👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

ارتباط با ما

دانلود


بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي
در اين مقاله به بررسي عددي جريان و انتقال حرارت جابجايي آزاد نانوسيال توام با هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي پرشده از نانوسيال با چشمه حرارتي شار ثابت مستطيلي پرداخته شده است. اثر پارامترهاي مهمازجمله كسرحجمي نانوسيال، عدد رايلي و نسبت ضريب هدايت بر جريان و انتقال حرارت جابجايي آزاد در داخل محفظه بررسي شده است. نتايج حاصل نشان داد كه با افزايش عدد رايلي و نسبت ضريب هدايت، عدد ناسلت در امتداد ديواره ها ي سرد و گرم افزايش مي يابد. به علاوهبررسيها براي اثرات فيزيكيكسرحجمي نانوسيال، بر جريان و انتقال حرات نشان داد كه افزايش كسر حجمي تغييري در انتقال حرارت خالص از ديوارهاي محفظه ايجاد نمي كند. در كسر حجمي 5 درصد نانوذرات مقادير انتقال حرارت كلي از هريك از سطوح ديواره هاي محفظه،تقريبا % 14درصد نسبت به زماني كه سيال به كار گرفته شده آب خالص باشد، كاهش مي يابند ولي حرارت خالص از ديوارهاي محفظه بدون تغيير مي ماند. همچنين در كسر حجمي 5 درصد، تقريبا۱۰ درصد بيشينه دماي سطح چشمه حرارتيكاهش مي يابد. در نتيجه براي هدف خنك كاري چشمه حرارتي و كاهش دماي سطح آن استفاده از نانوسيال سودمند مي باشد
 

👇 تصادفی👇

بررسي مسئوليت كيفري بيماران اعصاب و روان در حقوق كيفري با حقوق تطبيقيمشخصات نویسندگان مقاله شبیه سازی سیلاب حوضه های آبریز وروندیابی در مخزن سد با استفاده از مدل ریاضی HEC-HMS و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه مورکتاب مردم شناس مرز نشین در احوالنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی مدیریت جهانگردی - مطالعات تطبیقی سیاستهای جهانگردی کد درس: 1218023سوالات تستي کتاب مديريت رسانه در خانواده (مدیریت خانواده در عصر حاضر)دانلود پروژه بتن آرمه – قسمت چهارمآموزش فتوشاپ-کامپیوتر 2015 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

دانلود بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

خرید اینترنتی بررسي عددي جريان و انتقال حرارت توام جابجايي آزاد نانوسيال و هدايت ديواره در يك محفظه دوبعدي با يك چشمه حرارتي مستطيلي

👇🏞 تصاویر 🏞