👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم

ارتباط با ما

دانلود


پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم
پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم یک تحقیق کامل میباشد و در 2 فصل تنظیم شده است.این تحقیق با معرفی شبکه های حسگر بیسیم به بررسی مسیر یابی در این شبکه ها پرداخته است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 58 صفحه برای رشته کامپیوتر در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا آخر ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری کامل شده وآماده تحویل است.
چکیده
شبکه های حسگر بیسیم، نوع خاصی از شبکه های کامپیوتری هستند که برای انجام کارهای نظارتی تعبیه شده اند. این شبکه ها از تعداد زیادی (حتی هزاران) گره کوچک با قابلیت و قدرت پایین و همچنین ارزان قیمت تشکیل شده اند. این گره ها که هر کدام سنسور نامیده می شوند، می توانند اطلاعاتی را از محیط اطراف خود دریافت کرده و با انجام یکسری عملیات، اطلاعات را برای همسایگان خود ارسال کنند. در شبکه های حسگر بیسیم پروتکل های بسیاری به موضوع مسیریابی پرداخته اند. این پروتکل ها می توانند از دید ساختار شبکه به دسنه مسیریابی تخت، سلسله مراتبی و مبتنی بر مکان تقسیم شوند. در مدل تخت همه گره ها نقش یا کار مساوی دارند اما در سلسله مراتبی گره ها نقش مختلفی بازی می کنند و در مدل مبتنی بر مکان نیز از موقعیت گره های سنسور برای مسیردهی داده در شبکه استفاده می شود. انواع مختلف این پروتکل ها در اینجا مورد بررسی قرار گرفته و در مواردی با پارامترهایی با هم مقایسه شده اند.
واژه های کلیدی:
شبکه های حسگر بیسیم، پروتکل، مسیریابی، گره، انتقال داده.
فهرست مطالب
فصل اول
مقدمات و کلیات
1-1 مقدمه. 2
1-2 معرفی شبکه های حسگر بیسیم.. 2
1-3 تاریخچه شبکه های حسگر. 4
1-4 ساختار هر گره حسگر. 5
1-4-1 اجزاء درونی یک گره حسگر. 6
1-4-2 محدودیت های سخت افزاری یک گره حسگر. 7
1-5 پشته پروتکلی.. 8
1-6 مزایای شبکه های حسگر بیسیم.. 9
1-7 کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم.. 10
1-8 طراحی شبکه های حسگر بی سیم.. 13
فصل دوم
مسیریابی در شبکه های حسگر بیسیم
2-1 مقدمه. 17
2-2 پروتکل های مسیریابی.. 17
2-3 عوامل موثر در طراحی پروتکل های مسیریابی.. 17
2-3-1 دینامیک شبکه. 17
2-3-2 جایگذاری حسگرها در شبکه. 17
2-3-3 محدودیت انرژی.. 18
2-3-4 مدل انتقال اطلاعات.. 18
2-3-5 ترکیب دادهها18
2-4 مسیریابی تخت... 18
2-4-1 پروتکل سیل اسا19
2-4-2 پروتکل شایعه پراکنی.. 19
2-4-3 پروتکل SPIN.. 20
2-4-3-1 SPIN1. 21
2-4-3-2 SPIN2. 22
2-4-4 انتشار مستقیم.. 22
2-4-5 GBR.. 23
2-4-6 EAR.. 24
2-5 مسیریابی سلسله مراتبی.. 25
2-5-1 پروتکل LEACH.. 26
2-5-2 پروتکلSEP. 32
2-5-3 پروتکل PEGASIS. 33
2-5-4 پروتکل TEEN و APTEEN.. 35
2-5-5 پروتکل SOP. 36
2-5-6 پروتکل Sensor Aggregates Routing. 38
2-5-7 پروتکل VGA.. 39
2-5-8 پروتکل HPAR.. 39
2-5-9 پروتکل TTDD.. 40
2-6 پروتکل های مسیریابی مبتنی بر مکان.. 41
2-6-1 پروتکل GAF. 42
2-6-2 پروتکل GEAR.. 43
جمع بندی و پیشنهادات.. 45
فهرست منابع.. 47
 
فهرست شکل ها و جدول ها
شکل1-1: معماری ارتباطات شبکه های حسگر بیسیم.. 4
شکل1‑2: اجزاء درونی یک گره حسگر. 7
شکل 1-3: پشته پروتکلی شبکه های حسگر. 8
شکل 1-4: نمونه کاربردهای شبکه های حسگر بیسیم.. 11
شکل 2-1: نحوه عملکرد پروتکلSPIN.. 21
شکل2-2: نحوه عملکرد پروتکل انتشار مستقیم.. 23
شکل 2-3: خوشه بندی در شبکه های بیسیم.. 27
جدول 2-1: مقایسه بینSPIN،LEACHو انتشار مستقیم.. 30
جدول 2-2: مقایسه مسیریابی سلسله مراتبی و سخت... 41

👇 تصادفی👇

پروژه عملیات حرارتی فولاد تندبر M2توليــد نـان فانتـــــزي با ظرفيت 750 تن در سالدانلود فایل ورد(Word) پروژه بررسی کارت های هوشمند و انواع آنهاchicken1گزارش کارآموزی مرغداریانواع دستکسب در آمد میلیونی از طریق تعمیر لامپامتحان نهایی تاریخ هنر جهان، سوم هنرستان به همراه پاسخنامه دی 93تکنیکهای مصاحبه و مشاورهپروژه راه سازی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم

پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم

دانلود پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم

خرید اینترنتی پروژه مسیر یابی در شبکه های حسگر بیسیم

👇🏞 تصاویر 🏞