👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب

ارتباط با ما

دانلود


بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب
سال‌هاست كه بحث سوخت و انرژي از مباحث مهم و پر اهميت در جوامع بشري محسوب مي‌گردد. با توجه به محدود بودن سوخت‌هاي فسيلي، در سال هاي اخير استفاده از انرژي‌هاي نو مورد توجه پژوهشگران بوده است. در اين ميان مواردي وجود دارند كه به علت تكرار بسيار در طبيعت ساده تلقي مي‌شوند. به عنوان مثال مي‌دانيم آب هنگام انجماد افزايش حجم قابل توجهي مي‌دهد و در اين هنگام نيروي بزرگي را به اطراف وارد مي‌كند اين نيرو به قدري بزرگ است كه گاهي باعث شكست سازه هاي فلزي مي‌شود. اين مقاله به محاسبه انرژي حاصل از اين تغيير حجم با استفاده از روابط ترموديناميكي مي‌پردازد كه گامي در جهت معرفي اين انرژي خواهد بود. در مرحله بعد به بررسي و معرفي يك مكانيزم جديد جهت كنترل اين نيرو پرداخته شده است. براي اين منظور خواص و حالات مختلف آب در گام‌هاي زماني متوالي در طي فرايند انجماد در حالات فشار ثابت و حجم ثابت محاسبه شده است. به منظور حصول اطمينان از نتايج محاسبات، مدلي آزمايشگاهي ساخته شده و نتايج تئوري با نتايج آزمايشگاهي مقايسه گرديده است. به عنوان يك نتيجه كلي تغييرات حجم و فشار آب در دو حالت ذكر شده در نمودارهايي نمايش داده شده‌اند.
 

👇 تصادفی👇

شبیه سازی سیکلو کانورتر تک فاز در نرم افزار متلبدانلود تحقیق شهر الکترونیکپایان نامه مباحث کاربردی و مهم در تحقق یک سیستم هوش مصنوعیمقاله بررسی و مقایسه عزت نفس در افراد درونگرا و برونگرا 37صMusic Collection Pro V3.0.4 - دانلود کامپوننت مدیریت موزیک به همراه افزونه های جانبیراز آفرینش جهانافزایش دقت معادلهی بیلان آب به كمك رگرسیون فازیRadio Frequency Identification ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب

بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب

دانلود بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب

خرید اینترنتی بررسي نحوه‌ي كنترل نيروي توليد شده در اثر انجماد آب

👇🏞 تصاویر 🏞