👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه سازه های فولادی چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

ارتباط با ما

دانلود


پروژه  سازه های فولادی  چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی
پروژه سازه های فولادی چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی مناسب رشته عمران و ساختمان سازی میباشد.پروژه در 33صفحه ورد (Word) می باشد. فایل ورد پروژه شامل توضیح کامل با محاسبات و نقشه میباشد .شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل است.
در این مبحث بارگذاری یک ساختمان چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی مد نظر قرار گرفتهاست. این ساختمان در شهر رشت ساخته می شود و پلان های معماری و جزئیات معماری ساختمان در شکل های 1 تا 9 نشان داده شده اند. هندسه سازه منظم است و در وجه غربی دیوار نمادار (از جنس سنگ تراورتن ) و در وجوه شمالی ، شرقی و جنوبی سازه, دیوارها بدون نما هستند. همانطور که در جزئیات سقف نشان داده شده است ضخامت تمام شده cm 30 در نظر گرفته شده است. ارتفاع جان پناه m 7/0 است. پلان همکف با ارتفاع خالص m8/2 , پارکینگ است. ساختمان در منطقه ای با لرزه خیزی و منطقه با برف سنگین قرار دارد و در منطقه ای با خاک نوع III احداث شده است. در این پروژه تعیین بارهای مرده و زنده وارد بر ساختمان مد نظر قرار داده شده است, علاوه بر آن بارهای زنده وارده نیز بر اساس آیین نامه ( مبحث ششم : بارهای وارد بر ساختمان ) تعیین شده است.
 
فهرست مطالب
1- معرفی پروژه1
3- جزئیات دیوارها6
4- جزئیات سقفها9
5- جزئیات راه پله. 12
6- توزیع بار ثقلی.. 15
7- محاسبه بارقاب ها در طبقات... 15
8- محاسبات بار برف... 17
9- سرعت مبنای باد. 17
10- محاسبه بار راه پله ها18
11- بارگذاری بام. 21
12- بار زلزله. 23
 
فهرست شکل ها
شکل1( پلان موقعیت... 1
شکل2) پلان طبقه همکف... 2
شکل3) پلان تیپ طبقات... 2
شکل4) پلان شیب بندی پشت بام. 3
شکل 5)پلان تیر ریزی.. 3
شکل6) پلان خرپشته. 4
شکل7) نمای غربی.. 4
شکل8) قاب ساده محورهای A وF. 5
شکل9) قاب خمشی محور 3. 5
شکل10) جزئیات دیوار cm 10داخلی.. 6
شکل11) جزئیات دیوار 20cm محیطی بدون نما7
شکل12) جزئیات دیوارcm 20 محیطی نمادار7
شكل13) جزئيات سقف طبقات... 9
شکل14) جزئیات بام. 11
شکل15) جزئیات راه پله. 12
شکل16) مقطع پله. 12
شکل17) تصویربار پله در امتداد قائم.. 14
شکل18) نمایش جزئیات تیر ریزی در اتاق راه پله. 18
شکل 19) نمایش بارهای نقطه ای وارد بر محور1. 19
شکل 20) نمایش عرض بارگیر تیرهای GI-HJ19
شکل 21) نمایش بار گذاری طبقات... 20
شکل22) نمایش بارگذاری بام. 21
شکل 23) قاب محور 1. 21
شکل24) قاب محور2. 22
شکل 25) قاب محور3. 23

فهرست جدول ها
جدول1)محاسبه بار دیوار 10 سانتی متری.. 6
جدول2) محاسبه بار دیوارهای cm 20 محیطی بدون نما7
جدول3) محاسبه باردیوارهای محیطی نمادار cm20. 8
جدول 4) محاسبه وزن دیوارها در طبقات و پارکینگ.... 8
جدول5) محاسبه وزن سقف طبقات... 10
جدول6) محاسبه وزن سقف بام. 11
جدول 7) محاسبه وزن گام پله ها13
جدول 8) محاسبه وزن مصالح زیر پله. 13
جدول9) خلاصه بارگذاری سازه14

👇 تصادفی👇

دانلود لایه shapefile مرز شهرستان فراشبندشبکه های اجتماعیشیپ فایل ایستگاه های سینوپتیک استان سیستان و بلوچستانشیپ فایل کل گسلها و گسلهای فعال و کواترنری استان اذربایجان شرقیMATLAB simulations for radar systems designدانلود پروژه بررسی دینامیک سیستم گسترده گردشیعوامل مؤثر بر حس تعلق مکانی ساکنین در اسکان رسمی و غیررسمی (نمونه: شهرجدیدپرند و نسیم شهر)wordشیپ فایل کل گسلها و گسلهای فعال و کواترنری استان چهارمحال بختیاریفایل ورد Word پروژه مدلسازی و شبیه سازی سوئیچ MPLS و بررسی مقایسه ای نرم افزارهای موجود ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه سازه های فولادی چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

پروژه سازه های فولادی چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

دانلود پروژه سازه های فولادی چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

خرید اینترنتی پروژه سازه های فولادی چهار طبقه اسکلت فلزی با کاربری مسکونی

👇🏞 تصاویر 🏞