👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

ارتباط با ما

دانلود 
بخش اول) مقدمه .............................. 2
- كيفيت چيست؟ ............................... 3
- مديريت كيفيت فراگير ....................... 7
- اصول مديريت كيفيت فراگير .................. 8
- متدولوژي تحقيق حاضر ....................... 15
بخش اول) مقدمه .............................. 18
- چرا شش سيگما؟.............................. 18
- پديده شش سيگما............................. 21
بخش دوم) تاريخچه............................. 25
- تاريخچه.................................... 25
- بيل اسميت پدر شش سيگما..................... 29
بخش سوم) شش سيگما چيست؟...................... 33
- لزوم اجراي شش سيگما........................ 33
- شش سيگما: فلسفه، ابزار يا استراتژي؟........ 37
- اهداف نهايي شش سيگما....................... 38
- برخي فوائد اجراي شش سيگما.................. 39
- برخي فوائد مديريتي شش سيگما................ 42
بخش چهارم) روند اجرائي شش سيگما.............. 44
- اجراي استراتژيك شش سيگما................... 45
- اجراي تاكتيكي شش سيگما..................... 48
- DMAIC چيست؟................................ 50
- فاز اول: تعريف............................. 50
- فاز دوم: اندازه گيري....................... 54
- فاز سوم: تحليل............................. 56
- فاز چهارم: بهبود........................... 59
- فاز پنجم: كنترل............................ 60
- ساير موارد................................. 62
- DMADV چيست؟................................ 65
- اشكال مختلف اجراي شش سيگما................. 68
بخش پنجم) مباني آماري شش سيگما............... 72
- مقدمه...................................... 72
- توزيع نرمال................................ 75
- توزيع نرمال استاندارد...................... 76
- توزيع نرمال در حالت كلي.................... 78
- محاسبة سطح سيگما........................... 83
بخش ششم) سخت افزار و نرم افزار شش سيگما...... 88
- سخت افزار شش سيگما......................... 88
1)ابزارهاي مقدماتي و سازماندهي اطلاعات........ 89
2)ابزار جمع آوري اطلاعات...................... 94
3)ابزارهاي تحليل داده ها و فرايندها.......... 101
4)ابزارهاي تحليل آماري....................... 113
- نرم افزار شش سيگما......................... 115
بخش هفتم) تعليم و آموزش شش سيگما............. 126
- چه كساني؟ چه تعليماتي؟..................... 127
- ياد‌گيري ساير مهارتها....................... 132
بخش هشتم) ساختار سازماني شش سيگما............ 136
- كمربند سياه................................ 136
- كمربند سياه ارشد........................... 137
- حامي يا قهرمان............................. 138
- كمربند سبز................................. 140
- رهبري اجرائي............................... 141
- صاحبان فرايند.............................. 142
بخش نهم) شش سيگما و سايز سازماني............. 143
- محور مديريت................................ 144
- محور كاركنان............................... 148
بخش دهم) علل عملكرد موفق شش سيگما............ 150
- علت اول: مشتري گرائي....................... 151
- علت دوم: اصلاح عملكرد مديريت................ 151
- علت سوم: مديريت براساس حقايق............... 152
- علت چهارم: علاج قبل از وقوع................. 152
- علت پنجم: تيم و مشاركت بي حد و مرز......... 153
- علت ششم: بازيافت سرمايه.................... 153
- ساير علل................................... 154
فصل سوم : مهندسي ارزش
- تاريخچه مهندسي ارزش........................ 163
- تاريخچه مهندسي ارزش در ايران .............. 169
- تعريف ارزش و انواع آن ..................... 172
- هزينه وانواع آن .......................... 174
- كاركرد و انواع آن ......................... 177
- كيفيت ..................................... 181
- ارزش از ديدگاههاي متفاوت .................. 182
- ساير تعاريف مرتبط ......................... 184
- تعريف مهندسي ارزش ......................... 186
- فرايند مهندسي ارزش ........................ 192
1)روش تحليلي ................................ 194
2) روش خلاقيت ................................ 196
- برخي دستاوردهاي به كارگيري مهندسي ارزش .... 198
- برنامه كار پيشنهادي انجمن بين المللي ارزش . 206
- مطالعات مقدماتي ........................... 208
- مطالعات ارزش............................... 210
- مطالعات تكميلي ............................ 216
- بررسي برنامه كار هفت مرحله‌اي مهندسي ارزش .. 216
1)فاز انتخاب ................................ 218
2) فاز بررسي يا اطلاعات ...................... 225
3) فاز خلاقيت ................................ 239
4)فاز ارزيابي ............................... 246
5)فاز بسط و توسعه ........................... 260
6)فاز ارائه ................................. 262
7)فاز اجرا و مميزي .......................... 268
فصل چهارم : مهندسي مجدد
- مقدمه...................................... 275
- مهندسي مجدد؛ دگرگون سازي................... 279
- تعريف و واژه هاي كليدي..................... 283
- دلائل نياز به مهندسي مجدد در دگرگون سازي.... 289
1)مشتريان دگرگون شده اند..................... 290
2)رقابت تنگاتنگ.............................. 295
3)دگرگوني ها پيوسته اند...................... 297
- مهندسي مجدد سازمانها چيست؟................. 307
- گام اول؛ بدانيد چه مي خواهيد............... 318
1)درك نياز و توان دگرگون كردن................ 320
2)تحليل ذ ينفعان كليدي و نيازهاي آنها ....... 322
3)چارچوبي براي موفقيت........................ 340
- گام دوم: برنامه ريزي كنيد.................. 345
1)فرايند برنامه ريزي......................... 347
- گام سوم: اجرا كنيد......................... 352
1)تكنيك هاي فني.............................. 352
2)تكنيك هاي فرهنگي........................... 359
- گام چهارم: سنجش و ارزيابي كنيد............. 376
1)كنترل و بازبيني عمليات..................... 377
2)كنترل نتايج................................ 383
فصل پنجم : مقايسه و نتيجه گيري
بخش اول ) مرور رويكردها ..................... 391
- خلاصه ...................................... 392
1)شش سيگما چيست؟ ............................ 392
2) مهندسي ارزش چيست؟ ........................ 393
3)مهندسي مجدد چيست؟ ......................... 394
بخش دوم ) مقايسه رويكردها ................... 395
- شباهت ها .................................. 395
- تفاوت ها .................................. 397
- نتيجه گيري و ارائه پيشنهاد ................ 402
فصل ششم : منابع و مآخذ
- منابع فارسي ............................... 405
منابع لاتين 406

👇 تصادفی👇

ASME BOILER AND PRESSURE VESSEL Section II Part B 2004 Edition.pdfکلید کتاب کار فور کرنرز 3بررسی وضعیت اشتغال فارغ التحصیلان پیام نور (فرمت فایل Wordو با قابلیت ویرایش)تعداد صفحات34دانلود پروژه طراحی وب سایت رستوران با PHPنمونه سوالات تخصصی رشته کارشناسی علوم اجتماعی-برنامه ریزی و رفاه اجتماعی- کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی کد درس: 1222204-1222160تجرید المنطقجزوه ماشین های الکتریکی(استاد اکبرمحمدی)نرم افزار امنیت وای فایطرح توجيه فني ، مالي و اقتصادي آموزشـگاه راننـدگي با ظرفيت پذيرش 1600 هنرآموز در سال ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل

دانلود

خرید اینترنتی

👇🏞 تصاویر 🏞