👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

سمینار آماده: تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم (فایل ورد و قابل ویرایش)

ارتباط با ما

دانلود


سمینار آماده: تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم  (فایل ورد و قابل ویرایش)
 
امروزه در امور مربوط به امنيت اماکني مانند دانشگاه ها، فرودگاه ها، وزارتخانه ها و حتي شبکه‌هاي کامپيوتري استفاده از روش هاي بيومتريک در تشخيص هويت يا تاييد هويت افراد بسيار متداول شده است. سيستم‌هاي پيشرفته حضور و غياب ادارات، سيستم‌هاي محافظتي ورود خروج اماکن خاص، نوت‌بوک‌هاي مجهز به Finger Print و ... از روش‌‌هاي مختلف تشخيص هويت بيومتريک استفاده مي‌کنند. در اين بخش سعي مي‌کنيم مختصری ، مروري بر بيومتريک داشته باشيم.
 
فصل 1-مقدمه (بیومتریک). 9
1-1-پیشگفتار 9
1-2-باز شناسي هويت از طريق اثر انگشت... 11
1-2-1-اصول کلي در سيستمهاي تشخيص اثر انگشت: 13
1-2-2-استخراج ساير وي‍ژگي ها: 17
1-2-3-نحوه به دست آمدن تصوير اثر انگشت: 19
1-2-4-نحوه استخراج ويژگي ها: 22
1-3-باز شناسي هويت از طريق شبکیه. 24
1-3-1-تاريخچه24
1-3-2-آناتومي و يکتايي شبکيه. 25
1-3-3-تکنولوژي دستگاههاي اسكن.. 26
1-3-4-منابع خطاها 28
1-3-5-استانداردهاي عملکردي روشهاي تشخيص هويت... 29
1-4-باز شناسي هويت با استفاده از عنبيه: 31
1-4-1-تاريخچه: 31
1-4-2-کاربردهاي شناسايي افراد بر اساس عنبيه: 35
1-4-3-مزايا و معايب عنبيه براي شناسايي افراد: 36
1-4-4-علم عنبيه: 38
1-4-5-خصوصيات بيومتريک ژنتيکي و اکتسابي: 39
1-4-6-مقايسه بين الگوهاي عنبيه مساوي از نظر ژنتيکي: 39
1-5-باز شناسي هويت از طريق چهره 40
1-5-1-مقدمه: 40
1-5-2-مشکلات اساسي در بازشناخت: 41
1-5-3-روشهاي استخراج خصوصيات از چهره: 42
1-5-4-روش اخذ تصاوير و تهيه بانک تصوير. 44
1-5-5-تغييرات اعمال شده بر روي تصاوير: 45
1-5-6-مدل سيستم بازشناخت: 45
1-5-7-پارامترهاي مهم در تعيين نرخ بازشناخت: 46
1-6-باز شناسي هويت از طريق DNA.. 48
1-6-1-باز شناسي DNA : 49
1-7-باز شناسي هويت از طريق گفتار 52
1-7-1-مقدمه: 52
1-7-2-روشهاي پياده سازي سيستم هاي تصديق گوينده: 54
1-7-3-معرفي برخي از روشهاي بازشناسي گفتار: 57
1-8-باز شناسي هويت از طريق امضا 58
1-8-1-طبيعت امضاي انسان.. 58
1-8-2-انواع جعل امضا 59
1-8-3-نگاهي به روش هاي استاتيك و ديناميك بازشناسي امضا: 60
1-8-4-انواع ويژگي هاي موجود در يك امضا: 61
1-9-فهرست مراجع: 66
فصل 2-تشخیص هویت در هوش مصنوعی.. 67
2-1-انگشت نگاری ژنتیکی.. 67
2-2-تشخيص افراد با استفاده از صدا 71
2-3-تشخيص انسان ها با استفاده از شکل رگ ها 72
2-4-تشخيص انسانها با استفاده از شکل دست... 74
2-5-تشخيص هويت از روي دستخط... 75
2-6-دسته کليدي که گم نمي شود. 77
2-7-سيستم هاي تشخيص هويت... 79
2-8-سيستم هاي تشخيص هويت... 80
2-9-شناسایی از طریق فرکانس رادیویی (RFID) 82
2-10-به جای انگشت نگاری پلک بزنید. 85
2-11-ساختار فیزیولوژیک عنبیه. 85
2-12-● مراحل پیاده سازی سیستم تشخیص عنبیه. 90
2-13-اطمینان از واقعی بودن عنبیه. 91
2-14-مکان یابی مردمک و عنبیه. 92
2-15-تبدیل مختصات کارتزین به قطبی.. 92
2-16-▪استخراج و انطباق ویژگی ها 93
2-17-▪ انطباق کدهای عنبیه و مقایسه آنها با یکدیگر. 94
2-18-● محصولات LG.. 94
2-19-▪ محصول IrisGuard. 95
2-20-▪ محصول Securimetrics 95
2-21-● چند بررسی موردی از سیستم های تشخیص عنبیه. 96
2-22-▪ سازمان ملل، پاکستان.. 96
2-23-▪ فرودگاه ملک عبدالعزیز، عربستان سعودی.. 97
2-24-▪ کنترل مرزی، امارات متحده عربی.. 97
2-25-شناسايي افراد با هندسه رگ‌ها 98
2-26-دست خط99
2-27-اثر انگشت و شکل دست... 100
2-28-صدا 101
2-29-اسکن عنبيه. 102
2-30-حالت هندسي رگ‌ها 104
فصل 3-تشخیص هویت به کمک عنبیه. 106
3-1-مقدمه: 106
3-2-عنبیه چیست؟. 108
3-3-آناتومی قرنیه. 111
3-4-اجزاي سیستم‌های تشخیص عنبیه. 112
3-5-واحد ثبت114
3-6-واحد تفکیک.... 114
3-7-واحد نرمال‌سازی.. 115
3-8-واحد کدگذاری.. 116
3-9-واحد تطبیق.. 117
3-10-تشخیص چند طیفی.. 119
3-11-چالش‌های پیش روی تحقیقات... 122
3-12-تعیین محل عنبیه. 122
3-13-پردازش عنبیه‌های غیر ایده‌آل.. 123
3-14-اثبات هویت... 123
3-15-ترکیب خصیصه‌های بصری.. 124
3-16-اطمینان از امنیت و حریم خصوصی.. 124
3-17-منابع125
فصل 4-تأييد هويت افراد با استفاده از خطوط موجود در يک ناحيه دايره اي کف دست... 127
4-1-مقدمه. 127
4-2-پايگاه تصاوير. 129
4-3-روشهاي تقطيع.. 130
4-4-روش مبتني بر مربع.. 130
4-5-روش پيشنهادي: روش مبتني بر ناحيه دايره اي.. 133
4-6-مقايسه دو روش تقطيع.. 135
4-6-1-بررسي ميزان دّقت... 135
4-6-2-بررسي پايداري در برابر تصاويري با کيفيتهاي مختلف... 137
4-6-3-مقايسه اندازه زير تصاوير. 139
4-7-ارائه خطوط کف دست و شناسايي مبتني بر آن.. 139
4-7-1-استخراج ويژگي.. 139
4-8-انطباق خطوط کف دست... 141
4-9-مراجع.. 143
 

👇 تصادفی👇

پک کامل آموزش PHPبدن سازی در خانه : به روش ساده همراه با تغذيهطهران قدیمراه کار هایی برای بهبود صحبت با افراد در پشت تلفن با استفاده از مکالمهدانلود پکیج شماره 5 راه اندازی سایت دانلود به ازای پرداخت،راه اندازی سایت فروش فایل به همراه آموزش نصبتحقیق در مورد روانشناسي تربيت کودک و نوجوان (فرمت word و باقابلیت ویرایش)تعداد صفحات130 صپاورپوینت "معماري باروك"139-بتن خود تراكم- مزایا و كاربرد ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل سمینار آماده: تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم (فایل ورد و قابل ویرایش)

سمینار آماده: تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم (فایل ورد و قابل ویرایش)

دانلود سمینار آماده: تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم (فایل ورد و قابل ویرایش)

خرید اینترنتی سمینار آماده: تشخیص هویت با استفاده از ویژگی کف دست و عنبیه چشم (فایل ورد و قابل ویرایش)

👇🏞 تصاویر 🏞