👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

ارتباط با ما

دانلود


بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر
عنوان پایان نامه: بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 114
شرح مختصر:
مفهوم هيجاني موضوعي است كه مورد توجه دانشمندان وفلاسفه قديم بوده است وحتي داروين شواهدي يافت كه در آن همراه با تكامل دستگاه عصبي مركزي ،حالات هيجاني نظير: ترس ،خشم ولذّت جلوه گر مي شود .(اتكسيون 1986؛ترجمه براهني 1380)
ولي بررسي علمي ودقيق آن به دهه ي گذشته بر مي گردد كه ابتدا در سال 1990پيتر سالوي هوش هيجاني را مطرح كرد و آن را به صورت توجه به هيجان ها وكاربرد مناسب آنها در روابط انساني ،درك احوال خود وديگران ،خويشتن داري وتسلّط بر خواسته هاي آن ،همدلي با ديگران واستفاده مثبت از هيجانها در تفكروشناخت مطرح كردند بعد گلمن 1995 هوش هيجاني را به عنوان يكي از مؤلفه هاي سلامت روان معرفي كردند وبر اين باور بود كه براي ارتقاءسلامت روان افراد بايد مؤلفه هاي هوش هيجاني را در افراد پرورش داد. هم چنين اون بار آن نيزبا طرح نظر خود تحت عنوان بهره هيجاني آن را عبارت از قابليت ها ومهارت هائي مي دانند كه بر روي توانايي فرد براي مقابله مؤثر با احتياجات محيط وفشارهاي آن اثر مي گذارد بطور خلاصه گفته مي شود كه ميزان هوش nافراد ،ضامن موفقيت آنها در درازمدت وكل زندگي نمي باشد بلكه ويژگيهاي ديگري براي برقراري ارتباطات مناسب انساني وموفقيت در زندگي لازمست كه هوش هيجاني ناميده شود وطرفداران اصلي روان شناسي انسان گرايانه در اين دهه گودون آلبورت ،آبراهام مازلو و كارل راجرز عقيده دارند كه يكي از احتياجات ضروري وجنسي انسان اين است كه نسبت به خودش احساس خوبي داشته باشد هيجان هاي خود را مستقيماًتجزيه نمايد واز نظر هيجاني رشد كند. (هرمان 1992به نقل از سالوي وهمكاران 1958)
در حيطه روان شناسي انديشمندان بزرگ از طرفي به علّت شناسي دردهاي رواني انسان واز طرف ديگر به طرح روش هايي براي بهره مندي انسان از ظرفيت كامل خود در جهت اختلالات رفتاري به خصوص ضعف رواني ووسواس كه توضيحاتي شده كه همه در جاي خود مقبول وهريك تكامل بخش ويا حداقل همپوش نظريه هاي پيشگام شده است .
فهرست مطالب
 فصل اول(كليات تحقيق)
مقدمه 2
بيان مسئله 4
اهداف تحقيق 5
فرضيه تحقيق 7
تعاريف عملياتي 7
فصل دوم(پيشينه و ادبيات تحقيق)
هوش هيجاني را بشناسيم 10
چگونه مي توان در هوش هيجاني پيشرفت كرد؟ 13
مؤلفه هاي هوش هيجاني 16
سنجش براي هوش هيجاني 19
هوش هيجاني EI 20
اهميت اندازه گيري هوش هيجاني 24
تعريف و پيشينه هوش هيجاني 25
پيشينه مطالعه هوش غير شناختي 27
هوش درون فردي 30
مؤلفه هاي اصلي هيجاني و اجتماعي و عوامل تشكيل دهنده آنها 32
مؤلفه ها 33
عوامل 34
فصل سوم(روش تحقيق)
جامعه مورد مطالعه، حجم نمونه، روش نمونه گيري 39
ابزار اندازه گيري 40
روش تحقيق 41
روش آماري مربوط به فرضيه 42
فصل چهارم(يافته ها و تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه فصل چهارم 44
جدول نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني وضعف رواني 45
بررسي رابطه بين وسواس و هوش هيجاني 47
نمرات خام آزمودني هاي از آزمون وسواس در گروه دختران و پسران 48
مقايسه وسواس در بين دختران و پسران 50
نمرات خام آزمودني ها از آزمون هوش هيجاني در بين دختران و پسران 51
مقايسه هوش هيجاني در بين دختران و پسران 53
فصل پنجم(بحث و نتيجه گيري)
بحث و نتيجه گيري 56
پيشنهادات 59
محدوديت هاي تحقيق 60
منابع و مآخذ 61

👇 تصادفی👇

مفاهيم اقتصادي در فرهنگ عامهدانلود پروژه مدیریت کارمندان با جاوانقش محوری سپاه پاسداران در حفظ و تداوم انقلاب شکوهمند اسلامی ***سوالات مهم در امتحان مهارت های هفت گانه ICDLدانلود نمونه سوالات استخدامی بانک مسکنرابطه بین طلاق والدین و بزهکاری فرزندان‎پروژه گزارش کار نقشه برداریگزارش کارآموزی مکانیک موتور خودروپایان نامه ارشد بررسی تاثیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر وضعیت مالی شرکت های خصوصی شده ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

دانلود بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

خرید اینترنتی بررسي رابطه بين هوش هيجاني و وسواس در بين دختران مقطع سوم دبيرستان شهرستان ابهر

👇🏞 تصاویر 🏞