👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

ارتباط با ما

دانلود


بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
عنوان پایان نامه: بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر قطع متوسطه شهرستان ابهر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 93
شرح مختصر:
در اين تحقيق به بررسي رابطة بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان ابهر پرداخته‌ايم. نمونة تحقيق 372 نفر ( 191 نفر دختر و 181 پسر ) از دانش‌آموزان مذكور را شامل مي‌شود، كه در سال تحصيلي 87-86 مشغول به تحصيل بوده‌اند. روش اين تحقيق توصيفي و از نوع ميداني بوده و ابزار جمع‌آوري اطلاعات،‌براي متغير فشار رواني، پرسشنامة اورسولا ماركهام است كه احساس فشار رواني را مي‌سنجد. براي گردآوري اطلاعات متغير پيشرفت تحصيلي، ضمن مراجعه به كارنامه‌هاي تحصيلي دانش‌آموزان درسال تحصيلي87-86 ، معدل آنان ثبت شده است. داده‌هاي به دست آمده با استفاده از روشهاي آماري تجزيه و تحليل گرديده و فرضيه‌هاي تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. يافته‌ها حكايت از آن مي‌كند كه ميزان فشار رواني دختران بيشتر از ميزان فشار رواني پسران است. همچنين ميزان پيشرفت تحصيلي دختران بيشتر از ميزان پيشرفت تحصيلي پسران است. ولي رابطه‌اي بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي دختران ديده نشده، همچنين بين ميزان فشار رواني و ميزان پيشرفت تحصيلي پسران رابطة معناداري مشاهده نشده است. اثر متقابل جنس و پايه ‌هاي تحصيلي بر روي فشار رواني دانش‌آموزان نيز معني‌دار نيست.
فهرست مطالب
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده...................................................... 1
فصل اول
مقدمه................................................................ 3
بیان مساله............................................................ 7
اهمیت و ضرورت تحقیق....................................................... 8
اهداف تحقیق................................................................ 9
سئوالات تحقیق............................................................. 9
فرضیه ها.............................................. 10
تعاریف عملیاتی متغیرها................................................. 11
فصل دوم
تاریخچه فشار روانی..........................................................13
تعاریف و نظریه های فشار روانی................................................. 16
علل استرس....................................................... 23
عوامل موثر در تشدید فشار روانی................................. 26
عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی........................................ 37
ارزشیابی و آزمونهای پیشرفت تحصیلی..................................... 51
تحقیقات انجام در داخل و خارج........................................... 53
فصل سوم
مقدمه............................................. 59
جامعه....................................... 59
نمونه و نمونه گیری................................... 60
ابزار جمع آوری اطلاعات.......................................... 60
روائی و اعتبار مقایس سنجش احساس فشار روانی......................... 61
روش تحقیق.................................. 62
یافته های پژوهش................................... 63
 فصل چهارم
جداول..........................................................62
فصل پنجم
نتیجه گیری.................................... 74
پیشنهادات............................................. 78
محددیت ها.......................................... 81
منابع........................................... 83
« پرسشنامه سنجش احساس فشار رواني اوسولا ماركهام‌»

👇 تصادفی👇

مطالب زناشویی وتربیتی32-تحلیل عددی شمع تحت اثر بار جانبی در خاكهای رسی39- بررسی برازش فشارهای آب منفذی حاصل ازمدل آزمایشگاهی و نرم افزار PLAXIS در سدهای خاكی همگن با استفاده از نرم افزار آماری sasربات ها و کاربرد آن در صنایع مختلفدانلود طرح و پروژه کارآفرینی انتقال و توزیع برق و خدمات برق رسانی (Word)طرح توجیهی تاسیس شرکت فرآورده های لبنی مفیددانلود تحقیق و پاورپوینت تشریح و مورفولوژی گیاهیروش های کنترل خطا و ارائه راهکارهای امن کنترل خطا در انتقال بسته هادانلود کتاب آموزش زبان انگلیسی برای مبتدیان ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

دانلود بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

خرید اینترنتی بررسي رابطه بين فشار رواني و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان

👇🏞 تصاویر 🏞