👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

شناسايي يك مدل ديناميكي غيرخطي هيسترزيس براي عملگر آلياژ حافظه دار در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني با استفاده از روشبهينه سازي اجتماع پرندگان

ارتباط با ما

دانلود


شناسايي يك مدل ديناميكي غيرخطي هيسترزيس براي عملگر آلياژ حافظه دار در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني با استفاده از روشبهينه سازي اجتماع پرندگان
در اين مقاله مدل سازي تجربي عملگرهاي ساخته شده ازآلياژهاي حافظه دار 1 جهت استفاده در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني مطالعه شده است. ساختار عملگر مورد استفاده بر اساس خمش يك ميله از جنس نيتينول و برگشت فنري استوار ميباشد. به سبب پيچيده بودن معادلات ساختاري اين نوع عملگرها و از طرفي وجود عدم قطعيتهاي بسيار زياد موجود در اين معادلات، استخراج يك مدل ديناميكي دقيق كار بسيار سخت و در بعضي مواقع غيرممكن مي باشد. ساختار مدل مورد استفاده در اين تحقيق يك مدل همرشين-واينر 2 مي باشد كه از دو زيرسيستم ديناميكي خطي و زيرسيستم استاتيكي تشكيل شده است. نظر به رفتار هيسترزيس اين نوع عملگرها براي مدل كردن زير سيستم استاتيكي از مدل اصلاح شده پرنتل-ايشلينسكي 3 استفاده گردد. پارامترهاي موجود اين مدل با استفاده از روش بهينه سازي اجتماع پرندگان 4 و داده هاي تجربي شناسايي گرديدند. براي بدست آوردن داده هاي تجربي چندين آزمايش در شرايط كنترل شده روي نمونه عملگر ساخته شده انجام گرديد. نتايج بدست آمده نشان داد كه با اين روش مي توان يك مدل بسيار دقيق براي شناسايي رفتار اين نوع عملگر پيدا نمود و ازآن جهت كنترل استفاده كرد
 

👇 تصادفی👇

گیاهان قاعده آورپروژه کارشناسی ارشد- بررسی تاثیرات زیست محیطی آسفالت های بازیافتیآموزش راه اندازی مشاوره حقوقی در اینترنتجزوه کامل طراحی اجزای 2 pdfدانلود طرح آماده کارت ویزیت تجاری مدرن و شیکبررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)طرح توجیهی تولید پتاسجزوه آموزشی PFD - P&ID ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل شناسايي يك مدل ديناميكي غيرخطي هيسترزيس براي عملگر آلياژ حافظه دار در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني با استفاده از روشبهينه سازي اجتماع پرندگان

شناسايي يك مدل ديناميكي غيرخطي هيسترزيس براي عملگر آلياژ حافظه دار در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني با استفاده از روشبهينه سازي اجتماع پرندگان

دانلود شناسايي يك مدل ديناميكي غيرخطي هيسترزيس براي عملگر آلياژ حافظه دار در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني با استفاده از روشبهينه سازي اجتماع پرندگان

خرید اینترنتی شناسايي يك مدل ديناميكي غيرخطي هيسترزيس براي عملگر آلياژ حافظه دار در سيستم هاي موقعيت دهي ميكروني با استفاده از روشبهينه سازي اجتماع پرندگان

👇🏞 تصاویر 🏞