👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان آموزش در مقطع ابتدایی

ارتباط با ما

دانلود


دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان آموزش در مقطع ابتدایی
چکیده در بحث از قانون های یادگیری به این نتیجه می رسیم که انسان مطلب تازه را وقتی بهتر و آسانتر یاد می گیرد که آمادگی لازم (بدنی، ذهنی، عاطفی، اجتماعی و تجربی) را داشته باشد یعنی هم خود را نیازمند یادگیری احساس کند و بتواند یاد بگیرد و هم میان تجربه های قبلی و موضوع تازه ارتباط برقرار شود. کلید واژه آموزش ، ابتدایی ، تدریس ، الگو اصل مقدمه گویی در آموزش به طور کلی باید بدانیم که هر درس بدون توجه به ماده، موضوع و کلاس درس مربوطه، بر یک عده اصول روان شناختی مبتنی است و میزان موفقیت معلم در تدریس یا آموزش با مقدار اطلاعات و تجارب علمی وی درباره این اصول، رابطه مستقیم دارد. این اصول عبارتند از: ۱) مقدمه ۲) مراجعه به درس قبلی ۳) ماده یا موضوع درسی (معلومات) ۴) روش تدریس پرسش و پاسـخ ۵) دانش آموزان و وضع عمومی کلاس ۶) انضباط ۷)وسایل کمک آموزشی ۸) خلاصه درس ۹) کاربرد آموخته ها ۱۰) آمادگی معلم یا تهیه طرح درس ۱۱) امـــتــحان یا ارزشــیابی ۱۲) گزارش وضع تحصیلی ۱۳) شخصیت معلم که ما در اینجا به بحث مقدمه یعنی موضوع نخست می پردازیم. ● مقدمه: تدریس هر موضوعی با یک مقدمه آغاز می شود و در آن باید به نکات زیر توجه نمود. الف) هدف: معلم در بیشتر درس ها برای اینکه دانش آموزان را از فضای بازی به فضای درس بکشاند، از لحاظ روانی یا ذهنی برای موضوع درسی جدید آماده شان کند و دقتشان را برانگیزد و بی اختیار به درس جدید توجه نمایند، به مقدمه چینی می پردازد. ب) انواع مقدمه: مقدمه ممکن است به چند شکل باشد: گفتن داستانی که برای دانش آموزان تازگی دارد به شیوه جذاب و جالب. یا طرح چند پرسش با نشان دادن تصویر، نقشه یا نمونه ای که محور بحث یا مجموعه ای از پرسش ها باشند. با استفاده از یک رویداد فعلی واقعی مانند باریدن باران یا برف، پوشیدن لباس نو، صدای یک گربه یا سگ، آمدن یک دانش آموز جدید و... یا با یادآوری خاطرات دانش آموزان از روندهای تحصیل یا جشن و یا استفاده از حوادث سیاسی یا اجتماعی که در شهر، کشور و یا جهان اتفاق افتاده اند و... پ) شرایط مقدمه: مقدمه باید کوتاه باشد زیرا وسیله است نه هدف و مدت آن به نظر معلم بستگی دارد. همچنین باید آسان و مفهوم و با سطح سنی و ذهنی دانش آموزان متناسب باشد؛ بر تجارب و اطلاعات قبلی آنان مبتنی باشد؛ دقت و توجه آنان را برانگیزد و برای آموختن موضوع جدید تشویق نماید. ضمناً مقدمه هر درس باید طبیعی و به جا باشد بطوری که دانش آموزان آن را نامربوط به موضوع درس تلقی نکنند. در بحث از مقدمه درس یادآوری چند نکته زیر ضروری است: موفقیت بیشتر درس ها بر همان دقیقه های نخست شروع درس، شکل مقدمه، روش اجرای مقدمه و نتیجه ای که دانش آموزان از آن می گیرند بستگی دارد و اگر معلمی در این مرحله، توفیق پیدا نکند نه تنها در خود آن درس موفقیتی نخواهد داشت بلکه در سایر درس هایش نیز اثر منفی خواهد گذاشت و این خطر بسیار مهم برای معلم وجود دارد که دانش آموزان او را به عنوان معلم ضعیف بشناسد و تغییر و تعدیل این شناخت هم بسیار دشوار است. گاهی ممکن است نیازی به مقدمه نباشد زیرا ماهیت موضوع به مقدمه احتیاج ندارد که در این صورت معلم می تواند مستقیماً به موضوع درس وارد شود به عبارت دیگر، معلم است که باید نیاز یا بی نیازی به مقدمه درس را تشخیص دهد و خود را مقید و محدود نسازد چنان که بارها اشاره خواهد شد همه فعالیت های معلم به این هدف متوجه هستند که دانش آموزان به سرعت و سهولت و در کمترین مدت، بیشترین تجارب را یاد بگیرند.معلم موفق کسی است که می تواند مقدمات جالبی به ابتکار شخصی تهیه کند و از ذکر مقدمه های کلاسیک (قدیمی) یا سنتی که غالباً خشک و ملال انگیز هستند، بپرهیزد.

👇 تصادفی👇

صوتی دانلودی غلبه بر رنجزنان و دختران جهان اسلام ازمنظر آیات قرآن و احادیث پیامبر اسلام (ص)برنامه افزایش فالوور و لایک ایرانی + ارسال کامنت تبلیغاتی به کاربران اینستاگراماثر طول آب­شكن­ در محافظت از سواحل رودخانه در فرسایش كناره­ی سیلابدشت­ها به روش مدل فیزیكیSampling Methodologies with Applicationsارزیابی عملكرد لرزه­ای و تحلیل خسارت سامانه­های آبرسانی به منظور مقاوم­سازیshapefile زمین شناسی استان قمدانلود آمار دید افقی، سرعت و جهت باد ایستگاه زابل ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان آموزش در مقطع ابتدایی

دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان آموزش در مقطع ابتدایی

دانلود دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان آموزش در مقطع ابتدایی

خرید اینترنتی دانلود تحقیق ویژه ارتقاء شغلی فرهنگیان ۶۰ صفحه در قالب word با عنوان آموزش در مقطع ابتدایی

👇🏞 تصاویر 🏞