👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري

ارتباط با ما

دانلود


پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري
محققان تلاش مي كنند در زمينه سوراخ كاري مواد كامپوزيتي به حد بهينه در متغييرهاي ماشين كاري، هندسه ابزار و مدل هاي تئوري از نيرو و گشتاور برشي بحراني دست يابند. اين كار كوششي جهت نشان دادن آماري روابط ميان پارامترهاي سوراخ كاري و هندسه ابزار در نيرو و گشتاور سوراخ كاري است.از نتايج تحليل واريانس (ANOVA) استفاده شده است تا فرضيه اي جهت ارائه يك مدل براي پيشگويي تخريب هاي به وجود آمده ارائه نمايد. سوراخ كاري با تركيبي از سه زاويه راس، سه سرعت پيشروي و سه سرعت برشي روي فيكسچر مناسب انجام مي شود. اطلاعات مربوط به نيرو و گشتاور توسط دينامومتر ثبت و بصورت نمودار استفاده مي گردد. ميزان خرابي اطراف سوراخ توسط ميكروسكوپ نوري محاسبه شده و بدست آمده است. مقايسه ميان خرابي سوراخ ها توسط پارامتر فاكتور تورق و تحليل بر اساس تاثير فاكتورهاي موثر بر نيرو و گشتاور سوراخ كاري انجام مي شود. نتايج نشان مي دهد كه سرعت پيشروي بيشترين تاثير را بر تورق دارد. اين ناشي از اثري است كه زاويه راس بر نيروي سوراخ كاري دارد. زاويه راس ابزار دومين فاكتور اثرگذار بر ميزان تخريب از لحاظ اهميت مي باشد. سرعت برشي يا سرعت چرخش ابزار در مقايسه با دو عامل قبلي اثر ناچيزي بر تورق دارد.
 

👇 تصادفی👇

Improvement the Corrosion Resistance of Cr / Ni Alloy Electroplating Coatings in 3.5% NaCl Solution With Chemical Activation of substrateمقاله بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریویطراحي ربات شوينده هوشمندآشنایی با جوشکاری زیر آب ***سختی و مقاومت بتن اسفنجی و اتوکلاو در مقابل ترک خوردگیفایل pdf کامل کتاب تئوری حسابداری جلد دومپاورپوینت "آشنایی با مرمت ابنیه مجموعه تاریخی خانه آقاجان نسب" ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري

پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري

دانلود پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري

خرید اینترنتی پارامترهاي تاثيرگذار بر ميزان تورق كامپوزيتهاي چندلايه در حين سوراخكاري

👇🏞 تصاویر 🏞