👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه سازه های بتن آرمه

ارتباط با ما

دانلود


پروژه سازه های بتن آرمه
این پروژه با موضوع سازه های بتن آرمه با نقشه کامل اتوکد مناسب رشته عمران و ساختمان سازی میباشد.پروژه در 90 صفحه ورد (Word) می باشد. فایل ورد پروژه شامل توضیح کامل با محاسبات و نقشه میباشد همچنین شما به همراه پروژه نقشه های اتوکد (AutoCAD) کامل  را دریافت خواهید کرد.شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل است.
ساختمان بتن آرمه موردنظر که شکل آن در صفحه بعدی آورده شده است, دارای دهانه های طولی و عرضی است که اعضای باربر آنها را دالها , تيرها , ستونها و ديوارها تشکيل ميدهند. طول دهانه ها و ارتفاع طبقات زيرزمين, پارکينگ و ساير طبقات روی شکل مشخص شده است. سربارها براساس آيين نامه بارگذاری 519 و آيين نامه زلزله 2800 ايران تعيين گرديده است و طراحی نيز براساس آئين نامه بتن ايران انجام شده است. اين ساختمان دارای دو ديوار برشی به ضخامت 25 سانتيمتر در يک جهت می باشد که آناليز آن همراه با آناليز قابهای آن انجام می شود. سيستم باربر جانبی آن در يک جهت قاب خمشی ويژه و در جهت ديگر ترکيبی از ديوار برشی ويژه و قاب خمشی ويژه است. شرايط محيط ملايم بوده و نوع زمين از نوع 2(شن و ماسه مترکم) با مقاومت مجاز σ=270KN/m2 می باشد. مقاومت مشخصه فشاری بتن fc=25MPa وفولادهای اصلی در اعضاء از نوع فولاد آجدار با fy=400MPa و تنگها از نوع فولاد آجدار با fy=300MPa می باشد.
ديوارهای ساختمان در قسمت بيرونی(پيرامونی) با ضخامت 20 سانتيمتر و با احتساب 40% بازشو از جنس آجر مجوف هستند. تيغه های داخلی با ضخامت 10 سانتيمتر از جنس آجر مجوف بوده و نازک کاريهای مربوط به ديوارهای داخلی و ستونها و قسمت پائين سقفها به صورت فرضی انتخاب گرديده و قسمت روکاری ساختمان از سنگ گرانيت انتخاب شده است.
فهرست مطالب
مشخصات پروژه. 1
1-ترسيم مقاطع سه تيپ کف و تعيين بار مرده و سربار کف ها با برآورد تقريبی ضخامت دالها با فرض اينکه از نوع دال با ضخامت يکنواخت باشند.2
1-1- تعيين ضخامت دال.. 2
1-2- محاسبه بار کف ها2
1-3- محاسبه بار سطحی ديوارها3
1-4- خلاصة بارهای گستردة کف ها5
2-طراحی نهايی دالها6
2-1- محاسبة فولاد گذاری.. 8
2-2- فولادهای نوارهای لبه ای.. 8
3- ارزيابی ارتفاع تيرها و ابعاد ستونها11
4-تعيين بارهای قائم مشخصه وارد بر تيرها12
4-1- محاسبة بار شاهتيرها12
4-2- محاسبة بار ديوار پيرامونی.. 12
4-3- محاسبة بار ديوار داخلی دور راه پله. 12
4-4- وزن ديوار دورچينی بام. 13
4-5- بار ناشی از پله ها13
4-6- بار ناشی از کف... 14
5-آناليز قابها در اثر ترکيب بارهای قائم طراحی(1.0D, 1.25D+1.5L), ترسيم پوش منحنی لنگر خمشی و نيروی برشی تيرها, تعيين لنگرهای ماکزيمم دو سر ستونها با بارهای قائم مربوطه و تعيين بارهای قائم ماکزيمم در ستونها و لنگرهای مربوطه.15
6-محاسبة ماکزيمم نيروی مشخصه جانبی در اثر باد يا زلزله. 18
6-1- محاسبة نيروی ناشی از باد. 18
6-2- محاسبة نيروی ناشی از زلزله. 19
7-تعيين مقدار نيروی طراحی جانبی به قاب ساختمانی و ديوار برشی در طبقات مختلف... 21
8-آناليز قابها تحت تاثير ترکيبات مختلف بار قائم بعلاوة بار جانبی و ترسيم پوش مربوطه. 22
9-ترسيم پوش نهايی با استفاده از پوش های بدست آمده از رديفهای 5 و 8 برای تيرها و جدولبندی ترکيبات مختلف لنگر, نيروی محوری و برش در ستونها در طبقات مختلف... 24
10-طراحی نهايی تيرها, تعيين مقادير فولاد در مقاطع بحرانی و تعيين نقاط قطع فولاد. 25
11-طراحی نهايی ستونها و تعيين مقادير فولادهای مقاطع در طبقات مختلف و طراحی نقاط هم پوشانی.. 31
12-طراحی پله ها38
13-طراحی ديوار برشی و ديوارهای بتن آرمة زيرزمين.. 41
14-طراحی شالوده های ساختمان.. 49
14-1- طراحی شالودة نواری پای ديوار برشی.. 49
14-2- طراحی شالوده های منفرد گوشه. 51
14-3- طراحی شالوده های منفرد کناری در امتداد قاب خمشی(x)54
14-4- طراحی شالوده های منفرد کناری در امتداد ديوار برشی(y)57
14-5- طراحی شالوده های منفرد ميانی.. 60
15-اصلاح طراحی براساس سازه های با شکل پذيری بالا در برابر زلزله. 64
15-1- آرماتور طولي.. 64
15-2- آرماتور عرضي.. 65
15-3- آرماتور طولي.. 67
15-4- آرماتور عرضي.. 67
15-5- حداقل مقاومت خمشي ستون‌ها69
15-6- ديوارهاي سازه‌اي ، ديافراگم ها و خرپاها70
15-7- آرماتور قائم و افقي.. 70
15-8- اجزاي لبه در ديوارهاي سازه‌اي و در ديافراگم‌ها71
15-9- تيرهاي همبند در ديوارهاي هم بسته. 72
15-10- درزهاي اجرايي.. 72
15-11- اتصالات تير به ستون در قاب‌ها73
15-12- آرماتوگذاري... 73
15-13- طول گيرايي ميلگردهاي كششي.. 74
15-14- ضوابط طراحي براي برش.... 74
15-15- ديوارهاي سازه‌اي و ديافراگم‌ها75
16-کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی و کنترل تغييرمکان بين طبقاتی.. 77
17-برآورد تقريبی حجم مصالح مصرفی(بتن و فولاد)83

👇 تصادفی👇

پایان نامه رشته کشاورزی عوامل بيماريهاي زيتون در ايراندانلود تحقیق قالب ورد با عنوان حسابداری دولتی ۳۷ صآموزش انبارداریآلودگي محيط زيست و تاثير گياهان در جلو گيري از آنگزارش کارآموزی طراحي پست رشته رشته مهندسي برق الكترونيك شركت مشانيردانستنی های خدمات مهندسیبررسی تاثیر پری بیوتیک ها بر پایداری امولسیون کره گیاهی (مارگارین) کم چربپاورپوینت "معلولیت حسی(نابینایی)"دانلود مجموعه 206 عدد استایل زیبا برای ارگ 2016 و2015 ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه سازه های بتن آرمه

پروژه سازه های بتن آرمه

دانلود پروژه سازه های بتن آرمه

خرید اینترنتی پروژه سازه های بتن آرمه

👇🏞 تصاویر 🏞