👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت

ارتباط با ما

دانلود


تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت
هزينه زياد، آلودگي و منابع محدود سوخت هاي فسيلي موجب شده كه بشر براي تأمين انرژي مورد نياز خود به منابع تجديدپذير از جمله بيوماس روي آورد. تبديل بيوماس به گاز (بيوگاز) در مقايسه با انواع ديگر سوخت هاي بيوماس، ارزش حرارتي بالاتري دارد. براي تأمين انرژي از بيوماس، انجام مطالعات بر روي فناوري هاي موجود در دستگاه هاي توليد همزمان برق و حرارت (CHP) در سيستم هاي احتراق تركيبي، توربين هاي گازي و داكت برنر ها اهميت فراواني دارد. در اين پژوهش، دو سيستم توليد همزمان برق و حرارت داراي يك نوع توربين گاز ولي يكي ساده و ديگري مجهز به داكت برنر، با تغييرات در عمليات سوختن بيوگاز به جاي استفاده از گاز طبيعي به منظور مقايسه، تحليل و پيش بيني تغييرات دقيق در ويژگي ها و بازده آنها با استفاده از نرم افزارThermo Flow شبيه سازي شده است. بخش گسترده اي از بيوگاز با محتوايCH4 شبيه سازي شده است كه با كاهش محتواي CH4 در بيوگاز ها توان خروجي توربين افزايش مي يابد و دليل اصلي آن، افزايش جريان سوخت است. بازده توربين گاز با كاهش CH4 در هر دو سيكل افزايش مي يابد. همچنين تمام انرژي اضافه شده از طريق داكت برنر در بويلر بازياب جذب شده و بازيابي گرما نيز با سوختن بيوگاز افزايش يافته است.
 

👇 تصادفی👇

دانلود تحقیق اوقات فراغت جوانان در ايران و امكانات موجوددانلود پاورپوینت اموزش مدل Ahp با مثال سادهمقاله آشنایی مختصر با مفاهیم مالیات بر ارزش افزودهطرح پرورش خیار درختی جهت دریافت وام و شروع کسب و کارپروژه شناسایی اشیاء رنگی ترکیبی در تصویردستگاه بکهولودرمقایسه خواص فشارپذيري و ظاهري فرش بافته شده از نخهاي خاب پلي استر فيلامنتي با سطح مقطع دايره و مثلثchicken1 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت

تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت

دانلود تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت

خرید اینترنتی تأثير سوخت هاي بيوگاز روي عملكرد جزئيات يك سيكل ساده و يك سيكل مجهز به داكت برنر توربين گازي در سيستم هاي توليد همزمان برق و حرارت

👇🏞 تصاویر 🏞