👈فول فایل فور یو ff4u.ir 👉

مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر

ارتباط با ما

دانلود


مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر
عنوان تحقیق: مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 210
شرح مختصر:
در اين روند آفرينش، سفر و گردشگري همواره الهام بخش بوده است. روح كندوكاوگر انسان در مسير جستجوي خويش از طبيعت و تجاربي كه از آن اندوخته بهره بسيار برده و شناختي كه از خوب ديدن در جهان بدست آورده راهگشاي او در پيچيدگيهاي زندگي بوده است. هر سفر به شرط توجه، انسان را به حقيقت هستي نزديك‌تر مي‌كند پس در چگونگي ايجاد رابطه بين انسان و طبيعت كه در نهايت به آفرينشي زيبا مي‌انجامد بايد ژرف انديشيد و استوار قدم برداشت.
معماري از زمينه‌هايي است كه در آن مي‌توان براي نحوه اين ارتباط به تعريفي مناسب دست پيدا كرد و با برنامه ريزي طبق مباني‌اي كه اين رشته از شناخت انسان و شناخت طبيعت ارائه مي‌دهد، تركيبي متعادل بدست آورد كه راه انسان را براي شناخت از طريق سفر، كوتاهتر مي‌كند و به او طبيعت و حقيقت آن را مي‌آموزد.
معماري در اين برنامه ريزي با گردشگري و برنامه‌هاي آن دررابطه‌اي مستقيم قرار مي‌گيرد. در حال حاضر به طوري كه از مجموع مطالعات و نظرات درباره وضع گردشگري در ايران برمي‌آيد، متأسفانه اين فعاليت عظيم جهاني، با نوعي ركود و وقفه در كشور روبروست كه براي حل آن نياز به اهداف و سياستهاي كلان، ايجاد نظام برنامه ريزي گردشگري در مقياس محلي و ملي و و بين المللي ايجاد هماهنگي در مديريت گردشگري مي‌باشد.[1]
در اين برنامه ريزيها پرداختن به نقش معماري در توسعه گردشگري و جذب توريست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. در اين ميان حتي پرداختن به طرحهاي ضربتي و كوتاه مدتي كه منطبق با اهداف كلان و دراز مدت براي توسعه گردشگري هستند، بسيار تأثير گذار و مهم مي‌باشد.
طرح اين پروژه‌ با توجه به موقعيت منطقه از نظر توريستي، باعث پيشرفت چشمگير صنعت توريسم در اين ناحيه مي‌شود. ضمن اينكه با گسترش نظارت محيط زيست بر ناحيه به حفظ اكوسيستم طبيعي آن كمك مي‌كند.
فهرست مطالب
چکیده مقدمه تعریف پروژه اهداف پروژه فصل اول: فلسفه وجودی طرح مقدمه 1-1 مفهوم گردشگری 2-1 جایگاه گردشگری در زندگی امروز 1-2-1 ضرورت برنامه ریزی برای زمانهای فراغت 2-2-1 فراغت فعال و غیر فعال 3-2-1 نقش گردشگری در گذران فراغت 4-2-1 نقش گردشگری در کیفیت زندگی 3-1 راهبردهایی در توسعه گردشگری 4-1 منابع گردشگری 5-1 طیف گردشگران 6-1 فعالیتهای گردشگری 7-1 ضرورت طرحهای گردشگری و نتایج آن 8-1 نتیجه گیری فصل دوم: مطالعات محیطی طرح مقدمه 1-2 مطالعات تاریخی، فرهنگی، اجتماعی 1-1-2 استان لرستان 1-1-1-2 موقعیت جغرافیایی 3-1-1-2 ویژگیهای اجتماعی 4-1-1-2 ویژگیهای اقتصادی 5-1-1-2 ویژگیهای طبیعی 7-1-1-2 جاذبه‌های گردشگری 2-1-2 شهرستان بروجرد 3-1-2- روستاهای منطقه 4-1-2 کشاورزی و باغداری در منطقه 5-1-2 دامپروری و دامداری منطقه 6-1-2 ایلات و عشایر و مردم منطقه 2-2 مطالعات پایه 1-2-2 منطقه حفاظت شده آب سرد 1-1-2-2موقعیت جغرافیایی 2-1-2-2- موقعیت طبیعی 3-1-2-2 پوشش گیاهی 4-1-2-2 حیات وحش 2-2-2- اقلیم منطقه 1-2-2-2- عوامل اقلیمی مهم در منطقه آبسرد 2-2-2-2- بارندگی 3-2-2-2- باد 4-2-2-2- تابش 5-2-2-2 یخبندان 6-2-2-2- رطوبت 7-2-2-2- نمودار بیوکلیماتیک ساختمانی 8-2-2-2- نیازهای آبی در محدوده سایت 3-2-2 – شناخت زمین و خاک منطقه 1-3-2-2- زمین شناسی منطقه 2-3-2-2- خاک شناسی منطقه 3-3-2-2 – مصالح شناسی 4-3-2-2- ژئومورفولوژی (لرزه خیزی) 4-2-2 راههای دسترسی به منطقه 5-2-2- قابلیتهای منطقه 3-2- نتیجه فصل سوم: معماری بومی منطقه مقدمه 1-3- مبانی معماری بومی 2-3- روند شکل گیری معماری بومی 3-3- دلایل کم رنگ شدن معماری بومی در جهان امروز 4-3- معماری بومی منطقه 5-3- معماری خانه های روستایی 1-5-3-نظام فضایی کالبدی روستاها 2-5-3- معماری مسکن روستایی 3-5-3- مصالح و شیوه ساخت 1-3-5-3- شیوه ساخت 2-3-5-3- مصالح 6-3- الگوهای طراحی منطقه 1-6-3- مسیرهای دسترسی 2-6-3- کانونهای تجمع 3-6-3- ساختمان و طبیعت 4-6-3- معابر عمومی 5-6-3- ساخت و ساز و مصالح 6-6-3- حصارها 7-6-3- آلاچیق و سایبان 7-3- نقش اقلیم در معماری بومی 1-7-3- ویژگیهای طراحی اقلیمی در منطقه 2-7-3- سیستمهای ایستا و پویا 3-7-3- تدابیر اقلیمی در محدوده طرح 8-3- نتیجه گیری فصل چهارم: نمونه طرحهای مشابه مقدمه 1-4- باغها 1-1-4- تعاریف مربوط به باغ 2-1-4- تاریخچه و سبک های گوناگون هنر باغ سازی 1-2-4- باغهای ایرانی 1-1-2-4- باغهای صفوی یا شاه عباسی 2-1-2-4- باغ های قاجاری 2-2-4- باغ های ایرانی و ویژگی های آنها 1-2-2-4- هندسه باغ های ایرانی 2-2-2-4- آب در باغ ایرانی 3-2-2-4- گیاهان باغ 3-2-4- اشکال باغ ها 1-3-2-4- باغ های منظم 2-3-2-4- باغ نامنظم 4-2-4- اصول بنیادی طراحی باغ 1-4-2-4- خط یا محور 2-4-2-4- فرم 3-4-2-4- بافت 4-4-2-4- رنگ 5-4-2-4- مقیاس 6-4-2-4- تنوع 7-4-2-4- توالی 8-4-2-4- تعادل 3-4- آب در طراحی پارک 4-4- آب در باغ های ایرانی 1-4-4- آب و روانشناسی 2-4-4- آب و انعکاس 3-4-4- استخر 4-4-4- آب نما 5-4-4- چشمه 6-4-4- برکه ها یا باغچه های آبی 7-4-4- آبشار و جویبار 8-4-4- فواره ها 9-4-4- آب و مجسمه 10-4-4- آب و حیات وحش 5-4- موزه ملی آب ایران 6-4- مجموعه ورزشی رفسنجان 7-4- باغ فردوسی(گسترش باغ جمشیدیه تهران) 8-4- باغ شازده ماهان 9-4- موزه دریایی اوزاکا 10-4- مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو فصل پنجم: بررسی موضوع طرح و اثرات آن در منطقه 1-5- جاذبه‌های منطقه و موضوع طرح 2-1-5- محدودیتهای منطقه برای طراحی 3-5- نقش منطقه در محدوده غرب كشور 4-5- نقش منطقه در طرحهای ملی 5-5- بررسی حجم قابل انتظار بازدید كنندگان 6-5- بررسی تاثیرات متقابل اجتماعی و فرهنگی و تاریخی بازدیدكنندگان و فضا 1-6-5- چگونگی تاثیرات 7-5- تأثیرات اقتصادی طرح در منطقه 1-7-5- بررسی زمینه‌های اقتصادی جمعیت استفاده كننده 2-7-5 بررسی امكان توسعه برخی فعالیتهای اقتصادی منطقه 3-7-5- بررسی امكان سرمایه گذاری در فضا 8-5 نتیجه فصل ششم: برنامه ریزی فیزیكی و معیارها و ضوابط طراحی 1-6-مقدمه 2-6- معرفی حوزه‌ها 1-2-6- پاركینگ 2-2-6- اقامتگاه (هتل) 3-2-6- موزه 4-2-6 رستوران 5-2-6 آزمایشگاههای پژوهشی 6-2-6 اداری 3-6-نتیجه گیری فصل هفتم: معرفی پروژه و اهداف آن مقدمه 1-7- اهداف و عملكردهای پروژه 1-1-7 حوزه فرهنگی 2-1-7 حوزه اقامتی و استراحت 4-1-7 حوزه پژوهشی 5-1-7 حوزه تفریحی 6-1-7 حوزه اداری 2-7 توجیه اقتصادی طرح 1-2-7 فازبندی پروژه 3-7- نتیجه گیری فصل هشتم: بررسی سایت و ایده‌های طراحی مقدمه 1-8- ایده‌های كلی 1-1-8- منابع و جاذبه‌های طبیعی 2-1-8 منابع و جاذبه‌های اجتماعی و فرهنگی 2-8 طراحی فضای سبز 1-2-8 امكان ایجاد منظر با توجه به كاربریهای پیشنهادی 2-2-8 لزوم حفظ دید به سمت سایت 3-2-8 ایجاد كریدور سبز دور سایت 4-2-8 لزوم حفظ گیاهان بومی 3-8 پیش‌بینی‌های طرح برای حفظ اكوسیستم منطقه 4-8 شناخت سایت 1-4-8 وسعت فضا 2-4-8 موقعیت فضا 3-4-8 فرم فضا 4-4-8 نظام شكلی استقرار 5-8 مطالعات كالبدی 7-8 دیدهای مطلوب به سایت 8-8 جهت گیری ساختمانها در مجموعه 9-8 نتیجه گیری از بررسی سایتها و عملكردهای مناسب برای آنها 10-8 ورودی به مجموعه 11-8 عملكردهای پیش بینی شده 1-11-8 پارك حاشیه سایت 2-11-8 مجموعه پذیرایی و اقامتی 3-11-8 موزه شناخت 12-8 روند طراحی 1-12-8 باغ ایرانی 13-8 سازه 14-8 تاسیسات

👇 تصادفی👇

تعمیرلامپهای کم مصرفبررسی نقش سلامت عمومی و تاب آوری بر تعهدسازمانی با توجه به نقش خودکارآمدی کارکنان کرمان خودروحفاری و استخراج نفت (فرآورده های نفت خام)پرورش ماهي قزل آلا و اصول تغذيه و غذادهي در پرورش ماهي قزل آلاپاورپوینت افتادگی شانه هاگزارش کارآموزی فعالیت در یک شرکت کامپیوتریامنیت پایگاه‌ دادهبررسي عوامل موثردركاهش ميزان علاقه دانش آموزان به ادامه تحصيل در مدارس راهنماييآموزش اصول روابط جنسی در روابط زناشویی ✅فایل های دیگر✅

#️⃣ برچسب های فایل مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر

مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر

دانلود مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر

خرید اینترنتی مجموعه توريستي – تفريحي درياچه گلهر

👇🏞 تصاویر 🏞