👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي

ارتباط با ما

دانلود


طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي
در اين مقاله قانون هدايت دو نقطه اي براي برخورد با اهداف مانوردار با استفاده از كنترل فازي تناسبي- انتگرالي طراحي شده است. اين سيستم هدايت از ايده ي مورد استفاده در قانون هدايت تناسبي استفاده كرده و نرخ چرخش خط ديد بين رهگير و هدف را صفر مي كند. براي اين منظور دستور شتاب مناسب با استفاده از يك سيستم كنترل فازي توليد مي شود. سيستم فازي مورد استفاده از نرخ چرخش خط ديد به صورت تناسبي انتگرالي به عنوان ورودي استفاده كرده و قواعد فازي آن با توجه به عملكرد ناوبري تناسبي تعيين شده است. سيستم هدايت فازي طراحي شده براي رهگيري اهداف مانوردار نيازي به اندازه گيري و يا تخمين مانورهاي هدف نداشته و در مقابل اهداف مانوردار مقاوم عمل مي-كند. شبيه سازي كامپيوتري براي مقايسه عملكرد سيستم هدايت فازي طراحي شده و خانواده ناوبري تناسبي صورت پذيرفته و برتري سيستم هدايت پيشنهادي را نسبت به خانواده ناوبري تناسبي براي برخورد با اهداف مانوردار نشان مي دهند
 

👇 تصادفی👇

ارتباطات و مبادله اطلاعات بين شبكه هاي محلي و شهري - پروتكل بارگذاري سيستمآنالیز زمانی دینامیکمطالعه و بررسي عوامل مؤثر در پيدايش و گسترش اسكان غير رسمي در شهر يزدتحليل كمانش ورقهاي مدورمركب ارتوتروپ با استفاده از نرم افزار المان محدودتنظیم شرایط محیطی بناهاساده شماره 7نقشه کامل یک فیکسچر صنعتی با کاربرد خاص(کاملا آموزشی) ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي

طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي

دانلود طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي

خرید اینترنتی طراحي قانون هدايت دو نقطه اي با استفاده از كنترل كننده فازي تناسبي – انتگرالي

👇🏞 تصاویر 🏞