
جدول 4-2 (User).................................... 44
جدول 5-2 (Page)................................... 45
جدول 6-2(Group) .................................. 45
جدول 7-2((Job.................................... 46
جدول 8-2(Composit)................................. 46
جدول 9-2 (Class)................................... 47
جدول 10-2(Nazarat)............................... 47
جدول 11-2 (Sokhan)................................. 47

👇 تصادفی👇

ماژول پخش فیلم عنکبوتی جوملا 3دانلود طرح توجیهی نشاسته از گندمدانلود کارت ویزیت مشاور املاک قابل ویرایشدانلود پایان نامه داده کاوی در پایگاه داده های بزرگپاورپوینت نمونه برداری از نانو ذراتبانک بیش از 16000 شماره موبایل ایرانی + هدیهمقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا و کومیتهاموزش ساخت مدار چاپی به روش پرینت ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل وب سایت مدرسه

وب سایت مدرسه

دانلود وب سایت مدرسه

خرید اینترنتی وب سایت مدرسه

👇🏞 تصاویر 🏞