👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود 
عنوان صفحه
-------------------------------------------------------------------
 
شکل1-1 اشکال مختلف سنسور دما....................................................................2
شکل2-1 اشکال ظاهری انواع سنسورهای گاز......................................................3
شکل3-1 مدار داخلی .................................................................................4
شکل4-1 سنسورها ودتکتورهای موجود در بازار..................................................5
شکل5-1 راه اندازی وبایاس سنسور گاز..............................................................6
شکل1-2 پایه های میکروکنترولر......................................................................9
شکل2-2 مدار داخلی میکروکنترولر ................................................................10
شکل3-2 شکل واحد کنترل کلاک میکرو...........................................................14
شکل1-3 شماتیک سیستم اعلان واطفاء حریق.....................................................25
شکل2-3 پشت فیبر سیستم اعلان واطفاء حریق...................................................26
 
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
-------------------------------------------------------------------
 
جدول1-1 ولتاز آستانه پایه ریست.....................................................................12
جدول2-1 منابع کلاک...................................................................................15
.......................................................................22 RS232جدول3-1 اسامی وپایه
جدول4-1 پایه های نمایشگر...........................................................................25
 

👇 تصادفی👇

ساختار سرمايه و كارآيي شركت يك روش جديد براي تست تئوري عامل و كاربردي براي صنعت بانكداريدانلود رایگان برنامه پولی ردیابی شماره موبایلنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد اخلاق گرایش فلسفه کلام - اخلاق خانواده کد درس: 1220465138- بررسی تاثیر مولفه قائم زلزله بر پاسخ لرزه ای پلهای فلزی جداسازی شده با ایزولاتور هسته سربیچگونه در اینترنت میلیونر شوم؟پاورپوینت ایمنی در ساختمانرابطه مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در هیئت های ورزشی استان کرمانچشم اندازی بر مدیریت منابع انسانی در سازمانگروه کر واقعی را با این سینت تجربه کنید ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞