👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

پردازش تصویر دیجیتال

ارتباط با ما

دانلود


پردازش تصویر دیجیتال
عنوان تحقیق: پردازش تصویر دیجیتال
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 130
شرح مختصر:
پردازش تصوير ديجيتال[1] دانش جديدي است كه سابقه آن به پس از اختراع رايانه هاي ديجيتال باز مي گردد . با اين حال اين علم نوپا در چند دهه اخير از هر دو جنبه نظري و عملي پيشرفت هاي چشمگيري داشته است . سرعت اين پيشرفت به اندازه اي بوده است كه هم اكنون و پس از اين مدت نسبتاً كوتاه ، به راحتي مي توان رد پاي پردازش تصوير ديجيتال را در بسياري از علوم و صنايع مشاهده نمود . علاقه به روش هاي پردازش تصوير ديجيتال از دو محدوده كاربردي اصلي نشات مي گيرد كه آن محدوده ها عبارتند از : بهبود اطلاعات تصويري به منظور تعبير انساني و پردازش داده هاي صحنه براي ادراك ماشيني مستقل .
چند دسته مهم از كاربرد هاي پردازش تصوير به شرح زير مي باشد [ 1 ] :
الف ) كاربردهاي عكاسي مانند ارتقاء ، بازسازي تصاوير قديمي ، بازسازي تصاوير خراب شده با نويز و بهبود ظاهر تصاوير معمولي.
ب ) كاربرد هاي پزشكي مانند ارتقاء ويژگي هاي تصاوير اشعه ايكس ، توليد تصاوير MRI و
CT-scan.
ج ) كاربرد هاي امنيتي مانند تشخيص حركت ( در دزد گير ها ) ، تشخيص اثر انگشت ، تشخيص چهره و تشخيص امضاء.
د ) كاربرد هاي نظامي مانند تشخيص و رهگيري خودكار اهداف متحرك يا ثابت از هوا يا از زمين.
ه ) كاربرد هاي سنجش از راه دور مانند ارتقاء و تحليل تصاوير هوايي و ماهواره اي (برداشته شده از مناطق مختلف جغرافيايي) كه در كاربرد هاي نقشه برداري ، كشاورزي ، هوا شناسي و موارد ديگر مفيد هستند .
و ) كاربرد هاي صنعتي مرتبط با خودكار سازي صنايع مانند تفكيك محصولات مختلف بر اساس شكل يا اندازه ، آشكارسازي نواقص و شكستگي هاي موجود در محصولات ، تعيين محل اشياء و اجراي فرايند توليد با استفاده از روبات ها و بينايي ماشيني .
ز ) كاربرد هاي فشرده سازي تصوير مانند ذخيره سازي ، ارسال تصاوير تلويزيون با كيفيت بالا و ارسال تصاوير متحرك و زنده از روي شبكه اينترنت و يا خط تلفن.
ح ) موارد متفرقه ديگري نيز مانند تصوير برداري از اسناد و ارسال آنها توسط دور نگار و تشخيص خودكار نويسه در رديف كاربرد هاي پردازش تصوير قرار دارند.
فهرست مطالب
فصل اول: ۱
مقدمه ای بر پردازش تصویر دیجیتال. ۱
۱-۱ : مقدمه. ۲
۱-۲ : مراحل اساسی پردازش تصویر. ۳
۱-۳ : یک مدل ساده تصویر. ۵
۴-۱: تشخیص صورت.. ۶
۱-۵ : تشخیص و تعبیر. ۸
فصل دوم : ۱۱
بررسی دقیق تر برخی از روش های معرفی شده توسط سایر محققین در زمینه تشخیص صورت.. ۱۱
۲-۱ : تشخیص صورت در تصاویر رنگی با استفاده از فیلتر پوست.. ۱۲
۱-۱-۲: چکیده. ۱۲
۲-۱-۲ : فیلتر پوست.. ۱۳
۲-۱-۳ : تشخیص صورت در نواحی پوست.. ۱۷
۲-۲ : الگوریتم تشخیص صورت بر مبنای مکان یابی ویژگی های صورت.. ۲۱
مقدمه. ۲۱
۲-۲-۱ : چکیده. ۲۲
۲-۲-۲ : الگوریتم تشخیص صورت.. ۲۲
۲-۲-۳ : جبران سازی نور و تشخیص رنگ و تن پوست.. ۲۳
۲-۲-۴ : مکان یابی ویژگی های مربوط به صورت.. ۲۴
۵-۲-۲ : نتایج.. ۲۷
۲-۳: یک متد آماری برای تشخیص اجسام سه بعدی.. ۲۸
مقدمه. ۲۸
۲-۳-۱ : چکیده. ۲۸
۲-۳-۲ : تشخیص بر مبنای ظاهر. ۲۹
۲-۳-۳ : قانون تصمیم آماری.. ۳۰
۲-۳-۳-۱ : احتمال بر اساس نتایج آماری.. ۳۱
۲-۳-۳-۲ : تجزیۀ ظاهر به فضا،فراوانی و جهت.. ۳۳
۲-۳-۳-۳ : نمایش نمونه ها با زیر مجموعۀ ضریب موج. ۳۴
۲-۳-۳-۴ : فرم نهایی تشخیص دهنده. ۳۷
۲-۳-۴ : جمع آوری آمار. ۳۷
۲-۳-۵ : کاربرد تشخص دهنده ها ۳۸
۲-۳-۶ : صحت تشخیص صورت با چرخش خارج از محدوده. ۳۹
۲-۴ : تشخیص صورت با استفاده از روش مسافت هاسدورف.. ۴۲
مقدمه: ۴۲
۲-۴-۱ : چکیده. ۴۲
۲-۴-۲ : تشخیص جسم با روش هاسدورف.. ۴۳
۲-۴-۲-۱ : تعریف.. ۴۳
۲-۴-۲-۲ : تشخیص بر پایۀ مدل. ۴۳
۲-۴-۳ : توضیح سیستم. ۴۴
۲-۴-۳-۱ : دوره تشخیص… ۴۵
۲-۴-۳-۲ : پالایش… ۴۵
۲-۴-۳-۳ : انتخاب مدل. ۴۶
۲-۴-۴ : صحت.. ۴۶
۲-۴-۵ : نتایج.. ۴۷
۲-۵ : مدل ژنتیک بهینه سازی مکان یابی چهره به روش هاسدورف بر پایه مسافت.. ۴۸
۲-۵-۱ : مقدمه. ۴۸
۲-۵-۲ : چکیده. ۴۹
۲-۵-۳ : تشخیص صورت با روش هاسدورف بر پایه مسافت.. ۴۹
۲-۵-۴ : مدل ژنتیک… ۵۲
-۵-۲۴-۱ : کد های مدل. ۵۲
۲-۵-۴-۲ : توابع تناسب.. ۵۲
۲-۵-۴-۳ : پارامتر های مورد نیاز. ۵۴
۲-۵-۴-۴ : مقداردهی اولیه. ۵۵
۲-۵-۵ : نتایج آزمایشات.. ۵۵
۲-۵-۶ : نتیجه گیری.. ۵۹
فصل سوم : ۶۰
تشخیص صورت بر مبنای رنگ پوست.. ۶۰
۳-۱ : استفاده از رنگ به عنوان ابزار پردازش تصاویر رنگی.. ۶۱
۳-۱-۱ : مبانی رنگ… ۶۲
۳-۲ : تشخیص پوست.. ۶۴
۳-۳ : مدل های رنگ… ۶۴
۳-۳-۱ : مدل رنگ RGB. 65
3-3-2 : مدل رنگ CMY. 68
3-3-3 : مدل رنگ YIQ.. 68
3-3-4 : مدل رنگ HSI 69
3-3-5 : مدل رنگ YCbCr 71
3-3-5-1: تبدیلات بین RGB و YCbCr 73
3-3-6 : مدل های رنگ دیگر. ۷۵
۳-۳-۷ : نتیجه گیری از فضاهای رنگ… ۷۵
۳-۴ : ساختن مدل برای پوست.. ۷۶
فصل چهارم : ۷۸
شناسایی صورت در یک پایگاه داده اختیاری.. ۷۸
۴-۱ : شناسائی صورت.. ۷۹
۴-۱-۱ : مقدمه. ۷۹
۴-۱-۲ : تاریخچه. ۷۹
۴-۱-۳ : روش های برجسته. ۸۰
principle component analysis : 1-3-1-4. 81
: 2-3-1-4 Linear discriminant analysis. 81
-3-1-43: Elastic Bunch Graph Matching. 82
4-1-4 : ارزیابی دولت ایالات متحده امریکا ۸۳
۴-۱-۵ : نظر اجمالی به استاندارد ها ۸۵
:۶-۱-۴ نتیجه گیری.. ۸۵
۴-۲ : قرارداد فرت برای الگوریتم شناسایی صورت.. ۸۶
۴-۲-۱ : مقدمه. ۸۶
۴-۲-۲ : چکیده. ۸۶
۴-۲-۳ : تست سپتامبر ۹۶ فرت.. ۸۷
۴-۲-۴ : مدل تحقیق.. ۹۱
۴-۲-۵ : نتایج تحقیق.. ۹۳
۴-۲-۶ : نتیجه گیری.. ۹۹
فصل پنجم : ۱۰۱
روش انجام کار. ۱۰۱
۵-۱ : مقدمه. ۱۰۲
۵-۲ : مدل کردن رنگ پوست.. ۱۰۲
۵-۳ : جداسازی پوست.. ۱۰۶
۵-۴ : نواحی پوست.. ۱۰۹
۵-۴-۱ : یافتن تعداد سوراخ های یک ناحیه. ۱۱۰
۵-۴-۲ : مرکز حجم. ۱۱۱
۵-۴-۳ : جهت.. ۱۱۲
۵-۴-۴ : عرض و ارتفاع ناحیه. ۱۱۳
۵-۴-۵ : نسبت ناحیه. ۱۱۳
۵-۴-۶ : الگوی صورت.. ۱۱۳
۵-۵ : تطبیق الگو. ۱۱۴
۵-۶ راهکارهای پیشرفت این پروژه: ۱۱۹
۵-۷ نتایج : ۱۲۰
فهرست منابع. ۱۲۳

👇 تصادفی👇

سری اول والپیپر با نوشته های انگیزه بخش حاوی 60 عکسصنعت نوردتکنیک های طراحیآموزش حذف اکانت بی تالک BeeTalk384-عملكرد بتن تقویت شده به وسیله ورقه های FRPدر مواجهه با شرایط اقلیمی مهاجمنادرشاهآوازه های زیرزمینسوییچ کردن کارت گرافیک AMD ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل پردازش تصویر دیجیتال

پردازش تصویر دیجیتال

دانلود پردازش تصویر دیجیتال

خرید اینترنتی پردازش تصویر دیجیتال

👇🏞 تصاویر 🏞