👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر

ارتباط با ما

دانلود


مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر
عنوان پایان نامه: مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر 
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 118
شرح مختصر:
گرايش بسيار و روز افزون در خصوص نابهنجاري‌ها و اختلالات بد شكلي بدني(BDD) باعث ايجاد ارزيابي‌ها و مطالعات بسيار شده است.
اين پژوهش پيرامون مفاهيم اختلال و رشد و پيشبرد و ابزارهاي ارزيابي و نتايج عملكردها مطالعاتي را انجام داده است و در آن به مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر دبيرستان ناحيه چهار مشهد براساس متغيرهاي جنس، سن، وزن، پايه تحصيلي، رشته تحصيلي، آخرين معدل تحصيلي، تحصيلات پدر، تحصيلات مادر، تعداد اعضاي خانواده چندمين فرزند و تعداد برادر و خواهر پرداخته‌ايم.
روش تحقيق در مطالعة توصيفي و روش نمونه گيري در دسترس مي‌باشد. جامعة آماري را 260 نفر كه 130 نفر دانش آموزان دختر و 130 نفر دانش آموزان پسر دبيرستاني تشكيل داده‌اند.
ابزار پژوهش پرسشنامه بدشكلي بدني و چاقي كه داراي 33 آيتم مي‌باشد 19 سؤال ابتدائي در مورد اختلال ديس فيك و‌14 سؤال بعدي‌در مورد اختلال چاقي در پژوهش استفاده شده است .
تجزيه و تحليل داده‌ها به وسيلة نرم‌افزار spss انجام شده است و نتيجة پژوهش اين بود كه اين روش تحقيق توصيفي (غيرآزمايشي) مي‌باشد و روش آماري به صورت تصادفي از طريق نمونه‌گيري در دسترس مي‌باشد.
 فهرست مطالب
چكیده فصل اول: كلیات 1-1 مقدمه 1-2 طرح مسئله و اهمیت آن 1-3 اهمیت موضوع پژوهش 1-4 اهداف تحقیق هدف فرعی 1-5تدوین فرضیة تحقیق فرضیة اصلی: بین دانش‌آموزان دختر و پسر دبیرستانی از نظر بدشكلی بدنی تفاوت معنی‌داری وجود دارد فرضیات فرعی 1-6 سوالهای تحقیق 1-7 تعاریف نظری و عملیاتی واژه‌ها فصل دوم: پیشینه یا ادبیات 2-1 اختلالات شبه جسمی در DSMIV 2-4 اختلال بدریختی بدن A- اختلال جسمانی كردن وجود یك یا دو برخی از عوامل پویائی مشابه افسردگی B- اختلال شبه جسمی نامتمایز C- اختلال تبدیلی D- اختلال درد 3- همه‌گیرشناسی E- خود بیمار انگاری 1-تعریف. ترس یا باور بیمارگونه از مبتلا بودن به یك بیماری جدی در حالیكه چنین چیزی وجود ندارد 2-تشخیص، علائم و نشانه‌ها 3-همه گیر شناسی 69-روان پویائی 7-تشخیص افتراقی 9-درمان F-اختلال بدریختی بدن انواع هذیانی و غیر هذیانی اختلال بدشكلی بدنی بدشكلی بدنی به عنوان یك عامل متغییر «وسواسی جبری» (OCD) *بدشكلی بدنی و اختلالات خوردن به عنوان عوامل متغیر یك اختلال تصویر بدن *بدشكلی بدنی به عنوان یك اختلال روان تنی 2-5 – همه‌گیر شناسی آسیب شناسی
ویژگی‌های بالینی تشخیص افتراقی سیر و پیش آگهی درمان اجزاء درمان (شیوه‌های درمانی اضافی) فصل سوم: روش پژوهش 3-1 طرح پژوهش 3-2 جامعه و نمونه آماری 3-3 ابزار پژوهش 3-4 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها فصل پنجم: نتایج بحث و پیشنهاد 5-1 مقدمه 5-2 بحث و نتیجه گیری و تحلیل فرضیه‎ 5-3 پیشنهادات فهرست منابع

👇 تصادفی👇

فایل ترمیم سریال G730-U10دانلود پاورپوینت نیم نگاهي به درخت ها و مجموعه هابررسی تأثیر میزان فشار بر استحکام کششی قطعات ساخته شده از نانو پودرآهن با استفاده از فرآیند متالورژی پودرنقشه زمین شناسی شامکان(1:100000)187 - اقدام پژوهی: تأثیرآموزش شیمی با استفاده از فناوری اطلاعات ( IT ) بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان - 61 صفحه فایل ورد - wordآداب رفتار با دختراندانلود کتاب روانشناسی تماس جنسیبررسی رفتار مکانیکی ورق های کامپوزیتی موج دار بصورت تحلیلی و عددیبررسی رابطه فرصت های رشد و پایداری سود در ارزشگذاری جریان نقدی آزاد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر

مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر

دانلود مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر

خرید اینترنتی مقايسه شدت بدشكلي هراس بدن بين دانش آموزان پسر و دختر

👇🏞 تصاویر 🏞