👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

ارتباط با ما

دانلود


تحلیل کامپیوتری سازه‌ها
تحلیل کامپیوتری سازه‌ها
صرف در اختیار داشتن نرم‎افزار قدرتمند، توجیه‎کننده استفاده ازآن نبوده بلکه این مغز متفکر مهندس محاسب است که می‏‎باید از این نرم‎افزارها، بجاو به‎موقع مانند یک ابزار بهره‎برداری نماید. هدف از این مقاله، آشناکردن دانشجویانو مهندسین گرامی با سرچشمه های خطا در تحلیل کامپیوتری سازه ها بوده و اینکه در چهمواردی نباید به نتایج خروجی برنامه های کامپیوتری اعتماد کرد.
 ● در چه مواردی می‏‎توان از کامپیوتر استفاده نمود: جاییکه برآورد مجهولاتمستلزم محاسبات وقتگیر عددی است. جاییکه مجموعه‎ای از عملیات به دفعات و بهتکرار انجام می‏‎شوند. جاییکه علیرغم تعداد کم تکرار در عملیات با پردازشداده‎های فراوانی سروکار داریم. ● در چه مواردی نباید از کامپیوتر استفادهنمود: هنگامی که فرضیات بکار گرفته شده در برنامه کامپیوتری با مسئله مورد نظرسازگاری ندارد. هنگامی که جوابهای وابسته به فرآیند کامپیوتری براساس اطلاعاتیهستند که صحت چندانی ندارند. هنگامی که هیچ شناختی نسبت به جوابهای خروجی مسئلهنداریم. به‎طور خلاصه: ▪ باید نتایج خروجی کامپیوتر همواره بررسی و چکشوند. این یکی از وظایف کاربر است. باید معلومات کاربر کامپیوتر از مجموعهمعلوماتی که تحت عنوان برنامه کامپیوتری مورد استفاده قرار می‏‎دهد، وسیع‎تر باشد. ▪ باید ذهن استفاده‎کننده همواره در تکاپو باشد و هر لحظه احتمال بروز خطا رابدهد.

👇 تصادفی👇

474- تحلیل غیرخطی استاتیكی قابهای خمشی با بكارگیری فنرهای مجازیطرح توجیهی تجهیز مرکز خدمات بالینی در منزلسوالات تخصصی رشته کارشناسی ارشد تاریخ - تاریخ ایران - بررسی جنبش های مردمی یکصد ساله اخیر کد درس: 1229080ارائه الگوريتمي جهت جزيره سازي سيستمهاي قدرت با حفظ معيارهاي امنيت wordدانلود پروژه آشنایی محله عودلاجانطرح توجیهی تولید وت بلومبانی نظری و پیشینه تحقیق سبک های دلبستگی30 نكته براي پیروزي در قرارهاي ملاقات عاشقانه ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

دانلود تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

خرید اینترنتی تحلیل کامپیوتری سازه‌ها

👇🏞 تصاویر 🏞