👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

امنیت شبکه های حسگر بی سیم

ارتباط با ما

دانلود


امنیت شبکه های حسگر بی سیم
عنوان پایان نامه: امنیت شبکه های حسگر بی سیم
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 106
شرح مختصر:
تحمل پذيري خطا در شبکه هاي حسگرب ي سيم به دليل چالشهاي فني و مفهومي منحصربفرد از اهميت ويژه اي برخوردار است. در اين مقاله با توجه به محدوديت ها و شرايط عملياتي ويژه ي شبکه ها ي حسگر، روشي را براي بهبود تحمل پذيري خطا مانند تشخيص خطا در اين نوع شبکه ها مورد بررسي قرار مي دهيم. روش پيشنهادي به صورت روشي جديد قابليت تشخيص خطا در شبکه هاي حسگر را بهبود مي بخشد. در اين روش با استفاده از گره هاي ذخيره شده در  ساختاري خوشه اي تحمل پذيري خطا مانند تشخيص صحيح خطا و ترميم آن را افزا ش داده ايم. ارزيابي روش پيشنهادي و مقايسه ي آن با روش ديگر، بهبود روش پيشنهادي را نشان مي دهد.
واژه هاي كليدي:
شبکه هاي حسگربي سيم ،تحمل پذيري خطا ، ترميم خطا ،مديريت شبکه.
فهرست مطالب
مقدمه 1
فصل اول
شبکه های حسگربی سیم2
چرا شبکه های حسگر؟2
تاريخچة شبكه هاي حسگر3
ساختار كلي شبكه حسگر بي سيم4
ساختمان گره6
ويژگي ها7
موضوعات مطرح_ 7
عوامل پیش بینی نشده11
نمونه ی پیاده سازی شده شبکه حسگر12
بررسي نرم ا فزارهاي شبيه سازي شبكه14
خصوصيات لازم براي شبيه سازهاي شبكه15
شبيه ساز NS(v2)16
معماري دروني NS_ 16
مدل VuSystem_ 16
شبيه ساز OMNeT++_ 17
شبیه ساز Ptolemy II18
مدل سازی شبکه های بی سیم20
اجرای یک مدل پیش ساخته20
تغییر پارامترها22
ساختار یک مدل پیش ساخته23
قابلیت های مدل سازی_ 41
1.ساختار بسته ها42
2.اتلاف بسته ها42
3.توان باتری 43
4.اتلاف توان_ 43
5.برخورد ها44
6.بهره آنتن دهی ارسال_ 47
ساختار نرم افزار50
چند مثال و کاربرد54
فهمیدن تعامل (واکنش) در شبکه های حسگر54
نقایص شبکه های حسگر54
توانایی های توسعه یافته شبکه های حسگر54
طراحی ومدل کردن ناهمگن پتولومی_ 54
مدل شبکه حسگر55
نمونه های ایجاد شده توسط نرم افزار55
فصل دوم
امنیت در شبکه های حسگر بی سیم61
مقدمه61
چالش های ایمنی حسگر63
استقرار نیرومند63
محیط مهاجم64
نایابی منبع64
مقیاس بزرگ_ 64
حملات و دفاع_ 64
لایه فیزیکی_ 65
تراکم65
کوبش_ 66
لایه اتصال_ 67
برخورد67
تخلیه67
لایه شبکه68
اطلاعات مسیر یابی غلط_ 68
عملیات انتخابی حرکت به جلو68
حمله چاهک_ 69
حمله سایبیل_ 69
حمله چاهک پیچشی_ 69
حمله جریان آغازگر69
اعتبار و رمز گذاری_ 70
نظارت_ 70
پروب شدن_ 71
فراوانی_ 71
راه حل های پیشنهادی_ 71
پروتکل های ارتباط_ 71
معماری های مدیریت کلیدی_ 75
LEAP_ 75
LKHW_ 75
پیش نشر کلیدی به صورت تصادفی_ 76
Tiny PK_ 76
نتیجه گیری_ 77
فصل سوم
بهبودتحمل پذيريخطادرشبکه هاي حسگربي سيم78
کارهاي انجام شده78
سازمان دهي گره ها و عملکرد سيستم79
روش پيشنهادي_ 81
4-1 شبيه سازيدوروش_ 83
4-2 ارزيابي_ 83
نتيجه گيري_ 84
فصل چهارم
مقاله انگلیسی Security in Wireless Sensor Networks_ 96
منابع98

👇 تصادفی👇

آموزش ایمنی درکارهای ساختمانی (۱۶ص)پروژه بتن : 3 پروژه ی کامل با یک خریدروانشناسی ممنوع - نظریshapefile زمین شناسی استان خوزستانآموزش جامع نرم افزار ARC GISدانلود کتاب چشم طلایی ، بزرگترین مرجع گنج یابی و دفینه هاآموزش کامل تایپ ده انگشتی فارسی و انگلیسی در دو ساعتراهنماي تعميرات موتور زانتيانرم افزار کنترل کامپیوتر از راه دور ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل امنیت شبکه های حسگر بی سیم

امنیت شبکه های حسگر بی سیم

دانلود امنیت شبکه های حسگر بی سیم

خرید اینترنتی امنیت شبکه های حسگر بی سیم

👇🏞 تصاویر 🏞