👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق

ارتباط با ما

دانلود


مقايسه راهبردهاي يادگيري  دانش آموزان موفق وناموفق
عنوان پایان نامه: مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 118
شرح مختصر:
محيط پيرامون ما با وجود افراد، اشياء و رويدادهاي متعدد ومتنوع بسيار پيچيده است بعلاوه كنش متقابل وتغييرات مداوم موجود در عوامل مختلف پيچيدگي فزاينده‌اي را بر زندگي انسان تحميل مي‌كند. و انسان براي مقابله با اين همه تغييرات بدنبال يافتن راه‌حلهاي مناسب براي سازگاري است.
از آنجائيكه منابع خطر و ارضاء نياز ما نيز پيوسته در حال تغييرند. لازمة زندگي پويايي در سازگاري ارگانيسم با محيط است. و فرايندهاي يادگيري پويايي لازم براي ارگانيسم را فراهم مي‌كند تا بتواند با شرايط محيطي گوناگون به زندگي خود ادامه دهد. يعني علاوه براينكه محركهاي مختلف مثبت، منفي يا خنثي را بشناسد. رفتارهاي مناسب مقابل هر كدام از محركها را ياد بگيرد واين يادگيري به طرق مختلف از ابتداي زندي نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تكامل زندگي بشر يادگيري عمومي و كسب دانش از طريق آموزش بخش مهمي از اطلاعات لازم براي سازگاري را در اختيار قرار مي‌دهد. (السون[1] و هرگنهان[2]،1997)
حجم اطلاعات از هر نوع كه باشد،چنان رو به افزايش است كه هر فرد در هر شغل و مقامي براي رفع نيازهاي فردي و شغلي خود نياز به مطالعه و صرف وقت زياد براي آن دارد. به اين ترتيب مطالعه وسيلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولي متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان يك نياز واقعي براي مردم به حساب نمي‌آيد. و حتي دانش‌آموزان ودانشجويان ما نيز كه مطالعه جزء اصلي و حرفه وزندگي آنهاست درست مطالعه نمي‌كنند. روش مطالعه فعال را نمي‌دانند، كند مي‌خوانند، به اندازه كافي مطالب را درك نمي‌كنند، به خوبي به ياد نمي‌آورند. نمي‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمي‌دانند كه بد مي‌خوانند و اينهمه باعث گريز از مطالعه و عدم يادگيري مناسب از آن است.
فصل اول مقدمه ۲ بیان مسأله ۳ اهمیت و ضرورت پژوهش ۷ اهداف پژوهش ۹ گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها) ۱۰ معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی ۱۰
فصل دوم مقدمه ۱۵ یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا ۱۶ یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی ۱۸ نظریه رشدشناختی پیاژه ۲۰ نظریه یادگیری گشتالت ۲۲ نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی ۲۳ نظریه پردازش اطلاعات ۲۶ راه‌بردهای شناختی – فراشناختی ۳۰ راهبردهای تکرار در تکالیف ساده یادگیری ۳۳ راهبرد مرور ذهنی در تکالیف پیچیده یادگیری ۳۴ راهبرد بسط دهی در تکالیف پایه ۳۶ راهبرد بسط دهی در تکالیف پیچیده ۳۷ راهبرد سازماندهی در تکالیف پایه ۳۸ راهبرد سازماندهی در تکالیف پیچیده یادگیری ۳۹ فراشناخت ۴۰ معلمان کارآمد ۴۶ پرورش مهارت‌های فکری ۴۷ پرورش مهارت‌های حل مسئله ۴۸ مهارتهای تدریس ۵۲ دستورالعمل‌های قبل از مطالعه ۵۷ دستورالعمل‌های بعد از مطالعه ۶۰ دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه ۶۱ دستورالعمل‌های بهسازی حافظه ۶۳ ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه ۶۵ فصل سوم ۱-۳- روش تحقیق ۷۴ ۲-۳- جامعة مورد مطالعه ۷۵ ۱-۳-۳- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری ۷۵ ۲-۳-۲- ملاک انتخاب نمونه ۷۶ ۴-۳- ابزار پژوهش ۷۶ ۱-۴-۳- معرفی ابزار ۷۶ ۲-۴-۳- اعتبار آزمون ۷۸ ۵-۳- روش نمره‌گذاری ۷۸ ۶-۳- روش تجزیه و تحلیل آماری ۷۹ فصل چهارم میزان درآمد خانواده ۸۱ میزان تحصیلات پدر آزمودنیها ۸۲ میزان تحصیلات مادر آزمودنیها ۸۳ شغل پدر ۸۴ شغل مادر ۸۵ توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی ۸۵ میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق ۸۷ بخش استنباطی ۸۸ رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس حسابان ۸۹ رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس فیزیک ۹۱ رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی ۹۲ رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی ۹۳ رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی ۹۵ نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بکار می‌برند چیست؟ ۹۸ نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بکار می‌برند چیست؟ ۹۹ تحلیل ممیز ۱۰۰ نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به کار می‌برند چیست؟ ۱۰۱ تحلیل ممیز ۱۰۱ فصل پنجم بحث و نتیجه‌گیری ۱۰۴ محدویت‌ها ۱۱۲ پیشنهادها ۱۱۳ منابع فارسی ۱۱۴ منابع انگلیسی ۱۱۷

👇 تصادفی👇

تراکت رنگی کیف وکفش فروشی کاملا لایه باز خلاقانه وشیکپیاده سازی مدل هیبریدی SWOT-TOPSIS با رویکرد فازی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی بین استراتژی های منابع انسانی و کسب و کار در سازمان هاسوت بزن گوشیتو پیدا کندانلود پروژه وب سایت مدرسه ابتداییبررسی اثر پارامترهای فرآیند تولید شمش نیمه جامد آلیاژ Al-A356 بر روی خواص قطعه تولیدی به روش تیکسوفورجینگ wordپایان نامه مباني اصلاح نژاد آبزيانمروری بر برخی از روشهای بهینه سازی هوشمند - 219 صفحهچگونگي شكل گيري كاراكتر «ژاكلين» در تئاتر «گاهي اوقات براي زنده ماندن بايد مرد!» ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق

مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق

دانلود مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق

خرید اینترنتی مقايسه راهبردهاي يادگيري دانش آموزان موفق وناموفق

👇🏞 تصاویر 🏞