👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر

ارتباط با ما

دانلود


حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر
مقاله حاضر به بررسي حل تشابهي جريان درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر مي‌پردازد. در ابتدا معادلات پيوستگي و درهم حركت با حضور ترم تنش رينولدز و رابطه آن با طول اختلاط پرانتل در نظر گرفته شد و سپس با تغيير متغيرهاي مناسب معادلات فوق را به يك معادله ديفرانسيل معمولي غير خطي تبديل نموده و در اين بين شرايط تشابهي (similarity) منجر به يافتن توابع مجهول بخدمت گرفته شده در تغيير متغيرها گرديد.معادله ديفرانسيل بدست آمده يك متغيره بوده اما يكي از ضرايب اين معادله برحسب عدد رينولدز بدست آمد. اين معادله با استفاده از روش رانك كوتا وشوتينگ، به ازاي اعداد رينولدز مختلف حل شده و نهايتا تنش برشي ديواره و ضريب اصطكاك محاسبه و با نتايج تجربي مقايسه شد كه تطابق بسيار عالي مشاهده گرديد. هم چنين با استفاده از روش انطباق منحني ها براي (ضريب اصطكاك پوسته اي) و (ضخامت لايه مرزي) دو رابطه مستقل پيشنهاد گرديد. ديده شد كه در اعداد رينولدز خاصي پروفيل سرعت بدست آمده با پروفيل سرعت توان قابل مقايسه است. هرچه عدد رينولدز افزايش يابد انحراف آنها از يكديگر بيشتر مي‌شود
 

👇 تصادفی👇

گزارش آزمایشگاه مکانیک سیالات ( آزمایش توربین پلتون )اسپمر blogfa , Mihanblog, Persianblog, Blogsky بهمراه کرک (۱۰۰% تست شده)دانلود رایگان فیلم های پولیپاورپوینت پروژه بناهای آبی : سد کالپوشگزارش كارآموزي در كارخانه آجر سفالپیش بینی مصرف آب آشامیدنی روزانه با استفاده از سیستم منطق فازیبررسي عوامل سازماني موثر بر فساد اداري در نظام بانکیدانلود گزارش کارآموزی در عکاسی (با قابلیت ویرایش و فرمت Word ورد doc)تعداد صفحات 119Excel 2016 Tips and Tricks ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر

حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر

دانلود حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر

خرید اینترنتی حل تشابهي جريان لايه مرزي درهم بر روي صفحه تخت با گراديان فشار صفر

👇🏞 تصاویر 🏞